HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony50 LAT POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ
KS. KAN.JERZEGO RASIAKA

26.06.2016r.


     26. czerwca przeżywaliśmy w naszej wspólnocie Jubileusz 50- lecia Kapłaństwa Ks. Kan. Jerzego Rasiaka pochodzącego z naszej parafii. Ks. Kan. sprawuje posługę kapłańską w archidiecezji wrocławskiej. Z tej okazji o godz. 12.00 w naszym parafialnym wieczerniku sprawowana była uroczysta Msza Święta. Procesjonalnemu wprowadzeniu Księdza Jubilata towarzyszył śpiew pieśni „ Barka”. Wraz z Ks. Kan. Jerzym przy ołtarzu w tym ważnym dla Niego dniu stanęli Ks. ppłk rez. dr Henryk Szareyko, Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Homilię w czasie tej Mszy Świętej skierował do zebranych Ks. Kan. Stanisław Mieszała.
     Po uroczystym wprowadzeniu Ks. Jubilata, przybyłych kapłanów, zaproszonych gości, wiernych i poczet sztandarowy ZHR przywitał Ks. Proboszcz. Podkreślił, że ta Msza Święta sprawowana jest dokładnie w tym samym dniu, w którym przed pięćdziesięciu laty Ks. Jerzy przeżywał w tym kościele prymicję. Zaakcentował, że ta Msza Święta jest dziękczynienie za dar powołania i posługę Ks. Kan. Jerzego. Zachęcał także do modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej.
     W słowach rozważania skierowanych podczas tej Mszy Świętej Ks. Kan. St. Mieszała podkreślił, że Jubileusz 50- lecia Kapłaństwa jest ważny dla przeżywającej go osoby, jej rodziny, a także wspólnoty parafialnej. Kaznodzieja podzielił rozważanie na dwie zasadnicze części. Pierwszą poświęcił kapłaństwu, jego istocie. Postawił w niej m.in. pytanie: „ Czy kapłan jest dziś potrzebny, w tym zlaicyzowanym świecie, tej ateistycznej Europie? Czy jest kapłan potrzebny? Chrystusowa zachęta do modlitwy jest najpiękniejszą odpowiedzią, że kapłan był potrzebny nie tylko w czasach apostolskich, gdy rodził się Kościół Chrystusowy, ale i dzisiaj gdy światem rządzi technika ma on wiele do powiedzenia i wiele do ofiarowania ludziom”. Kontynuując rozważanie Ks. Kan. Stanisław przytoczył słowa francuskiego poety „ kapłan Bogu potrzebuje kapłanów, aby rozdawali Jego serce, a swoje razem z nim”. W dalszej części homilii kaznodzieja podkreślił, że to właśnie dzięki kapłanowi Jezus jest obecny we wspólnocie. Kapłan jest tym, kontynuował Ks. Kan. Stanisław, który rozgrzesza , niesie pociechę w trudnych chwilach. Zaakcentował, że trudno wyobrazić sobie życie ludzkie bez kapłańskiej posługi. W drugiej części homilii Kaznodzieja przybliżył najważniejsze etapy kapłańskiej posługi od pierwszego wikariatu w Górze po posługę w kurii. Podkreślił szczególne zaangażowanie w upowszechnianie środków audiowizualnych. Kończąc homilie Ks. Kan. powiedział o Jubilacie: „ Nie zmarnował życia, nie zmarnował kapłaństwa, kochał ludzi, kochał młodzież i służył wszystkim całym sercem i służy po dzień dzisiejszy”.
     W procesji z darami do ołtarza przyniesiono kwiaty, zapalona świecę, obrazek prymicyjny, kielich, patenę i bieliznę kielichową., hostie, wino i wodę. W procesji z darami przyniesiony został także aparat fotograficzny i film. Są one symbolami posługi kapłańskiej Jubilata oraz realizacji Jego osobistej pasji.
     Przed końcowym błogosławieństwem przyszedł czas na życzenia dla Czcigodnego Jubilata. Złożyli je m.in. przedstawiciele ministrantów, dzieci, czcicieli Bożego Miłosierdzia, władz samorządowych, zespołu charytatywnego, chóru i orkiestry. Na zakończenie w imieniu kapłanów pochodzących z naszej wspólnoty parafialnej życzenia złożył Ks. Kan. Jerzemu Rasiakowi, O. Andrzej Grzesiak, który przed rokiem świętował Złoty Jubileusz Kapłaństwa.
     Po życzeniach wspomnieniami do minionych lat powrócił Jubilat. Dziękował przede wszystkim Bogu za dar życia i powołania, za rodziców, rodzinę, nauczycieli i wychowawców, za wszystkich, których spotkał na swej kapłańskiej drodze.
     Nie zabrakło także słów podziękowań dla Ks. Proboszcz, Sióstr posługujących w Mikstacie.
     Uroczystość uświetnił chór i orkiestra parafialna.
     Księdzu Kanonikowi Jerzemu życzymy Szczęść Boże na dalsze lata posługi kapłańskiej. Niech Pan, który Księdza wybrał i powołał udziela obficie swoich łask, obdarza zdrowiem i pozwoli cieszyć się obfitymi owocami pasterskiej posługi!Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie