HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D
ARTYKUŁY ARCHIWALNE
ROK 2015
ROK 2016
ROK 2017
ROK 2018
ROK 2019
ROK 2020
ROK 2021
ROK 2022
ROK 2023


Dni Krzyżowe w nasz ...
Święto patronalne stra ...
Uroczystość Matki Bożej ...
Święte Triduum Pas ...
MIKSTACKA PROCESJA ...
Niedziela Palmowa ...
XV. Droga krzyżowa uli ...
Tydzień Modlitw o Trze ...
Święta Agata uczczona ...
I w Rzymie błogosławi ...
Zespół folklorystyczny ...
50 lat działalności ...
IV Królewski Orszak ...
Mikstackie Betlejem


Dzień Ojca

23.06.2024r.


Szkoła św. Rocha na szlaku
(Spycimierz – Uniejów – Świnice Warckie -Głogowiec)

15.06.2024r.


„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” św. Jan Paweł II

     15 czerwca uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha wraz z rodzicami i Księdzem Kustoszem wyruszyli na szlak. Wyjazd miał charakter pielgrzymkowo-rekreacyjny i prowadził z Mikstatu do Spycimierza, Uniejowa, Świnic Warckich i Głogowca.
     Spycimierz to niewielka miejscowość, która słynie z układania dywanów kwietnych na uroczystość Bożego Ciała. W 2021 roku zostały one wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego ... czytaj »


Czerwcowe spotkanie z Panią Fatimską

13.06.2024r.


„Fatimska nasza Pani, potężna Twa przyczyna, Orędowniczko nasza, nadziejo Ty jedyna. Bądź z nami w każdy czas i nie opuszczaj nas”(z pieśni)

     13. czerwca o godz. 20:00 zgromadziliśmy się na drugim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Odprawione zostało w scenerii rusztowań i foliowych zasłon, kontynuowane są prace renowacyjne. Jednak i w tej „renowacyjnej scenerii” pięknie prezentowała się figura Matki Bożej Fatimskiej ustawiona w nawie środkowej, przyozdobiona kwiatami i otoczona miłującymi ją sercami parafian. Tuz przy figurze byli pastuszkowie. W ich ... czytaj »


Uczciliśmy Najświętsze Serce Jezusowe

07.06.2024r.


„Najświętsze Serce Jezusa mego,
Pod Twą opieką nic się nie trwożę.
Ty mnie ochraniasz ode złego,
Najświętsze Serce Boże.” ( z pieśni)


     7 czerwca przeżywaliśmy w Kościele uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jego ustanowienie związane jest z objawieniami jakich doznała św. Małgorzata Maria Alacoque, skromna zakonnica żyjąca w XVII wieku. W czasie pierwszego objawienia w grudniu 1673 roku Pan Jezus pokazał jej swoje serce przepełnione ogniem miłości do ludzi. ludzkich serc. Ostatnie objawienie miało miejsce ... czytaj »


Zakończenie dni eucharystycznych
w naszym sanktuarium

06.06.2024r.


„Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy niech nie ustanie!” (z pieśni)

     Jest już tradycją w mikstackiej wspólnocie parafialnej, że osiem dni po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej procesja kończąca dni eucharystyczne nazywane dawniej oktawą Bożego Ciała odbywa się w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. W tym roku przeżywaliśmy ją 6. czerwca, a poprzedziła ją Msza św., której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransem był ks. kan. Andrzej Grabański. ... czytaj »


Jezus Eucharystyczny uczczony w naszej parafii

30.05.2024r.


„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleb.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi” (pieśń)


     Słowa tej pięknej, niosącej radosne przesłanie o wielkiej trosce Boga o człowieka pieśni wybrzmiały w mikstackim kościele na rozpoczęcie Mszy Świętej sprawowanej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przed Soborem Watykańskim II nazywaną świętem Bożego Ciała. W tym dniu Jezus pod postacią Chleba Eucharystycznego opuszcza kościoły, by zobaczyć jak się ... czytaj »


Posługa Ks. Biskupa Łukasza Buzuna w naszej parafii. Odpust ku czci Trójcy Przenajświętszej

26.05.2023r.


„Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu:
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
temu, który jest w Osobach trojaki,
w Bóstwie jednaki”(z pieśni)


     Niezwykle bogata w wydarzenia była w naszej wspólnocie parafialnej niedziela, 26 maja. W tym dniu w całym Kościele obchodzona była uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która od wieków patronuje mikstackiej parafii. Więc przeżywaliśmy uroczystości odpustowe. Uroczystą sumę odpustowej odprawił o godz. 12:00 Ks. Bp Łukasz Buzun, który także wygłosił homilię i udzielił ... czytaj »


Jubileusz Święceń Kapłańskich

24.05.2024r.


Nauczyciele emeryci z Kielc
nawiedzili nasze Sanktuarium

16.05.2024r.


     16 maja w godzinach popołudniowych do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha nauczyciele emeryci z Kielc. Nasze sanktuarium znalazło się na ich pielgrzymkowo- wycieczkowym szlaku. Wcześniej byli m.in. w Gnieźnie, Kaliszu, Russowie. Grupa została wcześniej zgłoszona więc oczekiwał na nią kustosz sanktuarium, Jeszcze przed wejściem do sanktuarium grupę i panią przewodnik., a następnie opowiedział o genezie powstania kościoła na Cmentarnym Wzgórzu oraz o odbywającym się tu z okazji odpustu obrzędzie błogosławieństwa zwierząt. Ksiądz proboszcz wyjaśnił przybyłym, dlaczego Mikstat nazywany jest czasem „małym Paryżem”. Zwrócił uwagę na ... czytaj »


Majowe nabożeństwo fatimskie

13.05.2024r.


„O Fatimska nasza Pani,
Twoje serce pełne łask,
Lecz oblicze zatroskane,
chociaż kryje nieba blask”(z pieśni)

     W dniu, w którym przed 107. laty Maryja objawiła się pastuszkom w Fatimie przyszliśmy do naszego parafialnego wieczernika, by rozpocząć nabożeństwa fatimskie AD 2024. Przy pięknie ozdobionej kwiatami figurze Matki Bożej Fatimskiej ustawionej w środkowej nawie pojawili się trzej pastuszkowie. W postacie te wcieliło się troje uczestników spotkań w Szkole Świętego Rocha. Dzieci ... czytaj »


Trwają prace konserwatorskie … Tym razem przy kopule

10.05.2024r.


     W kwietniu po raz kolejny stanęły rusztowanie w naszym kościele. Pojawiła się też foliowa zasłona. Po pracach renowacyjnych w prezbiterium, przy ołtarzach bocznych, nawie od strony północnej i innych elementach naszej fary nadszedł czas na kolejny etap prac prac konserwatorsko – renowacyjnych. Tym razem przy kopule. Wiele osób nawiedzających mikstacką farę zwraca uwagę na jej piękno. Zachwyca, ale upływ czasu odcisnął na niej swoje piętno, więc stad podjęte pracy, by była jeszcze piękniejsza. By tak się stało potrzebne jest podjęcie szeregu prac.
     W kopule znajduje się malowidło platfonowe „Adoracja Najświętszej Maryi Panny przez św. Stanisława Kostkę”. Ze względu na naturalne ... czytaj »


Ochrona dziedzictwa kulturowego

2014 - 2020 r.
Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Szlakiem zabytkowych kościołów obszarów Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu. Etap II.

Cel projektu: ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w szesnastu kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów.

Zaplanowane do realizacji działania projektu przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej, jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej.

Całkowita wartość projektu: 12 469 232,26
Dofinansowanie projektu z UE: 10 598 847,42


Copyright (c) 2012 - 2024 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie