HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTrwamy na nowennie przed odpustem
ku czci św. Rocha

14.08.2023r.


„Witaj Rochu, mężu święty,
Tyś z wielkiego rodu wzięty!
Krzyżem świętym naznaczony,
Z lewéj boku Twego strony”( z hymnu)


     Wierni tradycji naszych przodków przepełnieni wiara w szczególną opiekę św. Rocha przychodzimy w te nowennowe dni, by prosić o wstawiennictwo naszego niebieskiego patrona we wszystkich naszych potrzebach. Przychodzimy, bo chcemy jak najlepiej wykorzystać czas rekolekcji, który ma nas przygotować do uroczystości odpustowych. Wsłuchując się w słowa kierowane do nas przez ks. Przemysława Kaczkowskiego chcemy spojrzeć na choroby i zarazy trapiące nas żyjących tu i teraz. Pragniemy, by był to czas rachunku sumienia i refleksji nad ty co powinniśmy zmienić w swoim życiu. W kolejnych nowennowych dniach ku niebu wznosiły się prośby i podziękowania wypisane przez parafian i pielgrzymów oraz była możliwość uczczenia relikwii poprzez nałożenie reki na relikwiarz i uczynienie znaku krzyża.

Dzień czwarty nowenny

     W tym dniu przy ołtarzu w naszym Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha stanęło trzech kapłanów: ks. Przemysław Kaczkowski, ks. kan. Krzysztof Ordziniak i ks. kan. Andrzej Grabański.
     W czwartym dniu, jak zaznaczył o. rekolekcjonista św. Roch chce nam pokazać po raz kolejny tajemnicę grzechu i ludzkiej słabości. Na początku ks. Przemysław przywołał postać Igi Świątek, która w jednym z wywiadów opowiedziała jaką dietę musi stosować, by osiągnąć sukces w sporcie. Kaznodzieja zaakcentował, że jeżeli mówimy o grzechu, słabościach oddaleniu się od Boga to podobnie jak na choroby ciała mamy lekarstwo czyli spowiedź, ale jest coś jeszcze post i asceza wpisująca się w duchowość chrześcijańską. Jednak jak zaznaczył ks. Przemysław wydaje się, że o niej współczesny świat zapomniał. Kontynuując kaznodzieja przywołał słowa abpa Fultona J. Sheena, który napisał: „Świat jest na diecie, a chrześcijanie poszczą”. Zaznaczył, że istnieje bardzo wiele diet, ludzie troszczą się o swoje ciała i jak powiedział ks. Przemysław jest to piękne, ale jak zaakcentował równocześnie obserwujemy odejście od ascezy chrześcijańskiej czyli rezygnowanie z jakiś dóbr w imię wiary, dla Boga, w ramach ćwiczeń duchownych. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że św. Paweł porównał życie do biegu, do zawodów. Podkreślił, że musimy być sprawni, mocni, bo jest wiele przeciwieństw na drodze naszego chrześcijańskiego życia. Ksiądz Przemysław zwrócił uwagę, że brakuje nam często samozaparcia, nie chcemy, nie potrafimy z czegoś rezygnować nie dla dobra ciała, ale dla dobra duszy. Asceza ma umacniać naszą wolę, byśmy potrafili w chwilach pokus i zwątpień potrafili trwać przy Bogu, nie rozpaczali, że czegoś na zabraknie, że jesteśmy czegoś pozbawieni. Kaznodzieja podkreślił, że nie potrafimy zaakceptować faktu, ze bez wielu dóbr możemy żyć. Kontynuując ks. Przemysław podkreślił, że przeżywamy kryzys wstrzemięźliwości od potraw mięsnych w piątek. Zaznaczył, że fakt, iż tak trudno nam z czegoś zrezygnować pokazuje znaczenia postu dla naszego życia duchowego. Zaznaczył, że duch ascezy chrześcijańskiej to także rezygnacja z czegoś do czego jesteśmy przywiązani np. telewizji, Internetu, telefony, używek itp. Wskazał, że jesteśmy w stanie zrezygnować z wielu rzeczy, by żyć jak najdłużej na tej ziemi, a trudno nam zrezygnować z czegokolwiek, by żyć także po śmierci. Zaznaczył, że Bóg ma dostrzec nasze małe wstrzemięźliwości, które służą naszej duchowości. Podkreślił, że św. Roch zrezygnował z wielu rzeczy i przyjemności tego świata. Dziś mamy wszystko, dlatego o wiele trudniej nam z czegokolwiek zrezygnować. Kaznodzieja zachęcał, by piątek w czasie rekolekcji przeżyć szczególnie, rezygnując z czegoś nie w imię tradycji, ale miłości do Boga, wierząc że jeśli czynię to w duchu pokuty to przyniesie to owoce w moim życiu duchowym. Zachęcał także do podjęcia postu, rezygnacji z czegoś dla nas ważnego w kolejnych dniach rekolekcji nie po to, by wiedzieli to inni, ale dla Boga, w imię Jego miłości, ale także ćwiczenia naszej wolnej woli. Kończąc ks. Przemysław powiedział: „Prosimy Cię, nasz wielki Patronie, wyjednaj ducha ascezy dla nas mieszkających w tej parafii, dla wszystkich Twoich czcicieli, dla młodego pokolenia i dla tych, którzy oddalili się od Boga, aby przez spowiedź, ale i także przez post i pokutę do powrócili do Niego. Amen”.
     Z pewnością wiele refleksji zrodziło się u słuchających tę naukę. Teraz czas na podjęcie pracy nad sobą, nad umiejętnością rezygnacji z pewnych dóbr z miłości do Boga, także po to, by dzielić się nimi z innymi.

Dzień piąty nowenny

     W piątym dniu rekolekcyjnego czasu sprawowana była Msza św. koncelebrowana. Przewodniczył jej ks. Przemysław Kaczkowski, współcelebransem był ks. kan. Andrzej Grabański. „Spodobało się Bogu zbawiać człowieka nie pojedynczo, ale wspólnotowo, dlatego ustanowił sobie lud, lud nowego przemierza” tymi słowami zapisanymi przez Ojców Soboru Watykańskiego II rozpoczął kolejną nauką rekolekcyjną ks. Przemysław Kaczkowski. „Spodobało się Bogu zbawiać człowieka nie pojedynczo, ale wspólnotowo”, dlatego został ustanowiony Kościół, który my wszyscy tworzymy. Tajemnica Kościoła stała się przedmiotem kolejnej nauki rekolekcyjnej. Św. Roch wskazuje nam na różne choroby, zarazy dotykające człowieka. Ksiądz Przemysław podkreślił, że dzisiejszy świat jest chory, bo propaguje się w nim hasło: Chrystus tak, Kościół nie!. Wskazał, że mamy problem z wiarą w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Związane jest to z faktem, że utożsamiamy Kościół tylko z pasterzami, grupą pewnych ludzi, a zapominamy, że to my go budujemy. Jesteśmy tymi , którzy dostępują radości tego Kościoła, takie jak łaskę zbawienia, łaskę świętości, ale nosimy także jego ciężary, słabości, grzechy. Kontynuując Ks. Przemysław podzielił się z nami świadectwem swojego pierwszego dnia pracy w Kurii Diecezjalnej, gdzie na swoim biurku znalazł stos dokumentów, którymi były apostazje. Kapłan podzielił się myślami, które się w nim zrodziły, że przecież został wyświęcony po to, by prowadzić ludzi do Boga, by im tego Boga przybliżać, a tu zobaczył dokumenty ludzi, którzy chcą w Kościoła wyjść. Postawił sobie pytanie, co się stało, że osoby te podjęły taką decyzję, że przestali wierzyć w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Kaznodzieja zaakcentował, że odejście od tej wiary jest plagą naszych czasów, bo zanika poczucie, że to my ten Kościół tworzymy. Dostrzegamy w nim to co jest złe. Za taką postawę odpowiedzialny jest zawsze szatan, który robi wszystko, żeby człowiek stracił nadzieję. Jeśli uważamy, że nie ma dla nas ratunku, jeśli w drugim człowieku dostrzegamy tylko to co złe to są to myśli pochodzące od złego ducha zaznaczył ks. Przemysław. Podobnie jak wtedy, kiedy w Kościele świętym dostrzegamy tylko to co złe, grzeszne. Jest to zła nowina, której nie powinniśmy ulega, bo w naszych sercach zawarte jest dobro, szlachetne, ale i to czego się wstydzimy. Kościół składa się z grzesznych ludzi, ale doświadczamy w nim wiele piękna przychodząc na Eucharystię, dostępując przebaczenia grzechów, kiedy widzimy jak Pan Bóg nas ratuje. Kościół jest święty świętością Boga – dodał. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że mimo iż, dostrzegamy w Kościele grzech, pasterzy, którzy nie radzą sobie z różnymi sytuacjami, nasze ograniczenia to nadal w tym Kościele otrzymujemy łaskę, otrzymujemy samego Boga. Tajemnica Kościoła powiedział ks. Przemysław polega na tym, że „ Kościół nie świeci swoim blaskiem. Blask Kościoła nie należy do sukcesów biskupów, konkretnego papieża czy kapłanów. Także my wierzący nie osiągniemy w Kościele żadnego sukcesu, bo to nie my jesteśmy źródłem światła, ale Bóg, a Kościół dany nam jest po to, aby to światło przekazywać, aby ono do nas docierało, docierało do wszystkich ludzi, którzy go potrzebują”. Kościół wlewa Seca ludzi nadzieję, że jest możliwe przebaczenie, że każdy człowiek może zbliżyć się do Boga, że we wspólnocie grzesznych ludzi jest obecny prawdziwy Bóg. Kończąc kaznodzieja powiedział: „ Dzisiaj chcemy prosić św. Rocha, by pozwolił nam na nowo zachwycić się tajemnicą Kościoła”.
     Kolejne ważne słowa usłyszeli uczestnicy rekolekcji przygotowujących nas do odpustu ku czci św. Rocha. On czuł się odpowiedzialny za Kościół i kochał Kościół. Jaka jest nasza postawa wobec Kościoła, czy czujemy się zań odpowiedzialni, czy mamy świadomość, że Kościół to my. Na te pytania musimy odpowiedzieć sobie stając w szczerości wobec samych siebie.

Dzień szósty nowenny

     W sobotni wieczór ponownie przy ołtarzu stanęło dwóch kapłanów: ks. Przemysław Kaczkowki i ks. kan. Andrzej Grabański. W tym dniu sprawowana była podobnie jak w poniedziałek Msza św. w intencji próśb podziękowań. Tych z dnia na dzień jest coraz więcej.
     W nauce rekolekcyjnej ks. Przemysław przypomniał, że ta Msza św. rozpoczyna świętowanie niedzieli, dnia Zmartwychwstania. W tym dniu wraz ze św. Rochem, dzięki słowu skierowanemu do nas przez o. rekolekcjonistę odkrywaliśmy tajemnicę Bożej woli. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że Boża wola niesie nam nadzieję, jest czymś pięknym, chociaż my mówimy często Bogu przypisujemy życiowe tragedie, niepowodzenia. O woli Bożej mówimy także wtedy, kiedy sami nie wiemy co mamy zrobić, boimy się odpowiedzialności za swoje życie, za decyzje mówimy i tak stanie się wola Boża. Kaznodzieja zaakcentował, że wola Boga jest przejawem miłości i miłosierdzia do nas. To, że uczestniczymy w rekolekcjach, w czasie, który jest niepowtarzalny, szczególny też jest wolą Boga. Powinniśmy ten czas naznaczony łaską wykorzystać. Ksiądz Przemysław zaznaczył, że wolą Boga jest nasze życie, dobre samopoczucie, dobro które się wydarzyło. „Bóg jest naszym Przyjacielem i zawsze jest po naszej stronie”- dodał. Kontynuując zwrócił uwagę, że plagą i zarazą tego jest odejście od Boga. Podkreślił, że coraz częstsze są stwierdzenia, ze Pana Boga niema, albo o nas zapomniał, nie interesuje się nami. Wskazał, że jeśli wykluczymy Pana Boga ze swojego życia to możemy być pewni, że to miejsce na pewno nie pozostanie puste, zaraz ktoś lub coś zajmuje to najważniejsze miejsce, a najczęściej jest to sam człowiek, który chce sam siebie ustanowić Bogiem. Taki człowiek chce panować nad wszystkim i nad wszystkimi. Wykluczenie Boga z życia kończy się często dramatem samotności, gdyż człowiek jest ograniczony. Jeśli chcemy sami o sobie decydować przyjdzie kres naszych możliwości. Kaznodzieja jednak podkreślił, że Pan Bóg czeka na człowieka do końca, zawsze o nas pamięta. Ksiądz Przemysław przypomniał wydarzenie na Golgocie, gdzie oprócz Jezusa na krzyżach wisiało dwóch łotrów. W obliczu cierpienia jeden z nich się nawrócił. Mówi się o nim, że jest pierwszym zbawionym. Kontynuując powiedział: „Nie ma takiej odległości między Bogiem a grzesznikiem, która dla Boga byłaby zbyt dużą odległością. Bóg szuka do końca. Nigdy z człowieka nie rezygnuje”. Ojciec rekolekcjonista apelował, byśmy zawsze byli blisko Boga i zachęcał byśmy pomagali Bogu w dziele zbawienia świata, ratowania tych, którzy są od Boga daleko.. Podkreślił, że wola Boża jest często dla nas niezrozumiała, przekracza nasze pojęcie, ale jest dla nas jeszcze wspanialsza. Zaakcentował, że wszystko jest w rękach Boga, a to co jest w jego rękach zawsze kończy się dobrze, nawet wtedy kiedy przeciwko woli Boga się buntujemy. Ksiądz Przemysław apelował, zaufajmy, bo Bóg wie i może więcej niż my. Kończąc powiedział: „ Pozwól św. Rochu, aby w naszych sercach zrodziła się wielka przestrzeń dla woli Boga, który dla nas chce jak najlepiej. Abyśmy potrafili tak zaufać jak Ty zaufałeś mimo wszelkich przeciwności, chorób, nieszczęść, prześladowań, z którymi musiałeś się mierzyć. Wierzyłeś do końca i ufałeś. Daj nam także taką łaskę wielkiego zaufania. Amen”.
     Trwamy w przygotowaniach duchowych, tych najważniejszych, ale nie tylko. Parafia przygotowuje się do wielkiego świętowania. Przy sanktuarium stoi już ołtarz polowy, wjazd do Mikstatu zdobią ustawione chorągwie, mieszkańcy Komorowa przygotowują girlandy. Odpustowy czas jest już naprawdę bliski.

Linki do nauk rekolekcyjnych:

Dzień 4.
https://drive.google.com/file/d/1eNP0IPvYzo04wDkDsTVHEh_eg47vp0aM/view?usp=sharing

Dzień 5.
https://drive.google.com/file/d/1Kbl6ylXjp7gQEyXxi2OV18nY7HIEvS63/view?usp=sharing

Dzień 6
https://drive.google.com/file/d/1n0pD_J6kGguuML2kv7pWd6zRNrYv2Ttw/view?usp=sharing
Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie