HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018


Odpust ku czci Trójcy ...
Jubileusz 25-lecia ...
Z dalekiej Fatimy ...
56. Światowy Dzień Mod ...
Rozpoczęcie sezonu moto ...
Uroczystość Matki Boż ...
„Modlitwy do Trójcy Św ...
Ze Wzgórza św. Rocha ...
Nasza mikstacka droga ...
Wigilia Zmartwychwstania ...
Wielki Piątek AD ...
Wielki Czwartek w nasz ...
Niedziela Palmowa Męki ...
XI Droga Krzyżowa ul ...
Wizytacja Sanktuarium. ...
Wizytacja pasterska ks. ...
Foliowa zasłona? Tym razem ...
Egoizm… szyderstwo ...
Pierścień św. Józefa za ...
Prace renowacyjne zreali ...
Dziękczynienie Jubilatów w ...
XXVII Światowy Dzień Cho ...
Uczciliśmy świętą Agatę
Trzeba pamiętać... W 58 ...
Za nami Orszak Trzech ...
Z Bożym błogosławieństwem ...


Nabożeństwa Fatimskie

13.05_10.2019r.Życzenia

25.07.2019r.XX Tydzień Świętego Krzysztofa

21_28.07.2019r.


     W dniach od 21- 28 lipca będziemy przeżywali już po raz XV Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Tegoroczny przebiegał będzie pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa”. W komunikacie na XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jerzy Mazur SVD napisał m.in.: „Niech każdy ochrzczony czuje się posłanym, aby wziąć udział w misji niesienia Chrystusa ludziom całej ziemi, bo „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14), jak mówił św. Paweł Apostoł Narodów”. Słowa te powinny nam uświadomić, że każdy ochrzczony jest powołany do tego, by nieść Chrystusa do najodleglejszych zakątków świata. Oczywiście, nie każdy ma możliwość wyjazdu na misje, by nieść Chrystusa do tych, którzy o Nim jeszcze nie słyszeli. Możemy jednak włączyć się w tę piękną posługę wspierając misjonarzy naszą modlitwą i ofiarami ... czytaj »


Lipcowe nabożeństwo fatimskie

13.07.2019r.


„O, Matko fatimska,
pragniemy Cię czcić,
I dziećmi Twoimi
na zawsze już być” ( z pieśni)


     13. lipca o godz. 20:00 mikstaccy parafianie zgromadzili się na trzecim już w tym roku nabożeństwie fatimskim. Gdy przed rokiem relacjonowaliśmy to nabożeństwo ołtarz główny przesłonięty był foliową zasłoną. Trwały prace renowacyjne przy płaskorzeźbie Trójcy Świętej. Dziś możemy już podziwiać jej piękno. Lipcowe nabożeństwo fatimskie AD 2019 ponownie odprawione zostało w scenerii rusztowań i foliowych zasłon, kontynuowane ... czytaj »


Pątnicy Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki
w naszej parafii

10.07.2019r.


„Do Częstochowy prowadzisz nas,
Do Częstochowy przez pola, las”


     W lipcu i sierpniu tradycyjnie z różnych zakątków kraju wyruszają piesze pielgrzymki do tronu naszej Matki i Królowej na Jasną Górę. Wśród ich jest Poznańska Piesza Pielgrzyma, która w tym roku odbywa się po raz osiemdziesiąty piaty, a jej szlak prowadzi przez naszą parafię. Przebiega ona pod hasłem: Z Maryją w nowe czasy”. Jak śpiewają pielgrzymi ich droga wiedzie przez pola i lasy, ale także przez mniejsze i większe miasta oraz wioski. W niektórych z nich pielgrzymi zatrzymują się nieco dłużej, by się posilić, trochę odpocząć i wyruszyć w dalszą drogę. W niektórych ... czytaj »


Uczciliśmy Najświętsze Serce Pana Jezusa

28.06.2019r.


„O Serce Jezusa, zniszcz we mnie wszystko to, co pochodzi ode mnie, i umieść na tym miejscu to, co jest Twoje: przemień mnie w siebie” ( św. Małgorzata Maria Alacoque)

     28. czerwca przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jego ustanowienie związane jest z objawieniami, jakich doznała św. Małgorzata Maria Alacoque, skromna zakonnica żyjąca w XVII wieku. W czasie pierwszego objawienia w grudniu 1673 roku Pan Jezus pokazał jej swoje serce przepełnione ogniem miłości do ludzi. Ostatnie objawienie miało miejsce ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Zakończenie oktawy Bożego
Ciała w naszym sanktuarium

27.06.2019r.


„Chwalmy niewysławiony,
Sakrament wystawiony,
Który Jezus tu zostawił,
Nam dla obrony” ( z pieśni)


     20. czerwca przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej . Przez kolejne dni, do czwartku 27 czerwca włącznie, wielu parafian uczestniczyło w procesjach eucharystycznych wokoło kościoła farnego bądź sanktuarium.
     Mikstacka parafii należy już niestety, do nielicznych w Polsce, gdzie w okresie tzw. oktawy ... czytaj »


Czerwcowy IV poniedziałek miesiąca
w naszym sanktuarium
z Radiem Rodzina
i TV Dom Józefa(relacja)

24.06.2019r.


„ Święty Rochu,
Weź w Twą opiekę tutaj przychodzących
I w tym kościele Ciebie wzywających,
Niech każdy modłów swych skutek odnosi,
Gdy z wiarą prosi”


     Jest tradycją w naszej wspólnocie parafialnej, że poniedziałki w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha sprawowana jest msza święta, a po niej nabożeństwo do św. Rocha. Uczestniczy w nim wielu parafian. W poniedziałek, ... czytaj »


Czwarty poniedziałek czerwca
transmisja z naszego sanktuarium
przez TV Internetową DOM JÓZEFA

24.06.2019r.


     Nie wszystkie diecezje w naszym kraju mogą poszczycić się posiadaniem telewizji. Od 2016 roku działa diecezji kaliskiej internetowy portal telewizyjny DOM JÓZEFA. Dzięki niemu możliwe stało się przeprowadzanie transmisji z ważnych wydarzeń z życie Kościoła Kaliskiej Diecezji, wydarzeń w parafiach, ale także komentarzy do Ewangelii. Telewizja Internetowa Dom Józefa nieustannie się rozwija. Pojawiają się kolejne propozycje programów dla jej odbiorców.
     Jedną z propozycji, która pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w październiku 2018 roku są właśnie czwarte poniedziałki miesiąca. Cóż to takiego? Otóż w te poniedziałki ekipa Telewizji Dom Józefa nawiedza parafii diecezji i przeprowadza bezpośrednie transmisje z odbywających ... czytaj »


Jezus pod postacią Chleba przeszedł
ulicami naszej parafii

20.06.2019r.


„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleb.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi”
(pieśń)


     20. czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To dzień szczególny w życiu każdej wspólnoty parafialnej, bo Jezus ukryty pod postacią Chleba w Najświętszym Sakramencie opuszcza mury kościoła i wychodzi na ulice miast, miasteczek, wiosek, by jak śpiewamy w jednej z pieśni, zobaczyć jak się powodzi, żyje Jego dzieciom. ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie