HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DÓsmy dzień nowenny przed odpustem
ku czci św. Rocha

14.08.2020r.


„ Ponieważ Ce Bóg dał nam za Patrona,
niechaj nas zawsze strzeże Twa obrona”


     Tegoroczne przygotowania odpustowe upływają w cieniu epidemii koronawirusa. Niezależnie od panującej wokół nas epidemii gromadzimy się w naszym sanktuarium, by przygotować się duchowo do uroczystości odpustowej. Chcemy także wsłuchiwać się , co przez ten szczególny czas chce nam powiedzieć Bóg, przychodzimy, by pochylać się nad życiem naszego Patrona w świetle słowa Bożego.
     W ósmym dniu Eucharystii w sanktuarium przewodniczył ks. wikariusz, współcelebransem był ks. proboszcz. Słowa rozważania skierował do zgromadzonych w sanktuarium i wokół niego ks. proboszcz. Temu spotkaniu z naszym patronem towarzyszyła Maryja. Kaznodzieja podkreślił, że całe życie św. Rocha naznaczone było obecnością Maryi. Towarzyszyła mu nieustannie w pielgrzymce do nieba. Kontynuując rozważanie zachęcał, byśmy przypatrzyli się obrazowi przedstawiającemu św. Rocha w sanktuarium. Roch ma na nim skierowaną rękę ku górze, a na suficie w sanktuarium jest niebo, a na nim Matka Boska Zielna otoczona kwiatami kłosami zbóż. Kapłan zaznaczył, że w życiu pielgrzyma, a pielgrzymem jest każdy z nas bywają trudne. Na ten trudny czas Jezus zostawił nam swoją Matkę Maryję, która jest dla człowieka najlepszą pomocą i wsparciem.
     W dalszej części rozważania ks. kan. Krzysztof wskazał kilka przykładów obecności Maryi w życiu św. Rocha. Podkreślił, że on tak jak Maryja był zasłuchany w słowa Boga, tak jak Maryja spieszył ludziom z pomocą.
     Zwrócił uwagę, że na obrazach przedstawiany jest z różańcem zwisającym u pasa. Ten motyw możemy zauważyć na naszym obrazie.
     Kończąc rozważania ks. kanonik prosił naszego niebieskiego Patrona: Święty Rochu nasz Niebieski Patronie ucz nas ufności Bogu i Jego Matce. Wspieraj nas, abyśmy nie ustawali w modlitwie, bo Pan wie najlepiej czego nam potrzeba i jeśli nasze prośby są zgodne z jego wolą da nam to czego nam potrzeba. Święty Rochu wierny czcicielu Maryi bądź naszym przewodnikiem po droga życia i spraw byśmy nigdy nie zwątpili w Jej Macierzyńska opiekę nad nami.
     Po zakończonej Eucharystii ku niebu kolejny raz popłynęły słowa modlitwy nowennowej wraz z prośbami i podziękowaniami składanymi przez parafian i pielgrzymów.
     Uroczystości odpustowe już naprawdę blisko…

Link do rozważania ks. kan. K. Ordziniaka

https://drive.google.com/file/d/1nhSPf-clW3YPjeTXfcN8yMq4xKIhzHMA/view?usp=sharingCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie