HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018


Trwamy na nowennie… dzień ...
Drugi dzień nowenny ...
Trwają spotkania w Szkole ...
Pielgrzymim szlakiem – od ...
W naszym sanktuarium ...
Kustosz mikstackiego sank ...
Odpust tuż … tuż … ...
Poświęcenie pojazdów i ...
Z darem modlitwy dla ...
XX Tydzień Świętego Krzy ...
Lipcowe nabożeństwo fat ...
Pątnicy Poznańskiej Pie ...
Uczciliśmy Najświętsze ...
Zakończenie oktawy Boż ...
Czerwcowy IV poniedzi ...
Czwarty poniedziałek cze ...
Jezus pod postacią ...
Odpust ku czci Trójcy ...
Jubileusz 25-lecia ...
Z dalekiej Fatimy ...
56. Światowy Dzień Mod ...
Rozpoczęcie sezonu moto ...
Uroczystość Matki Boż ...
„Modlitwy do Trójcy Św ...
Ze Wzgórza św. Rocha ...
Nasza mikstacka droga ...
Wigilia Zmartwychwstania ...
Wielki Piątek AD ...
Wielki Czwartek w nasz ...
Niedziela Palmowa Męki ...
XI Droga Krzyżowa ul ...
Wizytacja Sanktuarium. ...
Wizytacja pasterska ks. ...
Foliowa zasłona? Tym razem ...
Egoizm… szyderstwo ...
Pierścień św. Józefa za ...
Prace renowacyjne zreali ...
Dziękczynienie Jubilatów w ...
XXVII Światowy Dzień Cho ...
Uczciliśmy świętą Agatę
Trzeba pamiętać... W 58 ...
Za nami Orszak Trzech ...
Z Bożym błogosławieństwem ...


Nabożeństwa Fatimskie

13.05_10.2019r.Dzieci po błogosławieństwo
u św. Rocha
i zakończenie wielkiego odpustu

16.08.2019r.


„Rochu Święty, już dzieciną,
Boże łaski na Cię płyną.
Krzyżem świętym piersi Twoje,
Bóg przyodział jako w zbroję”(z pieśni)

     Piękne duchowo były te ostanie dni w naszym sanktuarium. najpierw przygotowań do odpustu, a potem świętowania.
     Kilka lat temu w scenariuszu uroczystości odpustowych pojawił się nowy element msza święta w intencji dzieci z udzieleniem im indywidualnego błogosławieństwa. Została ona odprawiona i podczas uroczystości odpustowych A.D. 2019 przy ołtarzu polowym 16 sierpnia o godz. 18:00. Przewodniczył jej ks. wikariusz ... czytaj »


Suma odpustowa u św. Rocha

16.08.2019r.


     16 sierpnia w naszym sanktuarium odbyły się uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha, patrona drewnianego kościoła na Cmentarnym Wzgórzu, a od 2007 roku także niebieskiego Patrona miasta Mikstat.
     Uroczystej sumie odpustowej sprawowanej o godz. 11:00 przewodniczył bp pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka. Wcześniej, po mszy świetej wotywnej dokonał obrzędu błogosławieństwa zwierząt, który stanowi nierozłączny element uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha w Mikstacie.
     Na początku Eucharystii ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie ... czytaj »


Zwierzęta pobłogosławione

16.08.2019r.


     16 sierpnia w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie odbyły się uroczystości odpustowe połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Poprzedza je sprawowana przy ołtarzu polowym o godz.8:00 Msza św. w intencji gospodarzy oraz o Boże błogosławieństwo w pracy i inwentarzu.
     Koncelebrze przewodniczył kustosz sanktuarium ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Współcelebransami byli ks. kan. Jerzy Rasiak, ks. kan. Andrzej Grabański i ks. Ryszard Zieliński. Rozpoczynając Eucharystię ks. kan. Krzysztof zachęcał wiernych, by w cichości serca przedstawili świętem Rochowi ... czytaj »


Ostatni dzień nowenny
i procesja z fary do sanktuarium

15.08.2019r.


„Rochu święty, Twej przyczynie
powinniśmy dziękować,
Niech Twe imię wdzięcznie słynie,
Żeś nas raczył ratować”( z pieśni)


     Odpust ku czci św. Rocha to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej parafii. By się dobrze do niego przygotować uczestniczyliśmy przez ostatnie dni godz. 18:30 w mszach św. połączonych z nowenną. W przedodpustowych dni nauki rekolekcyjne głosił ksiądz Sebastian Łagódka. Z pewnością pomogły nam one w przygotowaniu do pięknego, szczególnego odpustowego czasu. Ostatnia nauka wygłoszona została w uroczystość ... czytaj »


Trwamy na nowennie
- dzień siódmy i ósmy

14.08.2019r.


„Święty Pański coś na ziemi,
Świat zadziwiał cudy swemi-
Spojrzyj dzisiaj na swe dzieci,
Niech nam łaska Boża świeci”( z pieśni)


     Szybko upływają dni duchowego przygotowania do uroczystości odpustowych ku czci świętego Rocha w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie. To już siódmy dzień. O godzinie 18:30 w sanktuarium sprawowana była msza święta z nauką. Przewodniczył jej nasz rekolekcjonista ks. Sebastian Łagódka, wspólcelebransem był ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przed mszą świętą odśpiewane ... czytaj »


Zakończyła się VIII edycja
Szkoły Świętego Rocha

14.08.2019r.


Każdy może do Rocha przyjść śpiewali
i przychodzili przez kolejnych siedem dni….


     Na początku sierpnia ks. kan. Krzysztof Ordziniak, zaprosił młodych na kolejne VIII już spotkania w Szkole Świętego Rocha. Młodzi odpowiedzieli na jego zaproszenie i 7 sierpnia około godz. 10:00 przybyli na pierwsze tegoroczne spotkanie. Ta Rochowa Szkoła na stałe się już chyba wpisała do scenariusza przygotowań odpustowych. jest to Szkoła Rochowa, niezwykła, łącząca w sobie wiele elementów takich jak modlitwa, śpiew, nauka, zabawa, spotkania w ciekawymi ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Trwamy na nowennie…
dzień piaty i szósty

12.08.2019r.


„Święty Rochu,
Wspieraj nas w potrzebach naszych
pośrednikiem naszym bądź.
Od choroby, cierpień, bólu,
Od bojaźni uchroń nas” ( pieśni)


     W niedzielny wieczór zgromadziliśmy się w sanktuarium, by trwać na Nowennie do niebieskiego Patrona. Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz Marcin Walczak. Udział w tej mszy świętej był okazją do wysłuchania kolejnej konferencji, którą wygłosił ks. Sebastian Łagódka. Na początku ksiądz rekolekcjonista zwrócił uwagę, że ta niedzielna liturgia mówi nam wiele o potrzebie czuwania. Zwrócił uwagę na początek ... czytaj »


Dzień chorych i starszych
w naszym sanktuarium

11.08.2019r.


„Rochu święty, chorych ludzi
Osobliwszy Patronie:
Racz mieć życie wszystkich ludzi
W twojej dzielnej obronie”( z pieśni)


     11. sierpnia, w niedzielę poprzedzająca uroczystości odpustowe do sanktuarium przybyli chorzy, cierpiący starsi, osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi opiekunami. To taki parafialny dzień chorych. Święty Roch jest patronem chorych, więc przybywają tu do stóp Jego ołtarza, by złożyć swoje troski, niepokoje, prosić o ulgę w cierpieniu, bądź jeśli taka jest wola Boża o łaskę uzdrowienia. Ich obecność w sanktuarium jest dla nas świadectwo wiary oraz umiłowanie Jezusa i naszego Patrona. Chcą przeżyć w bliskości uroczystości odpustowych swoje spotkanie z Jezusem i Świętym Rochem. ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie