HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyDzień Adoracji Najświętszego Sakramentu
i wołania z miastami świata
„ Miej miłosierdzie dla nas…”

28.09.2016r.


     "Czas, który spędzacie z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie jest najlepszym czasem, jaki możecie mieć na ziemi" ( św. Matka Teresa z Kalkuty)
     28. września to dla naszej wspólnoty parafialnej szczególny czas, czas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. To szczegóły czas łaski i spotkania z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. I chociaż nasz parafialny wieczernik jest codziennie otwarty więc możemy zatrzymać się, wejść przyklęknąć na rozmowę z Jezusem, to w tym dni czyni to znacznie więcej osób. On czeka na nas nieustannie i zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię…” (Mt 11,28). Potrzebujemy takiego czasu zatrzymania, refleksji, modlitewnej zadumy, dzielenia naszych radości i trosk z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Więc dobrze, że jest taki dzień, który w sposób szczególny do tego osobistego spotkania zachęca nas zachęca. Dobrze było w ciszy naszej świątyni wsłuchiwać się w głos Boga.
     Jest to także waży dzień, gdyż z miast świata płynie ku niebu błagalna modlitwa „ Miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Dlaczego właśnie w tym dniu? 28 września 2008 roku w Białymstoku w sanktuarium Miłosierdzia Bożego został ogłoszony błogosławionym Michał Sopoćko, spowiednik św. Siostry Faustyny, sekretarki Jezusa Miłosiernego. Bł. Michał Sopocko zainspirowany objawieniami S. Faustyny poświecił się całkowicie szerzeniu kultu Jezusa Miłosiernego.
     W związku z tym zrodziła się myśl, by 28. września każdego roku, ze wszystkich zakątków świata popłynęła ku niebu modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Z roku na rok coraz więcej miast ze wszystkich kontynentów włącza się w modlitewne wołanie o miłosierdzie Boże dla całego świata.
     W tym roku, drugi raz nasza parafia włączyła się w tę modlitwę. O godzinie 15:00 Ks. Wikariusz Krzysztof wyszedł z Najświętszym Sakramentem przed kościół. Tu na specjalnie przygotowanym miejscu przy krzyżu misyjnym został wystawiony Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie, a my odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. To świadectwo naszej wiary, ale i troski o zbawienie nasze i całego świata.
     W modlitwę włączyły się także dzieci ze Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi.
     Iskra Bożego Miłosierdzia rozbłysła także w naszej wspólnocie i być może stanie się dla tych, których na dzisiejszej modlitwie nie było impulsem do refleksji nad sensem życia, wiarą, ale przede wszystkim bezgraniczną miłością Boga do człowieka…
     Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego Jezus ukryty w Najświętszym Sakramencie powrócił do naszej świątyni, a wraz z Nim wielu parafian, którzy chcieli w bliskości Pana przeżyć ten piękny ofiarowany nam czas, dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu.
     Zazwyczaj odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiamy w zaciszu kościoła, dziś podczas modlitwy towarzyszył nam szum przejeżdżających samochodów. Najważniejsze jednak, że ku niebu popłynęło błaganie.

Ojcze Przedwieczny,… miej miłosierdzie dla nas i całego świata


Koronka - ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie