HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Dziękczynienie za 65 lat życia
Ks. Kan. Grzegorza

14.02.2016r.


     „Cierpię i to bardzo. Jednakże dzięki dobremu Panu Jezusowi czuję, że mam jeszcze trochę siły; A do czego nie jest zdolne stworzenie, któremu pomaga Chrystus Pan?” św. O. Pio
     14 lutego, w I niedzielę Wielkiego Postu, podczas Mszy Świętej o godz. 11:00 dziękowaliśmy za 65 lat życia Ks. Kan. Grzegorza Klapy. Mszę Święta o Boże błogosławieństwo dla Jubilata sprawował Ks. Proboszcz. Ks. Kan. natomiast modlił się o radość wieczną dla swoich Rodziców i Rodziców Chrzestnych. Na początku Ks. Kan. Grzegorz wyraził słowa dziękczynienia dla Rodziców, którym zawdzięcza życie i którzy wraz z Rodzicami Chrzestnymi przynieśli Go do kościoła, gdzie został ochrzczony, a następnie przez lata troszczyli się o wzrost Jego wiary.
     Wraz z Ks. Kan. Grzegorzem i Ks. Kan. Krzysztofem przy ołtarzu stanął także Ks. Marcin Wiśniewski, który wygłosił kazanie.
     Nawiązując do słów Ewangelii mówiących o kuszeniu Jezusa przez szatana, w homilii Ks. Marcin zwrócił uwagę na trzy pokusy: chleba, władzy, próżności. Podkreślił, że tym pokusom poddawany był Jezus, ale są one także przeżywane przez każdego z nas. Zwrócił uwagę na wielość zagrożeń dla życia duchowego, występujących w czasach współczesnych, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę.
     Warto tu dodać, że Ks. Marcin przez kilka lat sprawował w naszej diecezji posługę egzorcysty.
     Po Mszy Świętej nadszedł czas na życzenia. Słowa podziękowania i życzenia skierowali do Jubilata Ks. Kan. Krzysztof, przedstawiciel Liturgicznej Służby Ołtarza, dzieci i członkowie Zespołu Charytatywnego.
     Podczas Mszy Świętej śpiewała schola z parafii w Kaliszkowicach Kaliskich, w której Ks. Kan. Grzegorz przez wiele lat sprawował posługę proboszcza.
     Ks. Kan. Grzegorz od trzech lat mieszka na terenie naszej parafii. Jego posługa w naszej wspólnocie jest dla nas świadectwem wiary i zaufania Bogu. Życie Ks. Kan. Grzegorz od kilku lat naznaczone jest krzyżem, doświadczeniem choroby. Mimo to Ks. Kan. z niezwykłym oddaniem posługuje wiernym. Jego umiłowanym miejscem posługi jest konfesjonał. Ten, w którym posługuje usytuowany jest tuż przy obrazie św. O. Pio, którego Ks. Kan. Grzegorz jest wielkim czcicielem, przez wstawiennictwo, którego wyprasza nam wiele łask.
     Księże Kan. Grzegorzu, dziękujemy za sprawowane Eucharystie, za wygłoszone rozważania, za Twoje świadectwo wiary i zaufania Bogu, za Twoje świadectwo dźwigania krzyża choroby i cierpienia, za Twój uśmiech i każde życzliwe słowa.
     Dziękujemy za to, że z taką cierpliwością i wytrwałością czekasz w tym „Twoim” konfesjonale, by jednać nas z Bogiem i ludźmi.
     Życzymy Ci, Księże Kanoniku Grzegorzu, obfitości Bożych łask na każdy dzień, zdrowia, sił do sprawowania kapłańskiej posługi przez kolejne lata. Niech św. O. Pio skutecznie oręduje u Pana we wszystkich Twoich potrzebach, które są zgodne z wolą Bożą.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie