HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016


99. rocznica konsekracji nasz ...
Rozpoczęcie cyklu spot ...
Nabożeństwo Fatimskie w ...
Tak przeżywaliśmy RÓŻANIEC ...
RÓŻANIEC DO GRANIC w ...
Zakończenie warsztatów muz ...
Na pielgrzymim szlaku… Gnie ...
Dzień Dziękczynienia w ...
Msza św. w intencji ...
Suma odpustowa pod ...
Najpierw Msza św. o ...
Rozpoczęły się uroczysto ...
Zakończyła się VI edyc ...
VIII dzień nowenny i reko ...
Dzień Chorych w naszym ...
Siódmy dzień nowenny ...
Szósty dzień przygotow ...
Kolejny etap prac ren ...
Droga krzyżowa i kolej ...
Święty Roch… Skuteczny Św ...
IV dzień nowenny prz ...
W mikstackim sanktuarium ...
Święty Roch… Skuteczny Św ...
Rozpoczęły się spotkania w ...
Odpust w naszym Sanktuarium ...
Grupa z gminy Sierosz ...
Z rewizytą u Jasnogórskiej ...
Uroczystość Najświętszego Ser ...
Pielgrzymi z Rybnika w naszym ...
Uroczystość Najświętszego Cia ...
Nabożeństwo Fatimskie w nasz ...
Posługa Ks. Bpa Seniora ...
Wspólnota „Tacy sami” w ...
Pięknieje prezbiterium w ...
Nabożeństwo Drogi Światła w ...
Dni Krzyżowe w naszej ...
3. Maja w naszej parafii ...
Co słychać za foliową zas ...
Święto Miłosierdzia Boż ...
Nasza droga do Ema ...
Harcerskie czuwanie przy ...
Wielki Czwartek w nas ...
Niedziela Palmowa w nasz ...
KOLEJNE WYRÓŻNIENIE DLA ...
Mikstaczanie podążali uli ...
Środa Popielcowa pocz ...
BALIK EUCHARYSTYCZNEGO ...
I już po Warsztatach ...
XXV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOR ...
ŚWIĘTA AGATA UCZCZONA ...
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃ ...
Jasełka w Diecezjalnym San ...
Świątecznie i karnawałowo ...
Dzieci rozpoczęły Nowy ...
Darmowe aliasy i liczniki


Życzenia

21_22.01.2018r.


Dzieci z naszej parafii
pielgrzymowały do Świętego Józefa

20.01.2018r.


     20 stycznia odbyła się Pielgrzymka dzieci uczestników Rorat organizowana przez miesięcznik „Mały Gość Niedzielny” do Kaliskiego Świętego Józefa. Do Kalisza przybyło blisko 2000 dzieci z różnych zakątków kraju. Nie zabrakło wśród nich także dzieci z naszej parafii. Dlaczego na miejsce pielgrzymki zostało wybrane właśnie Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa Kaliskiego? Kiedy Papież Franciszek ogłosił, że w okresie od 2 grudnia, czyli od początku adwentu do 6 stycznia 2019 roku będzie obchodzony Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa Kaliskiego redakcja Małego Gościa Niedzielnego przygotowała materiały do rorat. Przeżywane były one pod hasłem „ Święty Józef- Strażnik Skarbów”. Także mikstacka parafia przeżywała roraty A.D. 2017. pod tym hasłem. Podczas rorat dzieci poznawały postać św. Józefa. Owocem roratnich spotkań były napisane przez dzieci „ Listy do Świętego Józefa”... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Dzieci z Bożym błogosławieństwem
rozpoczynają Nowy Rok

01.01.2018r.


     Licznie zgromadzili się wierni w naszym kościele na Mszy Świętej o godzinie 0.15. Pora trochę nietypowa, ale i dzień wyjątkowy 1. styczeń – Nowego Roku 2018. Przyszli, by prosić o Boże błogosławieństwo w rozpoczynającym się roku.
     Od kilku lat w naszej wspólnocie w pierwszym dniu Nowego Roku sprawowana jest także Msza Święta w intencji dzieci połączona z indywidualnym błogosławieństwem. W tym roku sprawował ją w kościele farnym o godz. 16.00 ks. wikariusz Krzysztof Lipiński. Czasami ta Msza św. sprawowana było w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Okazało się jednak, że nasze niewielkie rozmiarami, ale wielkie duchem sanktuarium nie jest w stanie pomieścić w swoim wnętrzu uczestników tej Eucharystii. "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże” ... czytaj »


Rocznice małżeńskie w Święto
Świętej Rodziny w naszej parafii

31.12.2017r.


     „Rodzino z Nazaretu, broń naszych rodzin broń, Jezusie, Maryjo, Święty Józefie broń”

     Stało się już tradycją w naszej wspólnocie parafialnej, że w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa sprawowana jest Msza Święta w intencji obchodzących w mijając roku 5, 10, 15…55 rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.
     Już w listopadzie ks. kan. Krzysztof Ordziniak skierował do małżonków obchodzących w roku 2017 mniejsze i większe rocznice zaproszenie na Eucharystię w Święto Świętej Rodziny. Wiele małżeństw odpowiedziało na zaproszenie Ks. Proboszcza, który 31 grudnia o godz. 11:00 sprawował w Ich intencji Mszę Świętą. Jubileusze stanowią okazję ... czytaj »


Prace renowacyjne w naszej farze
w 2017 roku

30.12.2017r.


     Koniec roku jest okazją do podsumowań, ale także do dziękczynienia Panu Bogu i ludziom. Bez błogosławieństwa Bożego daremny bywa ludzki wysiłek. Ten podjęty przez wspólnotę parafialną wysiłek – prace renowacyjne w kościele pw. Trójcy Świętej – jest ogromny. Pan Bóg nam błogosławi, a ludzie wspierają to dzieło swoją modlitwą i ofiarami pieniężnymi, bo w roku 2017 udało się wykonać kolejny etap prac renowacyjnych.
     Przypomnijmy, w 2015 zostały przeprowadzone badania konserwatorskie oraz przygotowano program prac konserwatorskich elementów wystroju wnętrza świątyni pw. Świętej Trójcy. Do prac renowacyjnych przystąpiono w 2016 roku. Udało się w nim odrestaurować ambonę, chrzcielnicę i sklepienie prezbiterium. Tuż po uroczystości Wszystkich Świętych ... czytaj »


Wizyta Duszpasterska

27.12.2017r.


     27 grudnia 2017 rozpoczynamy kolędę – czyli wizytę duszpasterską. Pragniemy jako duszpasterze zanieść w Wasze rodziny pokój, błogosławieństwo. Niech odwiedziny kapłana w Waszym domu staną się okazją do dania świadectwa naszej wiary, jak też do braterskiego spotkania całej rodziny ze swoimi duszpasterzami.
     Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Dzieci i młodzież szkolna zostawiają zeszyty od nauki religii, kandydaci do bierzmowania: dzienniczek kandydata do bierzmowania. Na stole również wykładamy Pismo Święte. Prosimy, aby jeden z członków rodziny przygotował modlitwę za rodziny z broszury kolędowej, którą wcześniej dostarczą ministranci (str. 30 ) ... czytaj »


Nasze Mikstackie Betlejem

24.12.2017r.


     Opłatek, wigilijna wieczerza, śpiew kolęd i betlejemska szopka, bez nich trudno wyobrazić sobie Bożonarodzeniowy czas. Mają swoją głęboką wymowę i symbolikę. Przypominają nam o tym, że Jezus będąc Synem Bożym, by być bliżej nas, przyszedł na świat w ubogich warunkach. Betlejemskie szopki … trudno bez nich wyobrazić sobie kościoły, często pojawiają się w naszych domach. Są różne: duże i małe, ruchome i statyczne, z żywymi zwierzętami albo z tymi wykonanymi z drewna czy gipsu. Wszystkie są piękne, bo w ich wykonanie wkłada się zazwyczaj sporo pracy, ale przede wszystkim … serca. Zapewne sporo serca włożyli ci, którzy wraz z Siostrą Sylwią przygotowywali mikstackie Betlejem. Jest piękne, symboliczne i ma bardzo głęboką wymowę. Już 22.grudnia pojawiła się namiastka Betlejem w mikstackiej świątyni – Betlejemskie Światełko Pokoju, przywiezione przez harcerzy z Jasnej Góry. Narodziny Jezusa były zapowiadane i oczekiwane przez pokolenia. W mikstackim kościele obok ambony wyłożony jest Ewangeliarz ... czytaj »


Roraty z przekazaniem
Betlejemskiego Światła Pokoju
w naszym kościele

22.12.2017r.


     Szybko mijają adwentowe dni. Tegoroczny Adwent jest stosunkowo krótki. Na adwentowym wieńcu palą się trzy świece, w niedziele zapłonie czwarta, a już wieczorem zasiądziemy przy wigilijnym stole. Adwent to czas rorat. Tegoroczne roraty odbywały się w mikstackiej parafii pod hasłem: Święty Józef – Strażnik Skarbów. Ich hasło doskonale koresponduje z przeżywanym w diecezji kaliskiej Nadzwyczajnym Rokiem Świętego Józefa Kaliskiego.
     22. grudnia odprawione zostały ostatnie w tym roku roraty. Uczestniczyła w nich liczna grupa wiernych. Podczas rorat miało miejsce ważne wydarzenie. Około godz. 17:00 przy bramie prowadzącej do kościoła pojawiła delegacja druhen i druhów z 1. Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im. Powstańców Wielkopolskich z latarenką. Nie była to jednak zwykła latarenka, płonęło w niej Betlejemskie Światło Pokoju.
     Zostało przywiezione z Jasnej Góry. 17 grudnia, odbyło się tam przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie