HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020
ROK 2021
ROK 2022


XII edycja Szkoły ...
Ostatni dzień nowe ...
Trwamy na nowennie ...
Trwamy na nowennie ...
Chorzy i starsi u św. ...
Trwamy na nowennie ...
Odpust ku czci św. Rocha ...
Niedziela św. Krzyszto ...
24. Ogólnopolski Tydz ...
Lipcowe spotkanie z Pa ...
Zakończenie oktawy uro ...
Czerwcowe spotkanie z ...
Uroczystość Najświętszego ...
Święta Trójca ucz ...
50-lecie kapłaństwa ...
Jubileusz 60 –lecia ...
Majowe spotkanie z Panią ...
Wystawa „Wyszyńskiego i ...
Szkoła św. Rocha na ...
Nasza parafialna dro ...
Wielka Sobota i Wi ...
Wielki Piątek w nasz ...
Wielki Czwartek w nasz ...
Za nami Niedziela Pal ...
Już po raz czternasty ...
Światowy Dzień Chore ...
Święta Agata uczcz ...
III Królewski Orszak ...


Adoracja Najświętszego Sakramentu

28.09.2023r.


Msza św. w intencji parafii
mikstackiego dekanatu.
Pożegnanie figury św. Michała Archanioła

15.09.2023r.


Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną


     W dniach od 8 do 15 września parafia pw. Narodzenia N.M.P. przeżywała misje z nawiedzeniem w znaku figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Górze Gargano. Uroczyste rozpoczęcie misji miało miejsce podczas sumy odpustowej, w której uczestniczyli także wierni naszej parafii. 15 września o godz. 9.00 w sanktuarium w Kotłowie sprawowana była Msza św. ... czytaj »


Wrześniowe nabożeństwo fatimskie

13.09.2023r.


O, Pani Fatimska, pragniemy Cię czcić
i dziećmi Twoimi na zawsze już być.
Ave, Ave, Ave Maryja,
o, Fatimska Panno Maryjo!

     13 września przeżywaliśmy w naszej parafii piąte w tym roku spotkanie z Panią Fatimską. Poprowadził je ks. Proboszcz. W nawie środkowej jak zawsze, witała przybywających do świątyni przyozdobiona kwiatami Matka Boża Fatimska. Byli także pastuszkowie, którzy poprowadzili pierwszą, trzecią i piątą tajemnicę. Piąte objawienie fatimskie miało miejsce 13 września. Maryja ukazała się Łucji, ... czytaj »


Europejskie Dni Dziedzictwa
u Świętego Rocha

16.09.2023r.


     16 wrześnie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się spotkanie u św. Rocha na Cmentarnym Wzgórzu. Spotkanie wpisało się w obchodzone po raz 31 Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku obchodzone były one pod hasłem: Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń. Nawiązywało ono do jubileuszu 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na tej liście od 2015 roku znajdują się uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha w Mikstacie połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Ponadto ... czytaj »


Byliśmy na odpuście u Pani Kotłowskiej

08.09.2023r.


„Matko Kotłowska, Matko pojednania
Przy sercu swoim zjednocz nas.
Uproś nam łaskę zgody i wytrwania
Przy Bogu w każdej próby czas”( z pieśni)


     8. września obchodziliśmy w Kościele święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane także świętem Matki Bożej Siewnej. W tym dniu parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie przeżywała uroczystości odpustowe. Tradycyjnie już udaliśmy się na te uroczystości pod przewodnictwem ks. Proboszcza Krzysztofa Ordziniaka, który przed wyruszaniem w drogę udzielił ... czytaj »


Europejskie Dni Dziedzictwa w mikstackim sanktuarium

08.09.2023r.


     Stało się już tradycją, że w 2 i 3 weekend września odbywa się szereg imprez, festynów, spotkań, wykładów promujących dziedzictwo kulturowe. W tym czasie organizowane są Europejskie Dni Dziedzictwa. W naszym kraju odbędą się one 31 raz. Mają one na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na dziedzictwo pozostawione nam przez przodków. Są okazją do poznania dziedzictwa kulturowego różnych regionów, ale także mają kształtować poczucie odpowiedzialności za to dziedzictwo.
     W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są one pod hasłem: „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. Nawiązuje ono do jubileuszu 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Warto przypomnieć, że w 2015 roku na Krajową Listę niematerialnego ... czytaj »


Dziękczynienie za zbiory i za
odpustowy czas …

20.08.2023r.


„Ziemia plony już wydała,
Bóg nam dał błogosławieństwo.
Niech rozbrzmiewa Jego chwała
w każdym czasie, w każdym miejscu”( z pieśni)


     Kiedyż się rolnik ma cieszyć, Bogu i ludziom dziękować... Oczywiście wtedy, gdy po raz kolejny, doświadcza cudu rozmnożenia ziarna oraz opieki i miłości Bożej, dzięki której może zebrać to co ziemia z Bożej łaski urodziła. Z jednego niewielkiego ziarna wyrasta piękny kłos, pełen kolejnych ziaren. Czyż nie trzeba Bogu za ten dar dziękować?
     Stało się już tradycją w naszej parafii, że w ... czytaj »


Suma odpustowa u św. Rocha

16.08.2023r.


„Rochu święty, Twej przyczynie
powinniśmy dziękować,
Niech Twe imię wdzięcznie słynie,
Żeś nas raczył ratować”( z pieśni)

     16 sierpnia w naszym Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha odbyły się uroczystości odpustowe. Uroczystej sumie odpustowej sprawowanej o godz. 11:00 przewodniczył ks. bp Łukasz Buzun. Wcześniej ks. Bp dokonał obrzędu błogosławieństwa zwierząt, który stanowi nierozłączny element uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha w Mikstacie. Na początku Eucharystii ... czytaj »


Dzieci u świętego Rocha
i powrót procesji do fary

16.08.2023r.


,,Rochu mój, wołam Cię, usłysz już dziecko Twe.
Kocham, kocham, kocham Cię,
Rochu, Rochu, dotknij mnie, niechaj będę zdrów”


     Piękne duchowo były te ostanie dni w naszej wspólnocie parafialnej. Przeżywaliśmy czas przygotowania do uroczystości naszego niebieskiego patrona poprzez udział w rekolekcjach i nowennie. Dzieci miały swoje spotkania przygotowujące je do odpustu w ramach Szkoły Świętego Rocha. Już prawie za nami odpustowy czas. Już po Mszy świętej w intencji gospodarzy, odbył się wyróżniający nasze uroczystości odpustowe ... czytaj »


Zwierzęta podczas odpustu ku czci św.
Rocha pobłogosławione

16.08.2023r.


„O Święty Rochu, Patronie nasz,
W naszej parafii obejmij straż.
W nasze zagrody łaskawie wstąp,
Chroń nasze trzody i w polach plon” z pieśni)

     W dniach 15- 16 sierpnia w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha odbyły się uroczystości odpustowe. To właśnie tutaj, od ponad trzystu lat z okazji odpustu, Świętego Rocha opiekuna zwierząt domowych, patrona chorych, pielgrzymów, rolników, aptekarzy oraz polskich lekarzy weterynarzy ma miejsce obrzęd błogosławieństwa zwierząt. Związany jest ze znajdującym ... czytaj »


Odpustowy czas …
Pasterka…

16.08.2022r.


„Otocz nas, Rochu, swym orędownictwem,
Ucz nas, Patronie, służby naszym bliźnim,
Broń od zarazy i niedoli wszelkiej,
Uproś nam zgodę dla naszej Ojczyzny”( z pieśni)

     Jeśli patrzymy na scenariusz naszych uroczystości odpustowych to zauważmy, że większość z nich ma wielowiekową tradycję. W 1987 roku program uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha z inicjatywy nieżyjącego już ks. kan. Kazimierza Mądrego został wzbogacony o pasterkę, która została zaakceptowana przez parafian i pielgrzymów, o czym świadczy liczny w niej udział. ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42

Copyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie