HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020
ROK 2021
ROK 2022
ROK 2023


XV. Droga krzyżowa uli ...
Tydzień Modlitw o Trze ...
Święta Agata uczczona ...
I w Rzymie błogosławi ...
Zespół folklorystyczny ...
50 lat działalności ...
IV Królewski Orszak ...
Mikstackie Betlejem


Odpust Ku Czci Trójcy Przenajświętszej

26.05.2024r.


Dzień Matki

26.05.2024r.


Jubileusz Święceń Kapłańskich

24.05.2024r.


Tratwa Festiwal

14_16.06.2024r.
Dzień Życia I Rodziny

02.06.2024r.


II Diecezjalna Pielgrzymka Rowerowa

02.06.2024r.


Nauczyciele emeryci z Kielc
nawiedzili nasze Sanktuarium

16.05.2024r.


     16 maja w godzinach popołudniowych do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha nauczyciele emeryci z Kielc. Nasze sanktuarium znalazło się na ich pielgrzymkowo- wycieczkowym szlaku. Wcześniej byli m.in. w Gnieźnie, Kaliszu, Russowie. Grupa została wcześniej zgłoszona więc oczekiwał na nią kustosz sanktuarium, Jeszcze przed wejściem do sanktuarium grupę i panią przewodnik., a następnie opowiedział o genezie powstania kościoła na Cmentarnym Wzgórzu oraz o odbywającym się tu z okazji odpustu obrzędzie błogosławieństwa zwierząt. Ksiądz proboszcz wyjaśnił przybyłym, dlaczego Mikstat nazywany jest czasem „małym Paryżem”. Zwrócił uwagę na ... czytaj »


Majowe nabożeństwo fatimskie

13.05.2024r.


„O Fatimska nasza Pani,
Twoje serce pełne łask,
Lecz oblicze zatroskane,
chociaż kryje nieba blask”(z pieśni)

     W dniu, w którym przed 107. laty Maryja objawiła się pastuszkom w Fatimie przyszliśmy do naszego parafialnego wieczernika, by rozpocząć nabożeństwa fatimskie AD 2024. Przy pięknie ozdobionej kwiatami figurze Matki Bożej Fatimskiej ustawionej w środkowej nawie pojawili się trzej pastuszkowie. W postacie te wcieliło się troje uczestników spotkań w Szkole Świętego Rocha. Dzieci ... czytaj »


Trwają prace konserwatorskie … Tym razem przy kopule

10.05.2024r.


     W kwietniu po raz kolejny stanęły rusztowanie w naszym kościele. Pojawiła się też foliowa zasłona. Po pracach renowacyjnych w prezbiterium, przy ołtarzach bocznych, nawie od strony północnej i innych elementach naszej fary nadszedł czas na kolejny etap prac prac konserwatorsko – renowacyjnych. Tym razem przy kopule. Wiele osób nawiedzających mikstacką farę zwraca uwagę na jej piękno. Zachwyca, ale upływ czasu odcisnął na niej swoje piętno, więc stad podjęte pracy, by była jeszcze piękniejsza. By tak się stało potrzebne jest podjęcie szeregu prac.
     W kopule znajduje się malowidło platfonowe „Adoracja Najświętszej Maryi Panny przez św. Stanisława Kostkę”. Ze względu na naturalne ... czytaj »


Dni Krzyżowe w naszej parafii

06_08.05.2024r.


Święty Izydorze, patronie naszej trudnej pracy, naucz mnie łączyć modlitwę z wysiłkiem! (modlitwa)

     Tradycyjnie już w pierwsze trzy dni po VI Niedzieli Wielkanocnej przeżywaliśmy w dni modlitw o urodzaje i o błogosławieństwo dla ludzi pracujących na roli nazywane także „dniami krzyżowymi”. Mają one charakter błagalny. Codziennie w modlitwie Ojcze nasz… kierujemy do Boga prośbę „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”. By nikomu nie zabrakło chleba powszedniego potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. Dni krzyżowe były okazją, ... czytaj »


Święto patronalne strażaków w naszej parafii

04.05.2024r.


Męczenniku, Święty Florianie, od wieków czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym patronem, orędownikiem i obrońcą przed Bogiem (modlitwa)

     4 maja Kościół katolicki wspomina Świętego Floriana męczennika. W tym dniu przypada także Międzynarodowy Dzień Strażaka. Florian jest patronem od pożaru, powodzi i sztormów, patronem straży pożarnej. Jest patronem osób zawodowo związanych z ogniem i wodą, a więc strażaków, hutników, piekarzy, garncarzy, kominiarzy, piwowarów, bednarzy, kowali. Święty Florian jest nie tylko patronem od pożaru, ale strzeże również ... czytaj »


Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
w naszej parafii. Modlitwa za Ojczyznę

03.05.2024r.


„Z dawna Polski Tyś Królową,
Ty za nami przemów słowo,
ociemniałym podaj rękę,
mniej wytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę...” (pieśń)

     3. maja przeżywaliśmy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski i rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Ma ona wymiar religijny, ale także patriotyczny. Polacy ukochali Maryję, wybrali Ją sobie na Królową i do niej od stuleci zanoszą z dziecięcą ufnością swoje radości i troski. Polacy zawierzyli Maryi swoje życie osobiste i losy kraju. W ... czytaj »


Święte Triduum Paschalne
w naszej parafii

28_30.03.2024r.


     Za nami Święte Triduum Paschalne i Niedziela Zmartwychwstania. Powróćmy do tych niezwykle ważnych i wyjątkowych dni, mających niezwykle głęboką wymowę i znaczenie dla naszego zbawienia. Jak napisał św. Paweł „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). My wierzymy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, więc nasza wiara nie jest daremna, więc chcieliśmy się jak najlepiej przygotować do radosnego świętowania zmartwychwstania Pana. Czyniliśmy to poprzez udział w nabożeństwach pasyjnych, ale także poprzez przeżywanie Triduum Paschalnego, ... czytaj »


MIKSTACKA PROCESJA EMAUS

31.03.2024r.


„Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem sześćdziesiąt stadiów” (Łk 24,13)

     Trasa mikstackiej procesji Emaus jest znacznie krótsza niż ta, w którą wybrali się dwaj uczniowie Jezusa. Oni mieli około 12 km, my niecały kilometr. Przemierzają ją mieszkańcy parafii od pokoleń, prowadzi nas ona z kościoła farnego pw. Świętej Trójcy na Wzgórze do Sanktuarium Świętego Rocha. Niemniej wymiar przebytej drogi jest podobny.
     W Sanktuarium Świętego Rocha nie ma procesji ... czytaj »


Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
w naszej parafii

24.03.2024r.


"Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach".(Mk11,9b-10)

     24 marca przeżywamy kolejną w naszym życiu Niedzielę Palmową, nazywaną także ze względu na odczytywaną w tym dni Ewangelię, niedzielą Męki Pańskiej. Dawniej niedziela ta nazywana była także niedzielą kwietną, bądź wierzbną. Upamiętnia ona triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Witał Go wiwatujący tłum, krzyczący hosanna, rzucający pod nogi gałązki palmowe i oliwne. Jednak już za kilka dni ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Copyright (c) 2012 - 2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie