HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017


51. Tydzień Modlitw o Trze ...
Odpust ku czci św. Agaty ...
Święto Ofiarowania Pań ...
Dziękczynienie Jubilatów ...
Rocznica śmierci ks. kan ...
Dzieci z naszej parafii ...
Dzieci z Bożym błog ...
Darmowe aliasy i liczniki


Dzień Sakramentu Pokuty

24.03.2018r.

Plenerowa Droga Krzyżowa

23.03.2018r.

Plenerowe Drogi Krzyżowe w Parafii

11.03.2018r.

Nabożeństwa Pasyjne

15.02.2018r.

Ekstremalna Droga Krzyżowa

23.03.2018r.

Życzenia

11.03.2018r.

Już po raz dziesiąty…
Plenerowa Mikstacka Droga Krzyżowa

23.03.2018r.


     „Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!” Św. Jan Paweł II
     Czas szybko płynie… Przeżywamy kolejny Wielki Post w naszym życiu. Okres Wielkiego Postu to szczególny czas, czas nawracania się, refleksji, modlitewnej zadumy, spoglądania na krzyż, kroczenia za nim. Bierzemy udział w nabożeństwach pasyjnych, które mają nam pomóc w przygotowaniu się do przeżycia radości Wielkanocnego poranka.
     Jest tradycją w mikstackiej parafii, że w piątek przed Niedzielą Palmową odbywa się Droga Krzyżowa ulicami miasta. W tym roku 23. marca i poprzedza dzień sakramentu pokuty i pojednania w parafii... czytaj »


25 lutego – Niedziela „Ad Gentes” – Dzień
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

25.02.2018r.


     II niedziela Wielkiego Postu w Kościele w Polsce jest przeżywana jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku obchodzimy ją 25 lutego pod hasłem „Uczniowie-misjonarze mocą Ducha Świętego”.
     Ofiary zbierane tego dnia do puszek są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.
     „Pragnę w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wszystkich misjonarzy i misjonarek oraz własnym podziękować duszpasterzom i wiernym świeckim za zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła” – napisał w specjalnym komunikacie na najbliższą niedzielę przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji bp Jerzy Mazur. Biskup dziękuje przede wszystkim chorym i starszym, którzy swoje cierpienia i trudy ofiarowują w intencji misjonarzy, wspólnotom parafialnym i grupom misyjnym oraz wszystkim darczyńcom. Zachęca też do hojności. czytaj »


Nowenna miesięcy przed 100-leciem
konsekracji naszej fary

20.02.2018r.


Święty Boże, Święty mocny,
Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Tobie cześć, Tobie chwała,
Tobie dziękczynienie po wszystkie wieki,
o Trójco błogosławiona.


     Msza św. w intencji budowniczych i dobroczyńców oraz nabożeństwo ku czci Trójcy Świętej rozpoczęło duchowe przygotowania do obchodów 100- lecia mikstackiej fary.
     W życiu każdej wspólnoty parafialnej są wydarzenia wyjątkowe, niezwykle ważne. Niewątpliwie do takich, należy zaliczyć uroczystości odpustowe, ale także rocznice konsekracji kościoła. Konsekracja kościoła to wydarzenie wyjątkowe w historii kościoła. Nie we wszystkich parafiach znana jest ta data. Kościół farny pw. Świętej Trójcy w Mikstacie ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


ŚRODA POPIELCOWA
POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU

14.02.2018r.


„Posypmy głowy popiołem, uderzmy przed Panem czołem;(...)
Pokutę czyńcie za grzechy, na stronę teraz uciechy"( pieśń)

     Środa Popielcowa rozpoczyna kolejny Wielki Post w naszym życiu, szczególny czasu przygotowania do owocnego przeżycia tajemnicy Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Ten trwający czterdzieści dni okres roku liturgicznego przypomina nam o czasie postu i odosobnienia Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem publicznego nauczania.
     W tym dniu na znak pokuty i umartwienia w kościołach dokonywany jest obrzęd poświęcenia popiołu i posypywania nim głów wiernych. W naszej wspólnocie parafialnej Msze Święte połączone z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane w kościele pw. Trójcy Świętej o godz. 10:00 i 16:30, zaś w Sanktuarium Świętego Rocha o godz. 19:00 ... czytaj »


Światowy Dzień Chorego
w naszej parafii

11.02.2018r.


     Niech Dziewica Maryja (…)pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy się nimi opiekują ( papież Franciszek)
     Już po raz dwudziesty szósty - 11 lutego- w dniu, w którym Kościół wspomina Matkę Bożą z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego. W tym roku przypadł w niedzielę. Po raz pierwszy Światowy Dzień Chorego obchodzony był w 1993 roku. Został ustanowiony z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II. Ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Chorych ma skierować naszą uwagę na potrzeby ludzi chorych i cierpiących, staje się okazją do pogłębiania naszej wrażliwości na potrzeby bliźnich potrzebujących pomoc, ale i tę pomoc nam świadczących.
     Co roku z okazji tego dnia przygotowywane jest przez Papieża specjalne orędzie, a w kościołach na całym świecie sprawowane są Msza Święte w intencji osób chorych i starszych, ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie