HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DAdoracja Najświętszego Sakramentu
i Koronka do Bożego Miłosierdzia
w naszej parafii

28.09.2021r.


"Jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości?"(św. Jan Paweł II)

     28. września to dla mikstackiej wspólnoty parafialnej szczególny czas, czas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. To szczegóły czas łaski i spotkania z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Jezus czeka i nieustannie i zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię…” (Mt 11,28). Potrzebujemy takiego czasu zatrzymania, refleksji, modlitewnej zadumy, dzielenia naszych radości i trosk z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Wiele osób wykorzystało ten czas. Przez cały dzień mikstackim kościele parafianie trwali na modlitwie. Był czas na wspólna modlitwę, śpiew, ale i na trwanie przy Jezusie, by nie tylko do Niego mówić, ale także wsłuchać się w Jego słowa kierowane do nas.
     Jest to także ważny dzień, gdyż z miast świata płynie ku niebu błagalna modlitwa „ Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.
     28 września 2008 roku w Białymstoku został ogłoszony błogosławionym Michał Sopoćko, spowiednik św. Siostry Faustyny, który całkowicie poświecił się szerzeniu kultu Jezusa Miłosiernego. Zrodziła się myśl, by 28. września każdego roku, ze wszystkich zakątków świata popłynęła ku niebu modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego.
     Mikstacka parafia włączyła się w tę modlitwę po raz siódmy. O godzinie 15:00 ks. kan. Andrzej Grabański wyszedł z Najświętszym Sakramentem przed kościół pod krzyż misyjny Tu na specjalnie przygotowanym miejscu został wystawiony Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie. Ksiądz proboszcz podkreślił, że krzyż pod którym się spotkaliśmy jest świadectwem wiary naszych przodków, którzy przeżywając misje troszczyli się o jej pogłębienie. Przed rozpoczęciem modlitwy podana była intencja. W sposób szczególny prosiliśmy o miłosierdzie Boże dla naszej parafii, Ojczyzny, świata. Modliliśmy się za kapłanów, polecaliśmy bp Damiana Bryla i trudne sprawy naszej kaliskiej diecezji, prosiliśmy o miłosierdzie Boże dla byłego ordynariusza śp. Bpa Edwarda Janiaka.
     Modlitwę poprowadził ks. proboszcz. Wołanie o miłosierdzie dla nas i świata całego popłynęło ku niebu. Odmówiliśmy także litanie do Miłosierdzia Bożego. Następnie ks. kan. Krzysztof odczytał Akt Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu, ten sam, który wypowiedział 17 sierpnia 2002 roku św. Jan Paweł II w Krakowie –Łagiewnikach. Ks. kan. Andrzej Grabański udzielił zebranym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
     Udział w koronce do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast jest świadectwem naszej wiary, ale i wyrazem troski o zbawienie nasze i całego świata Iskra Bożego Miłosierdzia rozbłysła także Mikstacie.
     Podczas modlitwy 28 września towarzyszył nam szum przejeżdżających samochodów. Zapewne u części przejeżdżających, modlący się tuż przy ulicy ludzie wywoływali zdziwienia. Może ta nasza modlitwa będzie dla nich taką iskrą, która roznieci w ich sercach pragnienie spotkania z Miłosiernym Jezusem.
     Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie powrócił do naszej świątyni, by wsłuchiwać się w prośby i podziękowania wiernych. Wiele ich zapewne popłynęło ku niebu z dymem kadzidła.
     Bardzo bogaty w wydarzenia był ten dzień 28 września. Podczas Mszy św. wieczornej rozpoczęliśmy nowennę do św. Józefa przed zawierzeniem Mu narodu i Kościoła w Polsce. Akt zawierzenia św. Józefowi narodu Kościoła w Polsce będzie miał miejsce 7 października w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Dokona go Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Abp Stanisław Gądecki.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie