HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DTrwamy na nowennie
- dzień siódmy i ósmy

14.08.2019r.


„Święty Pański coś na ziemi,
Świat zadziwiał cudy swemi-
Spojrzyj dzisiaj na swe dzieci,
Niech nam łaska Boża świeci”( z pieśni)


     Szybko upływają dni duchowego przygotowania do uroczystości odpustowych ku czci świętego Rocha w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie. To już siódmy dzień. O godzinie 18:30 w sanktuarium sprawowana była msza święta z nauką. Przewodniczył jej nasz rekolekcjonista ks. Sebastian Łagódka, wspólcelebransem był ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przed mszą świętą odśpiewane zostały Godzinki o świętym Roch Wyznawcy.
     Rozpoczynając kolejna konferencje kaznodzieja przywołał słowa z Ewangelii: „Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały”. Podkreślił, że pasterz nie pozostawi stada owiec, nie będzie ich narażał, aby szukać jednej zagubionej Ksiądz rekolekcjonista zaznaczył, że Bóg jest innym Pasterzem, który szuka każdego, kto się zagubił, bo jesteśmy Jego dziećmi, kocha każdego. My mamy czynić podobnie, bo mamy miłować bliźnich tak jak Bóg kocha nas. Miłość bliźniego była motywem przewodnim wtorkowej konferencji. Kaznodzieja podkreślił, że to obowiązek wynikający z naszej wiary. Nie wystarczy kochać Boga, ale trzeba także kochać bliźniego. Kapłan przywołał słowa św. Jana mówiące o tym, że nie można kochać Boga którego się nie widzi, jeśli się nie kocha człowieka, którego się widzi. Miłość do bliźniego jest sprawdzianem miłości do Boga- dodał ksiądz Sebastian. Drugi człowiek jest naszym zadaniem, uczy nas miłości i pozwala nam sprawdzić, czy nasza miłość jest prawdziwa. My uczymy się miłości od innych, ale możemy jej uczyć innych. Przykładem heroicznej miłości do bliźnich jest Roch, którzy na pielgrzymim szlaku posługiwał zarażonym. Ksiądz rekolekcjonista wyjaśnił następnie różnice między filantropią a miłością bliźniego. Miłość bliźniego polega na tym, że zbliżamy się do człowieka, rozmawiamy się z nim. Ksiądz Sebastian podzielił się z nami świadectwem sytuacji, której sam doświadczył i wywołała ona u niego poczucie wstydu. Kapłan podkreślił, że miłość bliźniego polega na tym, że ludzie wzajemnie sobie pomagają, obdarowują się. Kaznodzieja podkreślił, że wzorem miłości bliźniego jest miłość małżeńska. Kontynuując powiedział: „Miłość do której wzywa nas Pan Jezus i której nas uczy święty Roch to jest miłość służebna. To jest miłość w której jestem gotów zrobić coś dla drugiego i wcale nie dlatego, że on mi coś da” .Zaznaczył, że miłości powinniśmy się uczyć. Wskazał trzy kroki występujące w tym procesie: pierwszy to coś za coś, drugi coś daję, ale nic nie dostaję i trzeci to coś daję i dostają w odpowiedzi coś przeciwnego. Jak podkreślił ta trzecia sytuacja jest trudna, ale mimo wszystko powinniśmy czynić dobro. Ksiądz rekolekcjonista wyjaśniając, dlaczego temat miłości bliźniego został podjęty dopiero podczas siódmej konferencji, zaznaczył, że najpierw trzeba odnaleźć się przy Panu Bogu, mieć serce otwarte dla Boga, by w sposób pełny kochać bliźniego. W dalszej części konferencji ksiądz Sebastian opowiedział historię Pana Roberta, który przeżył nawrócenie i resztę życia poświęcił posłudze potrzebującym pomocy. Czynił to wszystko w sposób bezinteresowny wyjaśniając, że jemu zapłaci za wszystko Pan Jezus. Ksiądz rekolekcjonista zaakcentował, że tylko wtedy kiedy serce człowieka jest blisko Boga jest on zdolny do prawdziwej miłości bliźniego. Kontynuując ksiądz Sebastian zaakcentował, że jeśli będziemy trwali w Bogu, będziemy w niej zakorzenieni, będziemy otwarci na wolę Bożą nie będziemy mieli problemu miłością bliźniego. Uczmy się tej miłości bliźniego, ona jest szalenie ważna apelował do zebranych kaznodzieja. Kapłan zwrócił uwagę, że w Nowym Testamencie jest tylko raz mowa o końcu świata. Jest tam mowa o tym, że będziemy sądzeni z miłości bliźniego. Kończąc konferencję Ksiądz rekolekcjonista powiedział: „Miłość bliźniego jest sprawdzianem. Dlatego prośmy dzisiaj świętego Rocha, który jest wzorem miłej Bogu miłości bliźniego, żebyśmy mieli chociaż w części serce podobne do niego i tam, gdzie będzie to możliwe i kiedy będzie ku temu okazja, a będzie tych okazji dużo, żebyśmy potrafili zdać dobrze sprawdzian z miłości bliźniego”.
     Kolejna konferencja rekolekcyjno - nowennowym czasie dostarczyła nam wielu cennych wskazówek do refleksji, ale i myśli do rachunku sumienia. Wsłuchując się we wcześniejsze mogliśmy go uczynić z miłości do Boga, przyjmowania i realizowania woli Bożej względem nas. Dziś przyszedł czas na kolejny, z miłości bliźniego. (Galeria nr 1).

     W środę 14 sierpnia o godz. 18:30 w sanktuarium sprawowana była msza święta z nauką. Głosi je dla nas ks. Sebastian Łagódka. Ubogaca nas nimi niesamowicie. Przy ołtarzu w środowy wieczór stanął ksiądz rekolekcjonista wraz z księdzem proboszczem. Na początku kaznodzieja przytoczył słowa błogosławieństwa: Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. Zaznaczył że połowa błogosławieństwa na nas spoczywa, bo słuchamy słowa Bożego, co będzie z drugą zależy od tego co z tym słowem zrobimy. Tematem przedostatniej konferencji było przebaczenia. Kaznodzieja podkreślił, że jest to bardzo ważny element miłości bliźniego. Zaznaczył, że św. Roch doświadczył dużo odrzucenia, niesłusznego oskarżenia mimo, iż wiele ludziom pomagał.. Ksiądz rekolekcjonista zaakcentował, że nie skarżył się, nie mści, ale prosił Boga, by był z nim w tych trudnych chwilach. Kontynuując ksiądz Sebastian przywołał słowa św. Pawła: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj” i podzielił się z nami refleksją, że długo nie mógł zrozumieć tych słów. Znalazł wyjaśnienie tych słów na adoracji. Wskazują one, że nie możemy dopuścić do tego, by zło przemieniło nasze myślenie, nie powinniśmy ulegać złu, które jest w nas wymierzone. Wyjaśniając znaczenie słów o nadstawiania drugiego policzka wskazał, że czasami trzeba zamilknąć, nawet jeśli narażamy się na stratę np. dobrego imienia, czy dóbr materialnych. W dalszej części konferencji kaznodzieja przywołał postać św. Maksymiliana. Wspomniał, że z celi śmierci zawsze dochodziły przekleństwa, żale do Pana Boga. Wtedy, gdy przebywał w niej Maksymilian jego współtowarzysze modlili się, śpiewali pieśni religijne. „Przebaczenie wpisuje się w to. Umieć przebaczyć z serca, chcieć przebaczyć, bo to z przebaczeniem jest tak, że ono ma jakby dwa kroki. Pierwsze to ja muszę chcieć przebaczyć”. Jednocześnie ksiądz rekolekcjonista wyjaśnił, że są czasami tak trudne sytuacje, zranienia, że nie potrafimy przebaczyć. Ważne jest wtedy czy chcemy to uczynić. Jeśli nie potrafimy przebaczyć, ale chcemy to drugi krok pomoże nam zrobić Pan Bóg. Bóg potrafi uzdrowić serce człowieka, ze jest zdolne do wybaczenia – dodał. ksiądz Sebastian. Nawiązując do postaci naszego patrona ksiądz Sebastian, że realizował on zasadę krzywdy cierpliwie znosić. Trzecim świadkiem, który nie dał się zwyciężyć złu o którym opowiedział kaznodzieja był Tim Guénard, który został bardzo poraniony przez swego ojca. Na jego drodze stanął człowiek, który pomógł mu odnaleźć Boga i doprowadził do tego, że Tim wybaczył ojcu. Kapłan zachęcał, byśmy przebaczali, bo dopóki nie przebaczymy nie zaznamy. Ksiądz rekolekcjonista przywołał słowa z modlitwy Pańskiej „módl się do Boga Ojcze, jednocześnie uczy nas w modlitwie odpuść nam tak jak my odpuszczamy”. Czy masz serce wolne i czy nie nosisz do nikogo żalu- pytał. Gdy nie chcemy przebaczyć mamy zamknięte serca, zamykamy się na łaskę Bożą, na Boże miłosierdzie. Kończę rozważenia ksiądz Sebastian przywołał słowa z nowenny: „Przez Twoje zasługi wyjednaj nam u tronu Bożego łaskę, byśmy wstrzymali się od wszelkiej mściwości, gdy spotka nas zniesławienie i wyśmianie” i dodał „ Kiedy te słowa będą padały, czy nie jest tak w moim życiu, że komuś czegoś jeszcze nie wybaczyłem (…) Prośmy wtedy żebyśmy mieli serce wolne, żebyśmy byli wolni od wszelkiej złości, od wszelkiej nienawiści, od wszelkiego żalu”. Kolejne wymagające pogłębionej refleksji słowa zostały wypowiedziane podczas tej konferencji .Stały się okazją do rachunku sumienia z trudnej sztuki przebaczania. Trwamy w nowennowym czasie. Po mszy świętej odprawiona została nowenna i odmówiona Litania do św. Rocha. Coraz więcej próśb i podziękowań płynie ku niebu z Mikstackiego Wzgórza. Wiele osób oddało cześć św. Rochowi obecnemu w znaku relikwii. Szybko upływa ten przedodpustowy, piękny duchowo czas… (Galeria nr 2).


Link do VII konferencji ks. Sebastiana Łagódki

https://drive.google.com/open?id=1raNWqJ6Lc-WOt4y4YtaI6JVVE7-ZFVYI


Link do VIII konferencji ks. Sebastiana Łagódki

https://drive.google.com/open?id=1VxG3kK4xGYzw1s6VO3RcDEhjDLNo87si

Copyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie