HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017


Triduum Paschalne ...
Niedziela Palmowa Męki ...
Od św. Antoniego do św. ...
Przed 100-leciem kons ...
Już po raz dziesiąty ...
25 lutego – Niedziela „Ad ...
Nowenna miesięcy przed . ...
ŚRODA POPIELCOWA POCZ. ...
Światowy Dzień Chorego w ...
51. Tydzień Modlitw o Trze ...
Odpust ku czci św. Agaty ...
Święto Ofiarowania Pań ...
Dziękczynienie Jubilatów ...
Rocznica śmierci ks. kan ...
Dzieci z naszej parafii ...
Dzieci z Bożym błog ...
Darmowe aliasy i liczniki


Nowenna

20.04.2018r.

Jubileusz konsekracji fary coraz bliżej…
III .Miesiąc Nowenny
do Trójcy Przenajświętszej

20.04.2018r.


     „Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy, Który miłości darem jest i dawcą Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie Teraz i zawsze. Amen.”

     20. października parafia będzie przeżywała 100- lecie konsekracji kościoła pw. Świętej Trójcy. To ważne wydarzenie, więc trzeba się do niego odpowiednio przygotować, przede wszystkim duchowo. Bezpośrednie przygotowania duchowe rozpoczęły się 20. lutego, dokładnie dziewięć miesięcy przed Jubileuszem. W tym dniu rozpoczęliśmy odprawianie Nowenny Miesięcy do Trójcy Przenajświętszej. ... czytaj »


Rozpoczęcie sezonu motocyklowego
w naszym sanktuarium.

15.04.2018r.


     15 kwietnia, już po raz VI w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha odbyło się otwarcie sezonu motocyklowego.
     Już od rana na ulicach miasteczka słychać było warkot motorów. To kierowcy jednośladów podjeżdżali na parking znajdujący się przy Sanktuarium. Były wśród nich małe, średnie i większe rowery, były skutery, ale także prawdziwe, wzbudzające podziw, ciężkie, markowe, stalowe rumaki. Dla ich właścicieli nie była jednak najważniejsza marka czy wielkość posiadanego pojazdu. Przybyli tu, na to wyjątkowe dla naszej wspólnoty Wzgórze, by z Bożym błogosławieństwem rozpocząć nowy sezon motorowy 2018. ... czytaj »


Niedziela Miłosierdzia Bożego
w naszej parafii

08.04.2018r.


     „Jezu ufam, ufam Tobie, Grzech mój zmywa Twoja Krew, Jezu ufam, ufam Tobie, Ty do Serca przytul mnie” ( z pieśni)
     8. kwietnia, w II niedzielę po Wielkanocy, przeżywamy w Kościele Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Została ona wprowadzona przez Świętego już dziś Jana Pawła II 30. kwietnia 2000 roku podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. Życzenie ustanowienia tego święta właśnie w tym czasie wyrażał w swych objawieniach św. s. Faustynie sam Jezus, który powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). Ze świętem tym związane są liczne łaski. W Dzienniczku s. Faustyna zapisała słowa Jezusa: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego” ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


74 . TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

08_140418.03.2018r.


     W II Niedzielę Wielkanocną, nazywaną Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się w Kościele 74. Tydzień Miłosierdzia. Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia przeżywać będziemy pod hasłem: „Mocni w Duchu Świętym”. Hasło to nawiązuje bezpośrednio do trwającego roku duszpasterskiego, którego myślą przewodnią są słowa: „ jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
     Tydzień miłosierdzia stanowi okazję do refleksji nad możliwością podejmowania czynów miłosierdzia we współczesnym świecie.
     W liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski skierowanym do wiernych na Święto Miłosierdzia czytamy m.in. „Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia, chcemy pamiętać o słowach papieża Franciszka, który – komentując odczytany przed chwilą fragment ewangelii – wskazał, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. „Miłosierdzie – naucza Franciszek – ma kluczowe znaczenie w życiu wiary i jest konkretną formą, poprzez którą ukazujemy zmartwychwstanie Jezusa” (23.04.2017 r.) ... czytaj »


Niedziela Miłosierdzia Bożego
w naszej parafii- program

08.04.2018r.


     8. kwietnia będziemy obchodzić Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ustanowione 30. kwietnia 2000 roku przez Świętego Jan Paweł II.
     Już w Wielki Piątek rozpoczęliśmy w naszej parafii przygotowania duchowe do Święta Miłosierdzia. W tym dniu rozpoczęliśmy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. W wigilię Święta Miłosierdzia Bożego w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie o godz. 20:00 rozpocznie się czuwanie modlitewne przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Będzie czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Odmówiona zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego. Ponieważ w tym dniu przypada I sobota miesiąca odmówiony zostanie różaniec. Modlitewne czuwanie zakończy ... czytaj »


Nasza mikstacka droga do Emaus

01.04.2018r.


     „Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem sześćdziesiąt stadiów” (Łk 24,13)
     Zapewne wiele osób zna z Ewangelii św. Łukasza opis uczniów zmierzających do Emaus. Jerozolimę od miejscowości Emaus, do której zmierzali dzieliło około 12 kilometrów. Kilka godzin drogi, czasu na rozmyślanie, rozważnie i na spotkanie. To właśnie podczas tej drogi spotkali Chrystusa Zmartwychwstałego, którego początkowo nie poznawali. Poznali Go dopiero przy łamaniu chleba. W drogę do Emaus wyruszyli także jak co roku mikstaccy parafianie. Nie była to ta droga, którą wędrowali uczniowie Jezusa. Była znacznie krótsza, bo miała niecały kilometr, ale dla tych którzy w wietrzne popołudnie Święta Zmartwychwstania Chrystusa ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie