HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020


Niedziela Ad Gentes
XXIX Światowy Dzień ...
Uczciliśmy św. Agatę
ŚWIĘTO OFIAROWANIA ...
Biskup Damian Bryl ...


Uroczystość Najświętszego Serce
Pana Jezusa w naszej wspólnocie

11.06.2021r.


„O, słodkie Serce, proszę najgoręcej.
Spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej”


     W piątek, 11 czerwca przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystości te mają w naszej wspólnocie szczególny przebieg.
     W centralnym punkcie naszego miasta znajduje się figura Najświętszego Serca Jezusowego. To ważne dla nas miejsce. Tu odbywa się wiele uroczystości religijno- patriotycznych, tu udaliśmy się w procesji z Najświętszym Sakramentem po Mszy Świętej sprawowanej w kościele farnym. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. wikariusz Marcin Walczak. ... czytaj »


Zakończenie oktawy Bożego Ciała
w naszym sanktuarium

10.06.2021r.


„Słodki Chlebie Anielski
Pokarmie prawdziwy,
W Najświętszym Sakramencie
Bóg i człowiek żywy” (pieśń)

     Jest już tradycją w naszej wspólnocie, że procesja kończąca tzw. oktawę Bożego Ciała odbywa się w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. W tym roku uroczystość tę przeżywaliśmy 10 czerwca.
     Msza Święta koncelebrowana rozpoczęła się przy ołtarzu polowym przy sanktuarium o godz. 18:30. Przewodniczył jej ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Wraz z ... czytaj »


Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

03.06.2021r.Trójca Święta uczczona w Mikstacie
i 10 lat Kapłaństwa ks. Mateusza

30.05.2021r.


Przyjdź, Panie Jezu! Amen.
Przyjdź, Duchu Święty! Amen.
Prowadźcie nas do Ojca! Amen.( modlitwa)


     30 maja przeżywaliśmy w Kościele katolickim uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To dla naszej wspólnoty parafialnej dzień wyjątkowy, gdyż od wieków Święta Trójca patronuje kolejnym kościołom farnym. W tym dniu podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 9:30 dzieci z klas IV obchodziły rocznicę I Komunii św. Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Mateusza Puchały, syna naszej parafii, który w tym roku obchodził 10. rocznicę święceń kapłańskich została odprawiona o godz. 11:00. Wraz z ks. Mateuszem, który modlił się ... czytaj »


Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego
i Wiecznego Kapłan

27.05.2021r.


„O Chryste, wieczny Kapłanie,
Dawco nowego Przymierza,
Tobie składamy z wdzięcznością
Modlitwy nasze i pieśni”( Z brewiarza)

     27. maja, w czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół w Polsce po raz dziewiąty przeżywać będzie Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Święto to zostało po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską wpisane od 2013 roku do kalendarza diecezji polskich.
     Święto to obchodzono już w latach 50-tych ubiegłego stulecia w Hiszpanii, a następnie w krajach hiszpańskojęzycznych. Z inicjatywy Benedykta XVI wprowadzono je do kalendarza liturgicznego. Ma ono upamiętniać obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 Rok Kapłański. ... czytaj »


Dzień Matki

26.05.2021r.


Majowa Rochowa Szesnastka

16.05.2021r.


Każdy może dziś do Rocha przyjść,
Jeśli tylko chce…
Chcesz, przyjdź. Zapraszamy!


     W grudniu zainicjowaliśmy Rochowe Szesnastki, które mają za zadanie przybliżyć dzieciom postać św. Rocha, historię kościoła na Cmentarnym Wzgórzu, związane z nim legendy, a także zwyczaje odpustowe ich sens i znaczenie. Dlaczego do dzieci skierowana jest ta inicjatywa, bo to one są dziedzicami… O tym, szerzej za chwilę.
     Do tej pory Rochowe Szesnastki odbywały się online. 16. maja udało nam się spotkać w naszym parafialnym kościele. Majowa Rochowa Szesnastka połączona została ... czytaj »


Majowe spotkanie z Panią Fatimską

13.05.2021r.


Fatimska Pani usłysz nas,
w potrzebach wspieraj
w każdy czas, Twa dobroć daleko słynie,
kto Ciebie kocha nie zginie, Ave Maryja( z pieśni)

     W czwartkowy wieczór 13. maja, zostało odprawione pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Była to nasza odpowiedź na zachętę do częstej modlitwy różańcowej. Dokładnie w dniu, w którym przed 104. laty Maryja objawiła się pastuszkom w Fatimie przyszliśmy do naszego parafialnego wieczernika, mimo pandemii i związanych z nią obostrzeń sanitarnych, by rozpocząć tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Będziemy się na nich gromadzić 13-go każdego miesiąca ... czytaj »


Dni Krzyżowe w naszej parafii

10_12.05.2021r.


     Tradycyjnie już w pierwsze trzy dni po VI Niedzieli Wielkanocnej przeżywaliśmy dni modlitw o urodzaje i o błogosławieństwo dla ludzi pracujących na roli nazywane także „dniami krzyżowymi”. Mają one ponad 1500-letnią tradycję. W tych właśnie dniach procesje ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych kierowały się ku stojącym w polach przydrożnym krzyżom. Mają one charakter błagalny. Codziennie w modlitwie Ojcze nasz… kierujemy do Boga prośbę „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”. Prosiliśmy dobrego Ojca, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.
     Jest już tradycją w naszej parafii, że w poniedziałki gromadzimy się na Eucharystii ... czytaj »


Dzień Strażaka w naszej parafii

04.05.2021r.


O, Święty Florianie,
wstawiaj się za mną i za ofiarami w chwilach zagrożenia.
Pomnóż moją wiarę w sens pomagania i ryzykowania życia.


     4 maja w Kościele obchodzone jest wspomnienie św. Floriana męczennika. Patronuje osobom, których praca zawodowa bądź posługa związana jest z ogniem, a więc m.in. hutnikom, kowalom, kominiarzom, strażakom.
     Jest już tradycją w naszej parafii, że w tym dniu sprawowana jest Msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. Przed Eucharystią delegacja strazaków udała się na groby druhów, którzy zapisywali karty historii OSP, a których Pan powołał już do siebie. ... czytaj »


Święte Triduum Paschalne AD 2021

01_03.04.2021r.


     Za nami piękne, wymowne, pełne przeżyć duchowych, ważne zwłaszcza dla wierzących, dni Świętego Triduum Paschalnego. Dni, które odmieniły los człowieka i nadały życiu sens. Przeprowadziły nas przez Wieczernik, Ogrójec, Golgotę do pustego Grobu Jezusa. Jezus zmartwychwstał, zwyciężył śmierć, odkupił nas przez swoją mękę i śmierć na krzyżu. Były to dni przepełnione refleksją, zadumą, modlitwą. Uświadomiły nam wielką miłość Boga do człowieka. Drugi raz przeżywane było w atmosferze ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Ten szczególny czas mający niezwykle głęboką wymowę ... czytaj »


Rochowe Szesnastki

20.03.2021r.


     Od 2012 roku w dniach bezpośrednio poprzedzających uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha odbywają się w naszym sanktuarium spotkania dla dzieci i młodzież. Podczas tych spotkań młodzi poznają m.in. postać św. Rocha, pochylają się nad jego charyzmatami, poznają historię kościoła na Cmentarnym Wzgórzu, związane z nim legendy.
     W 2020 roku ze względu na pandemię kononawirusa i obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne spotkania nie mogły odbywać się w sanktuarium. W związku z tym zostały przeniesione w przestrzeń wirtualną. Zatem IX edycja Szkoły Świętego Rocha miała specyficzny charakter. Stanowiły jednak formę przygotowanie do naszych uroczystości odpustowych, które jak zapewne pamiętamy ... czytaj »


Msze Święte z Nowenną - Sanktuarium

07.11.2020r.


Msze Święte Niedzielne - Św. Trójca

07.11.2020r.


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42

Modlitwa do św. Rocha
o oddalenie epidemii

08.08.2020r.


Copyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie