HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDrugi dzień nowenny do św. Rocha

08.08.2020r.


„O, święty Rochu, błagamy:
Ciebie, trzymamy się.
O pomoc, radę wołamy,
Ty pomagać nam chciej”( pieśni)


     8 sierpnia był drugim dniem nowenny do św. Rocha. Trudny jest ten ostatni czas, w którym doświadczamy epidemia koronawirusa. Ten dzień przyniósł kolejne obostrzenia dotyczące m.in. liczby wiernych mogących uczestniczyć w Mszach św. i nabożeństwach, obowiązek zakrywania ust i nosa. Jesteśmy w tzw. czerwonej strefie. W prasie i na portalach pojawiają się informacje „zaraza w mieście św. Rocha”. Zgromadziliśmy się po raz kolejny na Eucharystii i nowennowej modlitwie, bo wierzymy i ufamy, że właśnie w tym trudnym czasie możemy się czegoś od naszego Świętego uczyć.
     Msza święta połączona z nowenna do św. Rocha sprawowana jest w naszej parafii każdego dnia dwukrotnie: rano w kościele pw Świętej Trójcy, wieczorem w sanktuarium. W sobotni poranek w farze przy ołtarzu stanęło trzech kapłanów: ks. proboszcz, ks. kan. Grzegorz Ignor i ks. kan. Grzegorz Klapa.
     Słowa rozważania skierował do zebranych przewodniczący celebrze ks. kan. Krzysztof. Na początku ks. kanonik zwrócił uwagę, że zbliża się dzień imienin naszego Patrona, dzień szczególny, świąteczny. Zaakcentował, że do każdego święta staramy się przygotować. Tą formą przygotowania dla nas jest nowenna, ale jest to także czas refleksji i modlitwy, wpatrywania się w życie św. Rocha. Kaznodzieja podkreślił, że ponieważ św. Roch jest naszym Patronem, to powinien być dla nas wzorem do naśladowania. „ Spróbujmy wykorzystać ten czas, by ponownie spojrzeć na jego życie w świetle Słowa Bożego i chociaż częściowo realizować w życiu wartości, które były dla niego ważne” – powiedział ks. proboszcz. Nawiązując do słów Ewangelii zachęcał nas do podjęcia refleksji nad naszą wiarą, o to w co lub komu wierzymy, jak nasza wiara wyraża się w naszym stosunku do Boga i naszych bliźnich. Podkreślił, że jeżeli będziemy prosić Boga o dar wiary, to zaczniemy dostrzegać cuda, które dzieją się w naszym życiu i w życiu tych, których spotykamy. W dalszej części rozważania ks. proboszcz podkreślił, że narodziny Rocha były efektem ufnej i wytrwałej modlitwy jego rodziców. Tu pojawiło się kolejne pytanie do refleksji dla wiernych; jaka jest nasza modlitwa? Czy prosząc Boga pamiętamy o tym by, dziękować za otrzymane łaski. Kontynuując ks. kan. Krzysztof przywołał relację kobiety, która miała sen o Jezusie, który pozwolił jej zobaczyć różne sceny z jej życia. Zobaczyła ona, że raz na piasku są ślady czterech stóp, raz dwóch. Dwóch były wtedy, gdy kobieta doświadczała trudnych sytuacji w życiu. Zwróciła się do Jezusa, ze słowami wyrzutów. Panie, gdy postanowiłam iść za Tobą, obiecałeś, że nigdy mnie nie opuścisz, a tu. Wtedy Jezus jej odpowiedział, że w tych trudnych chwilach niósł ją w swoich ramionach. Jakże niosące nadzieję i otuchę było to opowiadanie. W dalszej części rozważania kapłan zaakcentował, że i w naszym życiu nie brakuje trudnych doświadczeń takich jak choroba, osamotnienie, odrzucenie, śmierć bliskich, niesłuszne oskarżenie, były one także udziałem św. Rocha. Czy potrafimy - tak jak on przyjmować wolę Pana - pytał. Kaznodzieja odnosząc do doniesień medialnych o zarazie w naszym mieście podkreślił, że św. Roch nie bał się pójść do zarażonych, uczy nas w ten sposób pochylania się nad człowiekiem potrzebującym pomocy. Ksiądz proboszcz pytał, czy potrafimy w tym trudnym okresie dostrzec obecność Boga. Zaakcentował, że gdy Roch zachorował Bóg nie pozostawił go samego. Nawiązując do znajdującego się na naszym obrazie anioła opatrującego ranę na nodze św. Rocha podkreśl, że Pan Bóg stawia na naszych drogach takich aniołów- dobrych ludzi. Jednocześnie pytał czy potrafimy ich dostrzec w naszym życiu i czy my nie powinniśmy być takimi aniołami dla innych ludzi. Kończąc ks. kanonik zaznaczył, że by tak się stało musimy być ludźmi wiary, dlatego zachęcał byśmy się o nią modlili. Po słowach rozważania ku niebu popłynęła modlitwa drugiego dnia nowenny i wezwania litanii do św. Rocha.
     Po Mszy św. została odprawiona, tak jak w każdą sobotę w naszej wspólnocie nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
     Tak wiele pytań padło w rozważaniu podczas tej Mszy św. Spróbujmy do nich wrócić, zatrzymać się nad nimi na chwilę refleksji. Może wtedy, tak jak zachęcał ks. proboszcz, uda nam się w życiu chociaż częściowo naśladować naszego Świętego w miłości do Boga i do drugiego człowieka.

Link do rozważania wygłoszonego przez ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka:
https://drive.google.com/file/d/1ppxtv8K8mBgSE4Wc54NPwPbvSIbi9xVY/view?usp=sharing

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie