HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTrwamy na nowennie przed odpustem
ku czci i św. Rocha - dzień czwarty i piąty

10_11.08.2020r.


„ Ponieważ Ce Bóg dał nam za Patrona,
niechaj nas zawsze strzeże Twa obrona”


     Poniedziałek i wtorek były kolejnymi dniami nowenny przed naszymi uroczystościami odpustowymi. Tak czynili nasi przodkowie, tak czynimy i my, mimo panującej epidemii i pojawiających się ironicznych stwierdzeń „Mikstat miasto świętego Rocha, a tak wielu w nim zarażonych”, „święty Roch zapomniał o Mikstacie”. Przychodzimy, bo wierzymy, że to dla nas szczególny czas, przychodzimy, bo wierzymy, że w tych wydarzeniach jest obecny Pan Bóg, przychodzimy, bo chcemy we wspólnocie odczytywać znaki czasu. Ponadto św. Roch jest naszym Patronem, a więc wzorem do naśladowania, a wiemy, że patrząc na jego życie możemy się wiele nauczyć.
     Zarówno poniedziałkowa, jak i wtorkowa nowenna, poprzedzona została modlitwą różańcową, śpiewem godzinek o św. Rochu Wyznawcy. O 18:30 w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha sprawowana była Eucharystia, a podczas nie słowa rozważań ks. kan. Krzysztofa.
     W czwartym dniu naszej nowenny, podczas Mszy świętej wybrzmiały słowa Ewangelii według św. Jana ((J 12,24-26) zapraszające nas, jak podkreślił ks. kan. Krzysztof, do ofiary, służby, kroczenia za Jezusem, po to by, otrzymać coś więcej niż oferuje nam współczesny świat –życie wieczne. Kaznodzieja zaakcentował, że ta droga wymaga od nas nieustannego dokonywania wyboru tego co jest dla nas ważne, tego na czym chcemy się koncentrować w swoim życie. Kontynuując ks. proboszcz zwrócił uwagę słuchaczy, że wybór tej drogi, za którą nagrodą jest życie wieczne wymaga od nas nieustannej aktywności, pracy nad sobą, złożenia ofiary z siebie naszym bliźnim. Do tego złożenia ofiary z siebie jak podkreślił wezwany jest każdy z nas. Wskazując, co możemy ofiarować innym wymienił między innymi czas, dobre słowo, uśmiech, z tego co posiadamy. W dalszej części rozważania ks. kan. Krzysztof zwrócił uwagę, że jest to trudne, zwłaszcza w świecie współczesnym, gdzie dominuje kalkulacja, wyrachowanie i wydaje się, że bezinteresowność, chęć służenia innym wyszła z mody. „Ewangelia daje inną propozycję: powinniśmy zachować zdolność do ofiary, do składania bezinteresownego daru z siebie, do solidarności międzyludzkiej, by nie zamienić życie na ziemi w piekło Będziemy wtedy tam gdzie Chrystus, a on będzie zawsze z nami w każdym momencie naszego życia”- zaznaczył ks. proboszcz. Umiejętności służenia Jezusowi w drugim człowieku możemy się uczyć od naszego patrona, bo całe jego życie można streścić w dwóch słowach „ kochał i służył”. Kochał Boga i bliźnich, którym służył całe życie. Ks. kan. Krzysztof przywołał słowa testamentu pozostawionego mu przez umierającego ojca „Boga się bój, męką Zbawiciela naszego jak najczęściej rozmyślaj, ubogich wspomagaj, łakomstwa i skąpstwa wystrzegaj, chorych nawiedzaj, ludzkość i gościnność przechodniom i pielgrzymom wyświadczaj, każdemu łaskawym się stawaj, a będziesz i ludziom i Bogu miły”. Tymi słowami skierował się Roch w całym swoim życiu. Ta swoją postawą zasłużył sobie na życie wieczne, ale nie tylko, bo doświadczył szczególnej opieki z nieba już tu na ziemi.
     Piękne świadectwo wiary, zaufania Bogu, ale i służby pozostawił nam św. Roch.
     W piątym dniu nowenny ks. kan. Krzysztof zaprosił nas byśmy spojrzeli na życie św. Rocha, ale także i nasze jako na pielgrzymkę. Rozpoczynając zaznaczył, że wielu ludzi w lipcu i sierpniu pielgrzymuje do sanktuariów maryjnych. Zwrócił uwagę, że całe nasze życie jest pielgrzymka. Podkreślił, że patrząc na życie św. Rocha możemy wyróżnić dwa wymiary jego pielgrzymowania. Pierwszy, to konkretna droga, która miał do pokonania, gdy po śmierci rodziców wyruszył na pielgrzymkę do Rzymu, drugi to całe jego życie, które było pielgrzymka do Domu Ojca. Zatrzymując się na tym pierwszym wymiarze jego pielgrzymowania kaznodzieja zwrócił uwagę na heroiczna posługę zarażonym przez św. Rocha. Kaznodzieja przypomniał nam, że Roch otrzymał od Boga łaskę uzdrawiana. Można powiedzieć, że całe swoje życie złożył w ofierze służąc Bogu i bliźnim. Pielgrzymka do domu ojca było całe życie Rocha. Na tej drodze, jak zaznaczył kaznodzieja;: „ rozdał majątek ubogim, posługiwał chorymi cierpiącym, z pokora znosił niesłuszne oskarżenie i uwięzienie. Podejmował post, modlił się. Cierpliwie znosił wszelkie upokorzenia”. Kontynuując ks. kanonik zaznaczył, że także życie każdego z nas jest pielgrzymką. Pytał, czy na tym pielgrzymim szlaku potrafimy, tak jak nasz patron złożyć Jezusowi, służąc bliźnim. Podkreślił, że jeśli będziemy potrafili otwierać się na wole Bożą i będziemy służyć naszym bliźnim, nasz ręce gdy staniemy przed Bogiem nie będą puste. Ksiądz kanonik zachęcał nas byśmy potrafili przyjmować i realizować wolę Bożą także wtedy gdy nas to dużo kosztuje, gdy nie do końca ją rozumiemy.
     Kończąc prosił w imieniu nas wszystkich: „ Święty Rochu, najcierpliwszy pielgrzymie , podaj nam swoją laskę pielgrzymią, gdy brak nam siły i cierpliwości, byśmy nie ustawali drodze do Pana. Bądź naszym przewodnikiem na drogach ziemskiego pielgrzymowania”.
     Jak nie dziękować Panu Bogu, za to, że nam pozostawił tak przemożnego patrona, wzoru do naśladowania, jak nie próbować kroczyć drogą, którą on przebył, a która zaprowadziła go do nieba.
     Po Eucharystii odmówiona została modlitwa przypisana do kolejnych nowennowych dni. Ku niebu popłynęły podziękowania i prośby składane przez wiernych i pielgrzymów. Nowennową modlitwę zakończyły wezwania litanii do św. Rocha. Była też możliwość oddania czci relikwiom.
     Piękny duchowo jest ten nowennowy czas pochylania się nad życie naszego Patrona i uczenia się każdego dnia pochylania się z miłości nad bliźnimi potrzebującymi pomocy.

Zachęcamy do wysłuchania rozważań:

Link do rozważania ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka w czwartym dniu nowenny:
https://drive.google.com/file/d/1atWS-o6ivevuU7Jjq0fhaVa_q1t_FlM-/view?usp=sharing

Link do rozważania ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka w V dniu nowenny:
https://drive.google.com/file/d/1iQ4bmG7gehiAhryM4WiyUd8LmLZHAzY8/view?usp=sharing

Copyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie