HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

50 Lat Posługi Kapłańskiej
Ojca Andrzeja Grzesiaka

07.06.2015r.


     „ Przyjdź Królestwo Twoje”

     7 czerwca przeżywaliśmy w naszej wspólnocie wielką uroczystość Jubileusz 50- lecia Kapłaństwa Syna naszej parafii O. Andrzeja posługującego w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Z tej okazji o godz. 11:00 w naszym parafialnym wieczerniku sprawowana była w intencji Jubilata Msza Święta. O. Andrzej został procesjonalnie, przy dźwiękach orkiestry parafialnej wprowadzony do świątyni. W tym szczególnym dla O. Andrzeja dniu stanął wraz z nim przy ołtarzu O. Krzysztof Borodziej OMI , przełożony Klasztoru Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu oraz Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Na początku Mszy Świętej Ks. Kan. przywitał dostojnego Jubilata, a także Ojca Krzysztofa Borodzieja kaznodzieję w czasie tej uroczystości, Siostrę Małgorzatę i Siostrę Aleksandrę ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego z Pniew. To właśnie wśród sióstr sprawuje w ostatnich latach posługę O. Andrzej. Słowa powitania skierował Ks. Kan. do rodziny, przyjaciół, kapłanów pochodzących w naszej parafii oraz zebranych wiernych. Ks. Proboszcz przypomniał, że obchody Jubileuszu 50-lecia Kapłaństwa O. Andrzeja zostały zainaugurowane w czasie uroczystości odpustowych ku czci Świętego Rocha. Ks. Kan. Krzysztof przekazał Jubilatowi album „Kościoły Diecezji Kaliskiej. Nasze dziedzictwo”, w którym znajduje się opis naszych świątyń.
     Następnie rozpoczęła się Msza Święta. Homilię wygłosił przybyły wraz O . Andrzejem O. Krzysztof. Nawiązując do zawołania, które wybrał sobie na kapłańską posługę O Andrzej kaznodzieja powiedział: „ «Przyjdź Królestwo Twoje»”, to zawołanie , które dzisiejszy Jubilat O. Andrzej przez tyle lat pielęgnował w swoim sercu. Od prymicji. To zawołanie do Tego, który ma taką moc obdarzyć nas Królestwem. Zatem czymś na co czekamy, najważniejszym – być w Królestwie Bożym”. Kontynuując kaznodzieja podkreślił, że to tu wszystko się zaczęło. Podkreślił znaczenie rodziny, świadectwa wiary i miłości w kształtowaniu się powołania. Zaakcentował, że Jubileusz jest czasem radości, ale i dziękczynienia. O. Krzysztof skierował słowa podziękowania do najbliższych O. Andrzeja dziękując im za modlitwę, którą wspierali i wspierają Jego kapłańską posługę. Nie zabrakło także słów podziękowań dla Rodziców O. Jubilata, którzy byli dla Niego przykładem wiary, miłości i pracowitości i jak dodał kaznodzieja z pewnością, jak w to wierzymy są w tych radosnych chwilach z nami. Podkreślając rolę rodziny, z którą jak podkreślił Kaznodzieja o. Andrzej jest mocno związany powiedział „Dzisiaj, kiedy stajesz by błogosławić, dziękować Bogu za te wszystkie lata, to trudno byłoby bez tych najbliższych tę wdzięczność przeżywać”. Kolejna refleksja O. Krzysztofa skoncentrowana była na odpowiedzi na pytanie do czego Pan powołał, wybrał O. Andrzeja. W tej części homilii kaznodzieje przypomniał drogę życia Ojca Andrzeja, wielość posług, które sprawował. Powiedział m.in. „ Bóg wysłał Ciebie przed tylu laty do tego, aby objawiała się w Tobie i przez Ciebie miłość Boga”. Zaakcentował posługę sakramentalną sprawowaną przez te lata wobec tysięcy ludzi, a także wierność powołaniu. „ Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, w którym jesteś od tylu lat błogosławi dzisiaj Boga za Twoje powołanie, za Twoją dyspozycyjność, za Twoją otwartość, za wypełnianie ślubów zakonnych. Łaska od Boga, którą przyjąłeś i jak sam niejednokrotnie mówisz- z tym krzyżem przez całe życie idziesz”. Kontynuując rozważanie O. Krzysztof zwrócił uwagę na dylematy, które czasami pojawiają się w momencie opuszczania domu rodzinnego. Podkreślił, że kto pełni wolę Bożą, ten jest matką, bratem, siostrą Jezusa. Wskazał jednocześnie, że ta rozłąka między rodziną trwa kilka lat, zaś nagrodą za nią jest życie wieczne. Zachęcał, by spełniała się w nas wola Boga, który obdarza nas prawdziwą miłością. Kontynuując rozważanie podkreśli, że Bóg chce byśmy żyli w miłości i przeświadczeniu, że jesteśmy Jego dziećmi. Zwrócił uwagę, że współczesny świat lansuje nowa drogę życia, taką w której człowiek musi wziąć swój los w swoje ręce. W ten sposób człowiek zatraca poczucie, że Bóg Go kocha, że jest przez Boga zabezpieczany. Wskazał ,że jednym z zadań misjonarzy, misjonarek jest pomoc w odkryciu człowiekowi na nowo, że jest kochany przez Boga. Kończąc homilię Kaznodzieja zwrócił się do Czcigodnego Jubilata słowami: „ Ojcze Andrzeju, w radosnym dniu dziękczynienia, błogosławienia Boga za dar powołania, wybrania, za to, że tak mocną ręką prowadził Cię w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Bóg zna Twoje plany. Ten czas należy do Boga, ale z taką ufnością z jaką przeżywałeś wiarę przez te wszystkie lata Twojej posługi prezbiteriatu , życia zakonnego, żebyś przeżywał kolejne lata z takim zawierzeniem Maryi, z takim rozmodleniem na różańcu, zapatrzeniem w postać św. Eugeniusza. „ Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” . Niech te słowa św. Pawła pomagają Ci z nadzieją przyjmować, kontemplować, przeżywać słowa , które były początkiem Twojej drogi, Twojego życia kapłańskiego. „ Przyjdź Królestwo Twoje”.
     Dziękujemy O. Krzysztofowi za piękne słowa, głębokie słowa, które pomogły nam zrozumieć sens powołania, ale także wskazały nam na jego istotę we współczesnym świecie.
     Po Mszy Świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu. Potem odmówiliśmy Litanie do Najświętszego Serca Jezusowego i wyruszyliśmy procesji z Najświętszym Sakramentem wokoło kościoła. Zakończyło ją błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, którego udzielił nam O. Andrzej.
     A potem przyszedł czas na życzenia dla Czcigodnego Jubilata. Złożyli je przedstawiciele ministrantów, dzieci i młodzieży, czcicieli Bożego Miłosierdzia, władz samorządowych, zespołu charytatywnego, kółka różańcowego chóru i orkiestry. Na zakończenie w imieniu kapłanów pochodzących z naszej wspólnoty parafialnej życzenia złożył O. Andrzejowi, Ks. Kan. Jerzy Rasiak, który w przyszłym roku będzie świętował Złoty Jubileusz Kapłaństwa.
     Na zakończenie O. Jubilat wrócił wspomnieniami do dnia swoich prymicji. Słowa podziękowania skierował do O. Krzysztofa, za przybycie oraz wygłoszoną homilię. Nie zabrakło także słów podziękowań dla Ks. Proboszcz, Sióstr posługujących w Mikstacie, ale także tym, które przybyły na uroczystość z Pniew. O. Andrzej podziękował także swojej rodzinie, a także delegacjom składającym życzenia.
     Uroczystość uświetnił chór i orkiestra parafialna.
     Ojcu Andrzejowi życzymy SZCZĘŚĆ BOŻE ! NA DALSZE LATA POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ. NIECH PAN, KTÓRY OJCA WYBRAŁ I POWOŁAŁ OBDARZA OBFICIE ŁASKAMI I POZWOLI CIESZYĆ SIĘ OWOCAMI PASTERSKIEJ POSŁUGI!ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie