HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017


Modlitwa różańcowa, Marsz ...
Po 100- leciu konse ...
Spotkanie Kustoszów Sankt ...
Pod przewodnictwem ks. bpa ...
W przededniu 100- lecia ...
100- lecie konsekracji ...
Zakończenie prac ren ...
Zbliża się uroczystość ...
Adoracja Najświętszego ...
Byliśmy u św. Józefa Kal ...
Już za miesiąc 100 - lecie ...
Niedziela ze św. Zygmuntem ...
Dzieci u św. Rocha ...
Suma odpustowa pod przew ...
Najpierw Msza św. o Boże ...
Rozpoczęcie uroczystości ...
Tak było… Siódma edycja ...
Odpust w Mikstacie tuż, ...
Trwamy na Nowennie ...
Dzień chorych i star ...
Trwamy na Nowennie przed ...
Nowennowy czas… Dzień ...
Przygotowania do urocz ...
Rozpoczęła się Nowenna ...
Rozpoczęła się VII edy ...
Odpust w naszym sank ...
Na pielgrzymim szlaku ...
Niedziela św. Krzysztofa. ...
100-lecie konsekracji ...
Na pielgrzymim szlaku ...
Pożegnanie ks. wikariusza ...
Lipcowe nabożeństwo fat ...
Pielgrzymi Pieszej Poz ...
U Jasnogórskiej Pani
Przed 100- leciem ...
Czerwcowe nabożeństwo fat ...
Oddaliśmy cześć Najśw ...
Zakończenie oktawy Boż...
Uroczystość Najświętszego ...
Odpust ku czci Trój ...
Jubileusz konsekracji ...
Dziękczynienie za 40 lat ...
Spotkanie z Matką Fat ...
Dni krzyżowe w nasz ...
3 Maja w naszej ...
Jubileusz konsekracji ...
Rozpoczęcie sezonu moto...
Niedziela Miłosierdzia Boż...
74 . TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Niedziela Miłosierdzia ...
Nasza mikstacka dro ...
Triduum Paschalne ...
Niedziela Palmowa Męki ...
Od św. Antoniego do św. ...
Przed 100-leciem kons ...
Już po raz dziesiąty ...
25 lutego – Niedziela „Ad ...
Nowenna miesięcy przed . ...
ŚRODA POPIELCOWA POCZ. ...
Światowy Dzień Chorego w ...
51. Tydzień Modlitw o Trze ...
Odpust ku czci św. Agaty ...
Święto Ofiarowania Pań ...
Dziękczynienie Jubilatów ...
Rocznica śmierci ks. kan ...
Dzieci z naszej parafii ...
Dzieci z Bożym błog ...


Dzień Babci i Dziadka

22.01.2019r.
Za nami Orszak Trzech Króli…

06.01.2019r.


„Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?”( z kolędy)


     6 stycznia, po raz pierwszy przeszedł ulicami naszego miasta Orszak Trzech Króli. Był to orszak „ prawie” dekanalny, bo uczestniczyli w nim wraz ze swoimi duszpasterzami wierni z parafii z Chynowej, Kaliszkowic Kaliskich, Kotłowa, Przedborowa i oczywiście Mikstatu. Koordynatorem działań związanych z organizacją Orszaku był dziekan dekanatu mikstackiego, ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Każdy z uczestników orszaku otrzymał kolorową koronę ... czytaj »


Z Bożym błogosławieństwem
w Nowy Rok…

01.01.2019r.


„Nowy rok bieży, w jasełkach leży,
A kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę,
Na ziemi”( z kolędy)


     O nietypowej godzinie, bo o 0.15 sprawowana była Eucharystia w naszym parafialnym wieczerniku 1. stycznia, ale i dzień wyjątkowy- pierwszy dzień Nowego -2019 -Roku. Część parafian postanowiła przywitać go właśnie udziałem we mszy świętej, by z Bożym błogosławieństwem pod opieką Maryi Bożej Rodzicielki rozpocząć kolejny rok. Mszę świętą w intencji parafian sprawował ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Składając życzenia zebranym w kościele przywołał fragment z Księgi liczb: „Niech cię Pan ... czytaj »


Święto Świętej Rodziny
w naszej parafii

30.12.2018r.


     „Rodzino święta, proszę, Bądź w życiu nam przykładem, Niech za Twym idę śladem , Z rodziną całą mą” ( z pieśni)
     Już przed trzema tygodniami proboszcz mikstackiej parafii, ks. kan. Krzysztof Ordziniak skierował zaproszenie na wspólną Eucharystię do tych, którzy w mijającym roku obchodzili jubileusze 5, 10, 15 ... 60 -lecia zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Stało się już tradycją, że w Święto Świętej Rodziny o godz. 11:00 sprawowana jest msza święta w ich intencji. To cenna inicjatywa, gdyż tak wiele słyszy się o kryzysie małżeństwa i rodziny. Była to także okazja do spotkania pokoleń, ale i dawania świadectwa. Ołtarz otoczyli bowiem małżonkowie, którzy stosunkowo niedawno, bo pięć lat temu powiedzieli sobie wobec Pana Boga i ludzi: tak chcemy trwać w zdrowiu i chorobie, w radościach i troskach aż do śmierć, ale i ci którzy słowa te wypowiedzieli sześćdziesiąt lat temu. Zapewne takich chwil radości i trosk ... czytaj »


Życzenia

23.12.2018r.Betlejemskie Światło pokoju
w naszej wspólnocie

20.12.2018r.


     „Światło z Betlejem nową światu da nadzieję!
Pokoju płomyk niech ogrzewa nas!”


     Staje się już powoli tradycją w naszej wspólnocie parafialnej, że w ten jedyny, niepowtarzalny wieczór na wielu stołach w wielu domach płonie świeca, płomieniem niezwykłym, bo pochodzącym z miejsca narodzenia Jezusa - z Groty Betlejemskiej.
     Od kilku lat w grudniową niedzielę druhny i druhowie z 1 Szczepu Ziemi Mikstackie im. Powstańców Wlkp. wyruszają na Jasną Górę, by tam uczestniczyć w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju przedstawicielom harcerzy z całego kraju.
     W tym roku uroczystość przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju odbyła się 16 grudnia i uczestniczyli w niej mikstaccy ... czytaj »


Modlitwą uczciliśmy Niepokalaną

08.12.2018r.


„O Maryjo bez grzechu poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy

     Piękny duchowo, przepełniony modlitwą był dzień 8. grudnia, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w naszym kościele parafialnym. Rozpoczął się o godz. 7:30 śpiewem godzinek o Najświętszej Maryi Pannie. Następnie sprawowana była Eucharystia, podczas której w sposób szczególny modlitwą została objęta Róża Różańcowa rodziców modlących się za dzieci. Dzieci i młodzież bardzo tego wsparcia modlitewnego, zwłaszcza w czasach współczesnych bardzo potrzebują. Potrzebują świadectwa wiary i modlitwy bliskich. Rodzice zawierzyli dzieci Matce Bożej. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie formacyjne. Na patronkę tej Róży wybrana została św. Joanna Beretta Molla ... czytaj »


O naszych uroczystościach odpustowych
ku czci św. Rocha…
Tym razem w Lublinie…

05.12.2018r.


     Sporo się mówi i pisze o naszych uroczystościach odpustowych ku czci św. Rocha w lipcu czy sierpniu. Tym razem okazja do zaprezentowania naszego odpustu pojawiła się w listopadzie. Okazją do tego była odbywająca się na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana: Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości. Dedykowana ona była Profesorowi Janowi Adamowskiemu w roku Jubileuszu 70. urodzin. Dodam, że Pan Prof. Jan Adamowski jest przewodniczącym powołanej we wrześniu 2013 roku Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, ciała działającego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożonego ze specjalistów różnych dziedzin, której zadaniem jest sprawowanie funkcji doradczej w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego oraz opiniowanie wniosków o wpis na Krajową Listę ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
w naszej parafii

25.11.2018r.


„Ciebie, Chryste, wyznajemy
Królem czasu i wieczności,
Władcą ludów całej ziemi,
Dusz i serc najwyższym Sędzią” (z brewiarz)


     W niedzielę 25 listopada obchodzimy w Kościele uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To święto patronalne Akcji Katolickiej oraz Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym dniu, podczas mszy świętej sprawowanej o godz. 11:00 ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak modlił się w intencji wspólnot działających w parafii. Wraz z ks. kan. Krzysztofem przy ołtarzu stanął ks. kan. Grzegorz Klapa.
     W mszy świętej niedzielnej sprawowanej w naszym kościele o godz. 11:00 tradycyjnie uczestniczy liczna rzesza dzieci wraz z rodzicami. To do nich skierowana była ... czytaj »


Uroczystość Wszystkich Świętych
w naszej parafii

01.11.2018r.


„Błogosławieni ubodzy w duchu...
Błogosławieni czyniący pokój...
Błogosławieni czystego serca...
Błogosławieni...”


     W listopadowy dzień, gdy przyroda przypomina nam o przemijaniu, wspominamy Wszystkich Świętych, czyli szczęśliwych oglądających już Boga twarzą w twarz. Ten dzień uświadamia nam, że powołaniem każdego jest osiągnięcie świętość.
     W tym dniu wspominamy liczną rzeszę świętych, którzy w życiu kroczyli drogą błogosławieństw. Nie znamy ich liczby. Wiemy, że wśród nich są ci, którzy zostali przez Kościół ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2018 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie