HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018


Trzeba pamiętać... W 58 ...
Za nami Orszak Trzech ...
Z Bożym błogosławieństwem ...


Wizytacje Biskupie w Dekanacie

20.03_10.04.2019r.Wizytacja w Naszej Parafii

03.04.2019r.Spowiedź Wielkopostna

13.04.2019r.Nabożeństwa Pasyjne

10.03.2019r.Plenerowe Drogi Krzyżowe

10.03.2019r.Życzenia

09.03.2019r.Pierścień św. Józefa za wieloletnią posługę
Pana Marka organisty i pożegnanie…

01.03.2019r.


     Wielką wdzięcznością, ale i smutkiem napełnione były serca wiernych uczestniczących w niedzielę we mszy świętej sprawowanej przez ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka i ks. kan. Grzegorza Klapę. Ksiądz proboszcz Krzysztof dziękował w tej Eucharystii za 39 lat posługi w parafii Pana Marka Medyńskiego organisty, kapelmistrza, a przez wiele lat dyrygenta chóru parafialnego. Trudno słowami wyrazić wdzięczność za tak oddaną posługę, więc otoczyliśmy Pana Marka swoją modlitwą. W dniu 1 marca Pan Marek kończy posługę w naszej wspólnocie.
     Przez te wszystkie lata towarzyszył swoim śpiewem i grą w chwilach radosnych i smutnych parafian. Śpiewał i grał, gdy kolejne dziecko było włączane do wspólnoty dzieci Bożych. Pomagał w ... czytaj »


Prace renowacyjne zrealizowane w 2018 roku
i plany na 2019

20.02.2019r.


PRACE RENOWACYJNE W 2018 ROKU

     W naszej parafii od trzech lat trwają prace renowacyjne. Tuż przed jubileuszem 100- leciem konsekracji zakończył się kolejny ich etap, prace przy ołtarzu głównym. Co pewien czas w prezbiterium pojawiały się rusztowania i foliowa zasłona oddzielająca część, w której prowadzone były prace renowacyjne od reszty kościoła. Wielu zastanawiało się, co się dzieje za tą foliową zasłoną. Może dobrze, że ona była, bo dzięki temu mogliśmy oglądać efekt końcowy kolejnych etapów prac. Trzeba było tylko cierpliwie czekać, ale chyba nikt nie zaprzeczy, że było warto. Wypiękniało i wysubtelniało w ciągu tych ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Dziękczynienie Jubilatów w naszej farze

13.02.2019r.


„Małżeństwo to taniec dwojga ludzi do muzyki, którą mają w sercu” Lara Harris

     Staje się już tradycją, że małżonkowie z terenu miasta i gminy obchodzący jubileusze spotykają się w naszym na wspólnej Eucharystii. Poprzedza ona spotkanie, na które Jubilaci zostali zaproszeni przez lokalne władze. Przybywają najpierw do świątyni, by podziękować Bogu, ale i sobie wzajemnie za wspólnie przeżyte lata. Zapewne przeżywali na tej wspólnej drodze chwile radosne, ale i czasami i trudne, ale wytrwali, wierni złożonym przed laty przyrzeczeniom małżeńskim. Tych wspólnie przeżytych lat mieli za sobą wiele ci, którzy przybyli do mikstackiej fary. Byli wśród nich ... czytaj »


XXVII Światowy Dzień Chorych
w naszej parafii

11.02.2019r.


„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” Mt 10,8
     11. lutego obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu, już po raz XXVII obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Tegoroczny Światowy Dzień Chorego odbywał się pod hasłem: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Został on ustanowiony z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II. W tym dniu w kościołach na całym świecie sprawowane są Msze Święte w intencji osób chorych, starszych, ale także tych którzy się nimi opiekują. W naszym parafialnym wieczerniku o godz. 10:00 sprawowana była msza święta połączona ze specjalnym nabożeństwem dla chorych, starszych, ale także ich opiekunów. Przewodniczył jej ... czytaj »


Uczciliśmy świętą Agatę

03.02.2019r.


„Niech święta Agata wstawia się za nami i naszymi bliskimi, wyjednuje nam potrzebne łaski, opiekuje się nami i chroni od wszelkich niebezpieczeństw”

     5 lutego Kościół wspomina męczennicę pierwszych wieków chrześcijaństwa św. Agatę. 3. lutego w niedzielę poprzedzająca to wspomnienie, o godz.11:00 w naszej farze sprawowana była suma odpustowa ku Jej czci. Stało się już tradycją, że sprawują ją kapłani z Domu Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. W tym roku przewodniczył jej i ubogacił nas słowem ks. prałat Kazimierz Walczak.
     Na początku Mszy Świętej przybyłych kapłanów powitał ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie