HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017


74 . TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Niedziela Miłosierdzia ...
Nasza mikstacka dro ...
Triduum Paschalne ...
Niedziela Palmowa Męki ...
Od św. Antoniego do św. ...
Przed 100-leciem kons ...
Już po raz dziesiąty ...
25 lutego – Niedziela „Ad ...
Nowenna miesięcy przed . ...
ŚRODA POPIELCOWA POCZ. ...
Światowy Dzień Chorego w ...
51. Tydzień Modlitw o Trze ...
Odpust ku czci św. Agaty ...
Święto Ofiarowania Pań ...
Dziękczynienie Jubilatów ...
Rocznica śmierci ks. kan ...
Dzieci z naszej parafii ...
Dzieci z Bożym błog ...
Darmowe aliasy i liczniki


Nowenna

20.05_10.2018r.

I Komunia Święta

20.05.2018r.

Życzenia

20.05.2018r.

Nabożeństwa Majowe

01_31.05.2018r.

Spotkanie z Matką Fatimską w naszej parafii.

13.05.2018r.


„Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!
Ave, Ave, Ave Maryja!” ( z pieśni)


     W niedzielny wieczór 13. maja, nasz kościół parafialny wypełnił się o godz. 20:00 wiernymi, którzy przybyli na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Od listopada do kwietnia spotykaliśmy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca na modlitwie różańcowej w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Była to nasza odpowiedź na zachętę do częstej modlitwy różańcowej. Dokładnie w dniu, w którym przed 101. laty Maryja objawiła ... czytaj »


Dni krzyżowe w naszej parafii

7_9.05.2018r.


     Tradycyjnie już w pierwsze trzy dni po VI Niedzieli Wielkanocnej przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej dni modlitw o urodzaje i o błogosławieństwo dla ludzi pracujących na roli nazywane także „ dniami krzyżowymi”. Mają one charakter błagalny. Codziennie w modlitwie Ojcze nasz… kierujemy do Boga prośbę „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”. By nikomu nie zabrakło chleba powszedniego potrzebujemy Bożego błogosławieństwa.
     Jest już tradycją w mikstackiej parafii, że poniedziałki gromadzimy się na Eucharystii w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. W związku z tym to właśnie wokół sanktuarium odprawione zostało nabożeństwo dni krzyżowych. Przewodniczył mu ks. wikariusz Krzysztof Lipiński. Z wielu serc popłynęły ku niebu ... czytaj »


3 Maja w naszej wspólnocie parafialnej

03.05.2018r.


„ Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pamięć o nim”.
     3. maja przeżywaliśmy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ale także rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Zatem uroczystość ta ma zarówno wymiar religijny, jak i patriotyczny. Stało się już tradycją w naszej wspólnocie, że w tym dniu modlimy się za Ojczyznę. Msza Święta w intencji Ojczyzny sprawowana była w kościele Świętej Trójcy o godz. 11:00. Przed wejściem do kościoła harcerze przypinali zmierzającym na Mszę Świętą biało- czerwone kotyliony. Do kościoła przybyły poczty sztandarowe szkół, strażaków, harcerzy z 1. Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich, organizacji działających na terenie naszej małej Ojczyzny. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Jubileusz konsekracji fary coraz bliżej…
III.Miesiąc Nowenny
do Trójcy Przenajświętszej

20.04.2018r.


     „Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy, Który miłości darem jest i dawcą Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie Teraz i zawsze. Amen.”

     20. października parafia będzie przeżywała 100- lecie konsekracji kościoła pw. Świętej Trójcy. To ważne wydarzenie, więc trzeba się do niego odpowiednio przygotować, przede wszystkim duchowo. Bezpośrednie przygotowania duchowe rozpoczęły się 20. lutego, dokładnie dziewięć miesięcy przed Jubileuszem. W tym dniu rozpoczęliśmy odprawianie Nowenny Miesięcy do Trójcy Przenajświętszej. ... czytaj »


Rozpoczęcie sezonu motocyklowego
w naszym sanktuarium

15.04.2018r.


     15 kwietnia, już po raz VI w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha odbyło się otwarcie sezonu motocyklowego.
     Już od rana na ulicach miasteczka słychać było warkot motorów. To kierowcy jednośladów podjeżdżali na parking znajdujący się przy Sanktuarium. Były wśród nich małe, średnie i większe rowery, były skutery, ale także prawdziwe, wzbudzające podziw, ciężkie, markowe, stalowe rumaki. Dla ich właścicieli nie była jednak najważniejsza marka czy wielkość posiadanego pojazdu. Przybyli tu, na to wyjątkowe dla naszej wspólnoty Wzgórze, by z Bożym błogosławieństwem rozpocząć nowy sezon motorowy 2018. ... czytaj »


Niedziela Miłosierdzia Bożego
w naszej parafii

08.04.2018r.


     „Jezu ufam, ufam Tobie, Grzech mój zmywa Twoja Krew, Jezu ufam, ufam Tobie, Ty do Serca przytul mnie” ( z pieśni)
     8. kwietnia, w II niedzielę po Wielkanocy, przeżywamy w Kościele Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Została ona wprowadzona przez Świętego już dziś Jana Pawła II 30. kwietnia 2000 roku podczas kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej. Życzenie ustanowienia tego święta właśnie w tym czasie wyrażał w swych objawieniach św. s. Faustynie sam Jezus, który powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). Ze świętem tym związane są liczne łaski. W Dzienniczku s. Faustyna zapisała słowa Jezusa: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego” ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie