HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020


Dni Krzyżowe w nasz ...
Dzień Strażaka w nasz ...
Święte Triduum Pas ...
Rochowe Szesnastki
Niedziela Ad Gentes
XXIX Światowy Dzień ...
Uczciliśmy św. Agatę
ŚWIĘTO OFIAROWANIA ...
Biskup Damian Bryl ...


Życzenia

25.07.2021r.


Lipcowa Rochowa Szesnastka

16.07.2021r.


Każdy może dziś do Rocha przyjść
Jeśli tylko chce… Chcesz?
Przyjdź… Zobacz…


     Za dziećmi z naszej parafii kolejna Rochowa Szesnastka. Spotkanie odbyło się w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Rozpoczęło się modlitwą, którą poprowadził Ks. kustosz. Zwrócił uwagę na właściwą postawę podczas modlitwy. Przypomniał, że podczas poprzedniego spotkania omawiane były atrybuty Świętego Rocha. Następnie ks. Krzysztof wyjaśnił dzieciom co oznacza słowo „wota”. Zaakcentował, że kościół ... czytaj »


XXII Ogólnopolski Tydzień
Świętego Krzysztofa

18_25.07.2021r.


     W dniach od 18- 25 lipca będziemy przeżywali już po raz XXII Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Tegoroczny tydzień Świętego Krzysztofa będziemy przeżywali pod hasłem „ W drogę do Źródła Życia”.
     Dlaczego Tydzień Świętego Krzysztofa? 25 lipca wspominamy Świętego Krzysztofa, który jest m.in. patronem kierowców, podróżnych, ale także flisaków, marynarzy, taksówkarzy, pielgrzymów, żeglarzy, transportowców, chorych. W tym czasie odbywa się poświęcenie pojazdów. W naszej wspólnocie parafialnej będzie ono miało miejsce w sobotę 24 lipca po Mszy Świętej wieczornej i w niedzielę 25 lipca, po każdej Mszy Świętej. W czasie poświęcenia pojazdów zostaną zebrane ofiary, które będą przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy posługujących ... czytaj »


Niedzielne Msze Święte w okresie wakacji

04.07.2021r.


55. rocznica święceń kapłańskich ks. kan. Jerzego Rasiaka - syna naszej parafii

27.06.2021r.


„ Każde powołanie kapłańskie
w swej najgłębszej warstwie
jest wielką tajemnicą, jest darem,
który nieskończenie przerasta człowieka”
św. Jan Paweł II


     Jubileusze są zawsze okazją do dziękczynienia Bogu i ludziom. To właśnie w duchu dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania w 55 rocznicę święceń kapłańskich stanął przy ołtarzu w kościele pw. Świętej Trójcy ks. kan. Jerzy Rasiak, syn naszej parafii. Współcelebransami byli ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak i ks. kan. Andrzej Grabański. ... czytaj »


Czerwcowa Rochowa Szesnastka

16.06.2021r.


Każdy może dziś do Rocha przyjść
Jeśli tylko chce… Chcesz?
Przyjdź…Zobacz…


     Za nami siódma Rochowa Szesnastka. Zostały one zainicjowane w grudniu. Pierwsze odbywały się on – line. Majowe spotkanie zostało połączone z Eucharystią w naszym kościele farnym. po nasza radość jest tym większa, że mogliśmy się wreszcie spotkać sanktuarium. Ksiądz Kustosz rozpoczął spotkanie modlitwą. Następnie przypomniał dzieciom, że Roch urodził się ze znamieniem w kształcie krzyża na piersiach. Podzielił się z dziećmi świadectwami osób, ... czytaj »


Intronizacja relikwii św. Jana Pawła II
w naszej parafii

13.06.2021r.


„Dziś dziękujemy, kochany nasz Ojcze Święty
Że z raju bram serdecznym nasz pozdrawiasz gestem
Za każdy dzień, spojrzeniem w niebo rozpoczęty
Bo przecież zawsze razem z nami, Ojcze, jesteś”( z pieśni)


     13 czerwca odbyła się w Mikstacie uroczystość przekazania przez Abpa Mieczysława Mokrzyckiego, wieloletniego osobistego sekretarza dwóch papieży, relikwii św. Jana Pawła II. Przekazując relikwie ks. proboszczowi Krzysztofowi Ordziniakowi ks. Abp powiedział: „Księże proboszczu, przyjmij tę relikwię i otaczaj ją należytą czcią i przekazuj do czczenia wiernym. Niech wszyscy ... czytaj »


Uroczystość Najświętszego Serce
Pana Jezusa w naszej wspólnocie

11.06.2021r.


„O, słodkie Serce, proszę najgoręcej.
Spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej”


     W piątek, 11 czerwca przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystości te mają w naszej wspólnocie szczególny przebieg.
     W centralnym punkcie naszego miasta znajduje się figura Najświętszego Serca Jezusowego. To ważne dla nas miejsce. Tu odbywa się wiele uroczystości religijno- patriotycznych, tu udaliśmy się w procesji z Najświętszym Sakramentem po Mszy Świętej sprawowanej w kościele farnym. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. wikariusz Marcin Walczak. ... czytaj »


Zakończenie oktawy Bożego Ciała
w naszym sanktuarium

10.06.2021r.


„Słodki Chlebie Anielski
Pokarmie prawdziwy,
W Najświętszym Sakramencie
Bóg i człowiek żywy” (pieśń)

     Jest już tradycją w naszej wspólnocie, że procesja kończąca tzw. oktawę Bożego Ciała odbywa się w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. W tym roku uroczystość tę przeżywaliśmy 10 czerwca.
     Msza Święta koncelebrowana rozpoczęła się przy ołtarzu polowym przy sanktuarium o godz. 18:30. Przewodniczył jej ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Wraz z ... czytaj »


Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

03.06.2021r.Trójca Święta uczczona w Mikstacie
i 10 lat Kapłaństwa ks. Mateusza

30.05.2021r.


Przyjdź, Panie Jezu! Amen.
Przyjdź, Duchu Święty! Amen.
Prowadźcie nas do Ojca! Amen.( modlitwa)


     30 maja przeżywaliśmy w Kościele katolickim uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To dla naszej wspólnoty parafialnej dzień wyjątkowy, gdyż od wieków Święta Trójca patronuje kolejnym kościołom farnym. W tym dniu podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 9:30 dzieci z klas IV obchodziły rocznicę I Komunii św. Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Mateusza Puchały, syna naszej parafii, który w tym roku obchodził 10. rocznicę święceń kapłańskich została odprawiona o godz. 11:00. Wraz z ks. Mateuszem, który modlił się ... czytaj »


Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego
i Wiecznego Kapłan

27.05.2021r.


„O Chryste, wieczny Kapłanie,
Dawco nowego Przymierza,
Tobie składamy z wdzięcznością
Modlitwy nasze i pieśni”( Z brewiarza)

     27. maja, w czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół w Polsce po raz dziewiąty przeżywać będzie Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Święto to zostało po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską wpisane od 2013 roku do kalendarza diecezji polskich.
     Święto to obchodzono już w latach 50-tych ubiegłego stulecia w Hiszpanii, a następnie w krajach hiszpańskojęzycznych. Z inicjatywy Benedykta XVI wprowadzono je do kalendarza liturgicznego. Ma ono upamiętniać obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 Rok Kapłański. ... czytaj »


Majowa Rochowa Szesnastka

16.05.2021r.


Każdy może dziś do Rocha przyjść,
Jeśli tylko chce…
Chcesz, przyjdź. Zapraszamy!


     W grudniu zainicjowaliśmy Rochowe Szesnastki, które mają za zadanie przybliżyć dzieciom postać św. Rocha, historię kościoła na Cmentarnym Wzgórzu, związane z nim legendy, a także zwyczaje odpustowe ich sens i znaczenie. Dlaczego do dzieci skierowana jest ta inicjatywa, bo to one są dziedzicami… O tym, szerzej za chwilę.
     Do tej pory Rochowe Szesnastki odbywały się online. 16. maja udało nam się spotkać w naszym parafialnym kościele. Majowa Rochowa Szesnastka połączona została ... czytaj »


Majowe spotkanie z Panią Fatimską

13.05.2021r.


Fatimska Pani usłysz nas,
w potrzebach wspieraj
w każdy czas, Twa dobroć daleko słynie,
kto Ciebie kocha nie zginie, Ave Maryja( z pieśni)

     W czwartkowy wieczór 13. maja, zostało odprawione pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Była to nasza odpowiedź na zachętę do częstej modlitwy różańcowej. Dokładnie w dniu, w którym przed 104. laty Maryja objawiła się pastuszkom w Fatimie przyszliśmy do naszego parafialnego wieczernika, mimo pandemii i związanych z nią obostrzeń sanitarnych, by rozpocząć tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Będziemy się na nich gromadzić 13-go każdego miesiąca ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42

Modlitwa do św. Rocha
o oddalenie epidemii

08.08.2020r.


Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie