HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017


Odpust w naszym sank ...
Na pielgrzymim szlaku ...
Niedziela św. Krzysztofa. ...
100-lecie konsekracji ...
Na pielgrzymim szlaku ...
Pożegnanie ks. wikariusza ...
Lipcowe nabożeństwo fat ...
Pielgrzymi Pieszej Poz ...
U Jasnogórskiej Pani
Przed 100- leciem ...
Czerwcowe nabożeństwo fat ...
Oddaliśmy cześć Najśw ...
Zakończenie oktawy Boż...
Uroczystość Najświętszego ...
Odpust ku czci Trój ...
Jubileusz konsekracji ...
Dziękczynienie za 40 lat ...
Spotkanie z Matką Fat ...
Dni krzyżowe w nasz ...
3 Maja w naszej ...
Jubileusz konsekracji ...
Rozpoczęcie sezonu moto...
Niedziela Miłosierdzia Boż...
74 . TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Niedziela Miłosierdzia ...
Nasza mikstacka dro ...
Triduum Paschalne ...
Niedziela Palmowa Męki ...
Od św. Antoniego do św. ...
Przed 100-leciem kons ...
Już po raz dziesiąty ...
25 lutego – Niedziela „Ad ...
Nowenna miesięcy przed . ...
ŚRODA POPIELCOWA POCZ. ...
Światowy Dzień Chorego w ...
51. Tydzień Modlitw o Trze ...
Odpust ku czci św. Agaty ...
Święto Ofiarowania Pań ...
Dziękczynienie Jubilatów ...
Rocznica śmierci ks. kan ...
Dzieci z naszej parafii ...
Dzieci z Bożym błog ...
Darmowe aliasy i liczniki


Nowenna

20.05_10.2018r.

Uroczystości Odpustowe
w Diecezjalnym Sanktuarium
Św. Rocha w Mikstacie

16.08.2018r.

Odpust w Mikstacie tuż, tuż…
VIII dzień nowenny do św. Rocha…

14.08.2018r.


Święty Rochu, naucz nas przyjmować
cierpienia i krzyże w duchu wiary i zaufania Bogu


     Uroczystości odpustowe w Mikstacie coraz bliżej. Przed południem dzieci zakończyły spotkania w ramach VII edycji Szkoły Świętego Rocha. Mamy nadzieję, że był to dla nich owocny czas, który pomoże im w dobrym przeżyciu uroczystości odpustowych.
     O godz. 18:30 sprawowana była w sanktuarium Eucharystia, której przewodniczył ks. kan. Adam Kosmała, proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie. Współcelebransem był ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Mszę św. tradycyjnie już ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Trwamy na Nowennie do Świętego
Rocha …

13.08.2018r.


Święty Rochu, nasz niebieski Patronie,
wypraszaj nam u Pana czystość serc!


     To już siódmy dzień trwania na nowennie przed odpustem ku czci św. Rocha. Przed południem dzieci spotkały się w Szkole Świętego Rocha. One także codzienne włączają się w modlitwę nowennową przedstawiając za Panu za wstawiennictwem Świętego Patrona swoje dziecięce prośby i podziękowania. Po części modlitewnej udały się do Nadleśnictwa w Przedborowie. Tu pokonując trasę ścieżki edukacyjnej usytuowanej w lesie zdobyły wiele informacji, ale miały także okazję do podziwiania piękna świata stworzonego przez Boga. ... czytaj »


Dzień chorych i starszych
przy relikwiach bł. Hanny i św. Rocha

12.08.2018r.


Błogosławiona Hanno, święty Rochu
Uczcie nas pochylania się nad każdym
potrzebującym pomocy człowiekiem!


     Już po raz dziesiąty w programie uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha pojawił się dzień, w którym przed oblicze niebieskiego Patrona, zaproszone są osoby chore, starsze, niepełnosprawne, a także ich opiekunowie.            W tym roku spotkanie to odbyło się 12. sierpnia, w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą wspomnienie liturgiczne Świętego Rocha Wyznawcy. Rozpoczęło się ono Eucharystią, której przewodniczył ks. kan. Arkadiusz Hajdasz, kapelan Wojewódzkiego Szpitala ... czytaj »


Trwamy na Nowennie
przed odpustem św. Rocha

11.08.2018r.


„Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas…”

     W sobotni wieczór mikstaccy parafianie ponownie zgromadziliśmy się w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha, by trwać na Nowennie do niebliskiego Patrona przygotowującej nas do wielkich uroczystości odpustowych. Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz Marcin Walczak, który modlił się w intencji próśb i podziękowań nowennowych. Wraz z nim przy ołtarzu stanął się kan. Zbigniew Mielcarek. Podczas tegorocznych przygotowań do odpustu kapłani z dekanatu mikstackiego pomagają nam odkryć głębię i piękno ośmiu błogosławieństw. W sobotę słowa rozważania ... czytaj »


Nowennowy czas…
Dzień trzeci i czwarty

09_10.08.2018r.


Święty Rochu, oręduj u Pana we wszystkich naszych potrzebach, które są zgodne z Jego wolą…

     Piękne duchowo są te przedodpustowe dni w naszym sanktuarium, wypełnione modlitwą, udziałem w Eucharystii, zasłuchaniem w słowo Boże i pochylaniem się nad głębią treści zawartej w błogosławieństwach wygłoszonych przez Jezusa na Górze.
     Trzeci dzień nowenny przypadł w czwartek. Eucharystię poprzedziła modlitwa różańcowa. Gromadzimy się na niej w każdy czwartek począwszy od 21. czerwca. To nasza nowenna ... czytaj »


Przygotowania do uroczystości odpustowych
w naszym sanktuarium.
II dzień nowenny

08.08.2018r.


„Święty Rochu, ucz nas w życiu codziennym właściwie zagospodarować daną i zadaną nam przestrzeń miłosierdzia”

     Uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha coraz bliżej. Parafianie i pielgrzymi przygotowują się do nich poprzez udział w Mszach św. podczas których głoszone są nauki. W tym roku rozważane są poszczególne błogosławieństwa. W refleksji nad nimi pomagają nam słowa kierowane do nas przez kapłanów z Dekanatu Mikstackiego. W drugim dniu przygotowań duchowych do uroczystości odpustowych ... czytaj »


Rozpoczęła się Nowenna
przed naszym wielkim odpustem…

07.08.2018r.


„Rochu Święty, dla Twej chwały
W gronośmy się zebrali się zebrali,
przed ten ołtarz, Twój wspaniały,
Byśmy wdzięczność oddali” ( z pieśni)


     W Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha 16 sierpnia odbędą się wielkie uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt.
     Jest już tradycją, że do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha wierni przygotowują się poprzez udział we Mszy Świętej połączonej z Nowenną. Od ubiegłego roku w czas przygotowania do uroczystości odpustowych wpisują się głoszone codziennie ... czytaj »


Rozpoczęła się VII edycja Szkoły Świętego
Rocha w naszym sanktuarium

07.08.2018r.


     Uroczystości odpustowe ku czci świętego Rocha w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha coraz bliżej. Do tego ważnego dnia i młodsi i starsi parafianie starają się jak najlepiej przygotować.
     Już po raz siódmy kustosz sanktuarium ks. kan. Krzysztof Ordziniak zaprosił młodych na cykl spotkań nazwanych Szkołą Świętego Rocha. 7 . sierpnia o godzinie 10:00 zjawiło się blisko czterdzieści dzieci, które odpowiedziały na zaproszenie księdza kanonika i przybyły do sanktuarium, by wspólnie się modlić, śpiewać, bawić, ale także pogłębiać swoją wiedzę o Patronie – Świętym Rochu.
     Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Ksiądz kustosz zwrócił uwagę na staranne wykonywanie znaku krzyża. Wyjaśnił, że czyniąc go czcimy i wyznajemy wiarę w Trójce Świętą, która patronuje naszej farze. ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie