HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D

ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018


Suma odpustowa u św. Rocha
Zwierzęta pobłogosławione
Ostatni dzień nowenny i ...
Trwamy na nowennie - dzień ...
Zakończyła się VIII edycja ...
Trwamy na nowennie… dzień ...
Dzień chorych i sta ...
Trwamy na nowennie… dzień ...
Drugi dzień nowenny ...
Trwają spotkania w Szkole ...
Pielgrzymim szlakiem – od ...
W naszym sanktuarium ...
Kustosz mikstackiego sank ...
Odpust tuż … tuż … ...
Poświęcenie pojazdów i ...
Z darem modlitwy dla ...
XX Tydzień Świętego Krzy ...
Lipcowe nabożeństwo fat ...
Pątnicy Poznańskiej Pie ...
Uczciliśmy Najświętsze ...
Zakończenie oktawy Boż ...
Czerwcowy IV poniedzi ...
Czwarty poniedziałek cze ...
Jezus pod postacią ...
Odpust ku czci Trójcy ...
Jubileusz 25-lecia ...
Z dalekiej Fatimy ...
56. Światowy Dzień Mod ...
Rozpoczęcie sezonu moto ...
Uroczystość Matki Boż ...
„Modlitwy do Trójcy Św ...
Ze Wzgórza św. Rocha ...
Nasza mikstacka droga ...
Wigilia Zmartwychwstania ...
Wielki Piątek AD ...
Wielki Czwartek w nasz ...
Niedziela Palmowa Męki ...
XI Droga Krzyżowa ul ...
Wizytacja Sanktuarium. ...
Wizytacja pasterska ks. ...
Foliowa zasłona? Tym razem ...
Egoizm… szyderstwo ...
Pierścień św. Józefa za ...
Prace renowacyjne zreali ...
Dziękczynienie Jubilatów w ...
XXVII Światowy Dzień Cho ...
Uczciliśmy świętą Agatę
Trzeba pamiętać... W 58 ...
Za nami Orszak Trzech ...
Z Bożym błogosławieństwem ...


Nabożeństwo Różańcowe

01_31.10.2019r.


left


Październikowe spotkanie
z Panią Fatimską

13.10.2019r.


„Fatimska Matko błagamy Cię, na dzieci swoje zwróć oczy swe. Nie daj nam zginąć, od grzechu chroń, a gdy zbłądzimy podaj swą dłoń”( z pieśni)

     Piękny duchowo był dzień 13. października A.D. 2019 roku. Zbiegło się w nim tyle ważnych wydarzeń. Przypadł tym razem w niedzielę, dzień Pański. W tym dniu przeżywaliśmy także XIX Dzień Papieski, który tym razem przebiegał pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy”. Wreszcie był to dzień fatimski. W niedzielny wieczór mikstacka świątynia wypełniła się wiernymi, którzy w tym szczególnym dniu przyszli na ostanie ... czytaj »


Adoracja Najświętszego Sakramentu
i wołanie o miłosierdzie

28.09.2019r.


„Jezu, ufam Tobie,
Jezu, kocham Cię!
W miłosierdziu Swoim
nie opuszczaj mnie!”( z pieśni)

     Piękny i bogaty w wydarzenia duchowe był dzień 28. września. To w naszej wspólnocie parafialnej dzień adoracji Najświętszego Sakrament. Jest to czas szczególnej łaski, spotkania z Jezusem ukrytym pod postacią Chleba. W tym roku ten dzień przypadł w sobotę, dzień poświęcony ... czytaj »


O Szkole Świętego Rocha … tym razem w Poznaniu

21.09.2019r.


     Wiele się mówi i pisze o kulcie świętego Rocha naszej parafii w sierpniu, w związku z uroczystościami odpustowymi. Jako Kustosz sanktuarium jestem zainteresowany tym, by jak najwięcej osób dowiedziało się o wyjątkowych inicjatywach, które podejmowane są w naszej wspólnocie parafialnej w celu przekazu tradycji odpustowych kolejnym pokoleniom. Jedną z nich jest z pewnością Szkoła Świętego Rocha. Gdy dowiedziałem się, że na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa „Zaangażowanie / Animacja / Edukacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych” uznałem, że to doskonała okazja, by podzielić się z jej uczestnikami doświadczeniami z ośmiu już edycji Szkoły Świętego Rocha. ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Msza święta za duchowe córki
św. Zygmunta Szczęsnego

15.09.2019r.


„Święty Pasterzu Zygmuncie Szczęsny,
Ucz nas żyć tylko dla Boga,
Ufać i wierzyć w Miłość Odwieczną,
Na naszych ziemskich drogach”( z pieśni)


     15. września o godz. 11:00, w przededniu liturgicznego wspomnienia św. abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, które w Kościele obchodzone jest 17 września, w naszej wspólnocie parafialnej sprawowana była Msza Święta za Zgromadzenie ... czytaj »


Msza św. z okazji 90 lat OSP w Mikstacie –
poświęcenie sztandaru

14.09.2019r.


     14 września o godz. 13:30 w kościele farnym pw. Świętej Trójcy Mikstacie sprawowana była Msza Święta z okazji 90.lecia powstania jednostki OSP. Podczas tej Eucharystii został poświęcony nowy sztandar OSP w Mikstacie i figura św. Floriana patrona strażaków. Koncelebrze przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Współcelabransem był ks. kan. Zbigniew Mielcarek. Homilię wygłosił ks. kan. Mirosław Jankowski kapelan strażaków powiatu ostrzeszowskiego. Przed Eucharystią procesjonalnie zostały wprowadzone poczty sztandarowe OSP Mikstat i okolicznych jednostek. Rozpoczynając Eucharystie ks. kan. Krzysztof przywołał słowa św. Jana Pawła II, który powiedział do strażaków: „Strażacy to ludzie, którzy wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji niosą pomoc ... czytaj »


Stanęliśmy pod Krzyżem

14.09.2019r.


"Oto znak zwycięstwa błyszczy,
Krzyż się wznosi ponad światem;
Na nim Jezus wisiał w męce,
Aby zbawić grzesznych ludzi”.
( Z hymnu)


     14 września w Kościele obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym roku została zainicjowana wielka akcje ewangelizacyjna Polska pod Krzyżem. Jej załażeniem było zgromadzenie jak największej rzeszy wiernych na czuwaniach modlitewnych w różnych zakątkach naszego kraju właśnie pod krzyżami, których tak wiele jest w naszym ... czytaj »


Z rewizytą u Jasnogórskiej Pani

27.08.2019r.


„Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?”( z pieśni)


     27 sierpnia, gdy zegar na wieży naszej fary wybijał godzinę 12:00 i rozległo się bicie dzwonów wzywających na modlitwę Anioł Pańskie wyruszaliśmy na pielgrzymi szlak, którego celem była rewizyta… u Pani Jasnogórskiej. Tą modlitwą rozpoczęliśmy nasze pielgrzymowanie. Potem był jeszcze czas na śpiew godzinek, pieśni maryjnych i modlitwę różańcową. Zazwyczaj na ... czytaj »


Dzieci po błogosławieństwo
u św. Rocha
i zakończenie wielkiego odpustu

16.08.2019r.


„Rochu Święty, już dzieciną,
Boże łaski na Cię płyną.
Krzyżem świętym piersi Twoje,
Bóg przyodział jako w zbroję”(z pieśni)

     Piękne duchowo były te ostanie dni w naszym sanktuarium. najpierw przygotowań do odpustu, a potem świętowania.
     Kilka lat temu w scenariuszu uroczystości odpustowych pojawił się nowy element msza święta w intencji dzieci z udzieleniem im indywidualnego błogosławieństwa. Została ona odprawiona i podczas uroczystości odpustowych A.D. 2019 przy ołtarzu polowym 16 sierpnia o godz. 18:00. Przewodniczył jej ks. wikariusz ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie