HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017


Święto Ofiarowania Pań ...
Dziękczynienie Jubilatów ...
Rocznica śmierci ks. kan ...
Dzieci z naszej parafii ...
Dzieci z Bożym błog ...
Darmowe aliasy i liczniki


Nabożeństwa Pasyjne

15.02.2018r.

ŚRODA POPIELCOWA
POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU

14.02.2018r.


„Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem;(...)
Pokutę czyńcie za grzechy, na stronę teraz uciechy"( pieśń)

     Środa Popielcowa rozpoczyna kolejny Wielki Post w naszym życiu, szczególny czasu przygotowania do owocnego przeżycia tajemnicy Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Ten trwający czterdzieści dni okres roku liturgicznego przypomina nam o czasie postu i odosobnienia Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem publicznego nauczania.
     W tym dniu na znak pokuty i umartwienia w kościołach dokonywany jest obrzęd poświęcenia popiołu i posypywania nim głów wiernych. W naszej wspólnocie parafialnej Msze Święte połączone z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane w kościele pw. Trójcy Świętej o godz. 10:00 i 16:30, zaś w Sanktuarium Świętego Rocha o godz. 19:00 ... czytaj »


Światowy Dzień Chorego
w naszej parafii

11.02.2018r.


     Niech Dziewica Maryja (…)pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują ( papież Franciszek)
     Już po raz dwudziesty szósty - 11 lutego- w dniu, w którym Kościół wspomina Matkę Bożą z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W tym roku przypadł w niedzielę. Po raz pierwszy Światowy Dzień Chorego obchodzony był w 1993 roku. Został ustanowiony z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II. Ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Chorych ma skierować naszą uwagę na potrzeby ludzi chorych i cierpiących, staje się okazją do pogłębiania naszej wrażliwości na potrzeby bliźnich potrzebujących pomoc, ale i tę pomoc nam świadczących.
     Co roku z okazji tego dnia przygotowywane jest przez Papieża specjalne orędzie, a w kościołach na całym świecie sprawowane są Msza Święte w intencji osób chorych i starszych, ... czytaj »


Ferie z MGOK

12.02.2018r.

Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

11.02.2018r.


     W niedzielę 11 lutego pod hasłem „Trzeźwość egzaminem z wolności” w Kościele w Polsce rozpocznie się 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Podczas Tygodnia zostanie ogłoszony Narodowy Program Trzeźwości.
     Tegoroczna modlitwa w intencji trzeźwości Polaków (11-17 lutego) wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Hasło Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu „Trzeźwość egzaminem z wolności” nawiązuje do słów św. Jana Pawła II: „Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale, stale, stale zdobywać”.
     13 lutego na stronie internetowej Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości ukaże się tekst Narodowego Programu Trzeźwości. Program ten zostanie zaprezentowany w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 16 lutego. To jeden z owoców ubiegłorocznego ... czytaj »


Odpust ku czci św. Agaty
w naszej parafii

05.02.2018r.


     Święta Agato, Patronko nasza, módl się za nami …
     5. lutego w obchodzone jest liturgiczne wspomnienie Świętej Agaty dziewicy i męczennicy. W naszej farze w ołtarzu bocznym znajduje się jej obraz. Wiele osób w różnych zakątkach kraju słyszało o odbywających się u nas uroczystościach odpustowych ku czci Świętego Rocha połączonych z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. O uroczystościach odpustowych ku czci Świętej Agaty zapewne niewielu, chociaż odbiera ona cześć w naszej parafii od stuleci. Stało się już tradycją, że uroczysta suma odpustowa ku jej czci sprawowana jest w niedzielę. W tym roku przeżywaliśmy ją 4. lutego. Tak jak to się już stało tradycją, odpustową sumę, sprawowali Kapłani z Domu Księży Emerytów Jana Pawła II z Ostrowa Wielkopolskiego ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie