HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017


Modlitwą uczciliśmy Niepo ...
O naszych uroczystościach ...
Uroczystość Chrystusa Kró ...
Modlitwa różańcowa, Marsz ...
Modlitwa różańcowa, Marsz ...
Po 100- leciu konse ...
Spotkanie Kustoszów Sankt ...
Pod przewodnictwem ks. bpa ...
W przededniu 100- lecia ...
100- lecie konsekracji ...
Zakończenie prac ren ...
Zbliża się uroczystość ...
Adoracja Najświętszego ...
Byliśmy u św. Józefa Kal ...
Już za miesiąc 100 - lecie ...
Niedziela ze św. Zygmuntem ...
Dzieci u św. Rocha ...
Suma odpustowa pod przew ...
Najpierw Msza św. o Boże ...
Rozpoczęcie uroczystości ...
Tak było… Siódma edycja ...
Odpust w Mikstacie tuż, ...
Trwamy na Nowennie ...
Dzień chorych i star ...
Trwamy na Nowennie przed ...
Nowennowy czas… Dzień ...
Przygotowania do urocz ...
Rozpoczęła się Nowenna ...
Rozpoczęła się VII edy ...
Odpust w naszym sank ...
Na pielgrzymim szlaku ...
Niedziela św. Krzysztofa. ...
100-lecie konsekracji ...
Na pielgrzymim szlaku ...
Pożegnanie ks. wikariusza ...
Lipcowe nabożeństwo fat ...
Pielgrzymi Pieszej Poz ...
U Jasnogórskiej Pani
Przed 100- leciem ...
Czerwcowe nabożeństwo fat ...
Oddaliśmy cześć Najśw ...
Zakończenie oktawy Boż...
Uroczystość Najświętszego ...
Odpust ku czci Trój ...
Jubileusz konsekracji ...
Dziękczynienie za 40 lat ...
Spotkanie z Matką Fat ...
Dni krzyżowe w nasz ...
3 Maja w naszej ...
Jubileusz konsekracji ...
Rozpoczęcie sezonu moto...
Niedziela Miłosierdzia Boż...
74 . TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Niedziela Miłosierdzia ...
Nasza mikstacka dro ...
Triduum Paschalne ...
Niedziela Palmowa Męki ...
Od św. Antoniego do św. ...
Przed 100-leciem kons ...
Już po raz dziesiąty ...
25 lutego – Niedziela „Ad ...
Nowenna miesięcy przed . ...
ŚRODA POPIELCOWA POCZ. ...
Światowy Dzień Chorego w ...
51. Tydzień Modlitw o Trze ...
Odpust ku czci św. Agaty ...
Święto Ofiarowania Pań ...
Dziękczynienie Jubilatów ...
Rocznica śmierci ks. kan ...
Dzieci z naszej parafii ...
Dzieci z Bożym błog ...


Dziękczynienie Jubilatów w naszej farze

13.02.2019r.


„Małżeństwo to taniec dwojga ludzi do muzyki, którą mają w sercu” Lara Harris

     Staje się już tradycją, że małżonkowie z terenu miasta i gminy obchodzący jubileusze spotykają się w naszym na wspólnej Eucharystii. Poprzedza ona spotkanie, na które Jubilaci zostali zaproszeni przez lokalne władze. Przybywają najpierw do świątyni, by podziękować Bogu, ale i sobie wzajemnie za wspólnie przeżyte lata. Zapewne przeżywali na tej wspólnej drodze chwile radosne, ale i czasami i trudne, ale wytrwali, wierni złożonym przed laty przyrzeczeniom małżeńskim. Tych wspólnie przeżytych lat mieli za sobą wiele ci, którzy przybyli do mikstackiej fary. Byli wśród nich ... czytaj »


XXVII Światowy Dzień Chorych
w naszej parafii

11.02.2019r.


„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” Mt 10,8
     11. lutego obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu, już po raz XXVII obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Tegoroczny Światowy Dzień Chorego odbywał się pod hasłem: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Został on ustanowiony z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II. W tym dniu w kościołach na całym świecie sprawowane są Msze Święte w intencji osób chorych, starszych, ale także tych którzy się nimi opiekują. W naszym parafialnym wieczerniku o godz. 10:00 sprawowana była msza święta połączona ze specjalnym nabożeństwem dla chorych, starszych, ale także ich opiekunów. Przewodniczył jej ... czytaj »


Uczciliśmy świętą Agatę

03.02.2019r.


„Niech święta Agata wstawia się za nami i naszymi bliskimi, wyjednuje nam potrzebne łaski, opiekuje się nami i chroni od wszelkich niebezpieczeństw”

     5 lutego Kościół wspomina męczennicę pierwszych wieków chrześcijaństwa św. Agatę. 3. lutego w niedzielę poprzedzająca to wspomnienie, o godz.11:00 w naszej farze sprawowana była suma odpustowa ku Jej czci. Stało się już tradycją, że sprawują ją kapłani z Domu Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. W tym roku przewodniczył jej i ubogacił nas słowem ks. prałat Kazimierz Walczak.
     Na początku Mszy Świętej przybyłych kapłanów powitał ... czytaj »


Trzeba pamiętać... W 58. rocznicę śmierci
ks. Franciszka Ruszczyńskiego

27.01.2019r.


     W przededniu 58. rocznicy śmierci ks. kan. Franciszka Ruszczyńskiego w naszym kościele farnym pw. św. Trójcy o godz. 11:00 sprawowana była msza święta o radość wieczną dla tego, tak zasłużonego dla naszej wspólnoty parafialnej, ale także dla społeczności lokalnej Kapłana. Była ona także dziękczynieniem Bogu za wielkie świadectwo wiary, umiłowania Ojczyzny i podjęcie wyzwania budowy kościoła. Przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Dobrze się stało, że w tej intencji modlono się w mikstackim wieczerniku właśnie o godzinie 11:00. Jest to msza święta z udziałem dzieci. Odeszło już pokolenie tych, którzy pamiętali postać zasłużonego kapłana, czas budowy i konsekracji kościoła, podejmowane przez niego działania. Pozostały wspomnienia, zapiski w kronice parafialnej, notatki prasowe, kościół- dom Boży, który dla kolejnych pokoleń mikstackich parafian jest brama prowadzącą do nieba. Warto jednak pamiętać i przekazywać pamięć o tych, którym tę piękną świątynię zawdzięczamy. Trzeba tę pamięć przekazywać ... czytaj »


Za nami Orszak Trzech Króli…

06.01.2019r.


„Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?”( z kolędy)


     6 stycznia, po raz pierwszy przeszedł ulicami naszego miasta Orszak Trzech Króli. Był to orszak „ prawie” dekanalny, bo uczestniczyli w nim wraz ze swoimi duszpasterzami wierni z parafii z Chynowej, Kaliszkowic Kaliskich, Kotłowa, Przedborowa i oczywiście Mikstatu. Koordynatorem działań związanych z organizacją Orszaku był dziekan dekanatu mikstackiego, ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Każdy z uczestników orszaku otrzymał kolorową koronę ... czytaj »


Z Bożym błogosławieństwem
w Nowy Rok…

01.01.2019r.


„Nowy rok bieży, w jasełkach leży,
A kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę,
Na ziemi”( z kolędy)


     O nietypowej godzinie, bo o 0.15 sprawowana była Eucharystia w naszym parafialnym wieczerniku 1. stycznia, ale i dzień wyjątkowy- pierwszy dzień Nowego -2019 -Roku. Część parafian postanowiła przywitać go właśnie udziałem we mszy świętej, by z Bożym błogosławieństwem pod opieką Maryi Bożej Rodzicielki rozpocząć kolejny rok. Mszę świętą w intencji parafian sprawował ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Składając życzenia zebranym w kościele przywołał fragment z Księgi liczb: „Niech cię Pan ... czytaj »


Święto Świętej Rodziny
w naszej parafii

30.12.2018r.


     „Rodzino święta, proszę, Bądź w życiu nam przykładem, Niech za Twym idę śladem , Z rodziną całą mą” ( z pieśni)
     Już przed trzema tygodniami proboszcz mikstackiej parafii, ks. kan. Krzysztof Ordziniak skierował zaproszenie na wspólną Eucharystię do tych, którzy w mijającym roku obchodzili jubileusze 5, 10, 15 ... 60 -lecia zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Stało się już tradycją, że w Święto Świętej Rodziny o godz. 11:00 sprawowana jest msza święta w ich intencji. To cenna inicjatywa, gdyż tak wiele słyszy się o kryzysie małżeństwa i rodziny. Była to także okazja do spotkania pokoleń, ale i dawania świadectwa. Ołtarz otoczyli bowiem małżonkowie, którzy stosunkowo niedawno, bo pięć lat temu powiedzieli sobie wobec Pana Boga i ludzi: tak chcemy trwać w zdrowiu i chorobie, w radościach i troskach aż do śmierć, ale i ci którzy słowa te wypowiedzieli sześćdziesiąt lat temu. Zapewne takich chwil radości i trosk ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Betlejemskie Światło pokoju
w naszej wspólnocie

20.12.2018r.


     „Światło z Betlejem nową światu da nadzieję!
Pokoju płomyk niech ogrzewa nas!”


     Staje się już powoli tradycją w naszej wspólnocie parafialnej, że w ten jedyny, niepowtarzalny wieczór na wielu stołach w wielu domach płonie świeca, płomieniem niezwykłym, bo pochodzącym z miejsca narodzenia Jezusa - z Groty Betlejemskiej.
     Od kilku lat w grudniową niedzielę druhny i druhowie z 1 Szczepu Ziemi Mikstackie im. Powstańców Wlkp. wyruszają na Jasną Górę, by tam uczestniczyć w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju przedstawicielom harcerzy z całego kraju.
     W tym roku uroczystość przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju odbyła się 16 grudnia i uczestniczyli w niej mikstaccy ... czytaj »


Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie