HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

X Bal Charytatywny

14_15.02.2015r.


     W nocy z soboty na niedzielę, z 14 na 15 lutego 2015 roku, w Sali w Komorowie odbył się zorganizowany przez naszą parafię X Bal Charytatywny.
     Pięknej i radosnej zabawie towarzyszył szczytny cel. Fundusze, jakie udało się zgromadzić dzięki uczestnikom zabawy w całości zostaną przeznaczone na potrzeby pomoc najuboższym dzieciom i rodzinom z parafii.

     Przez całą noc grał zespół Corver, ale nie zabrakło też rozmaitych punktów programu urozmaicających wieczór.
     Fundusze podczas Balu Charytatywnego udało się pozyskać dzięki przeprowadzonej loterii fantowej. W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować tym wszystkim, którzy choć nieobecni na Balu, to jednak ufundowali blisko 300 fantów. Uczestnicy mieli możliwość zakupienia losów, spośród których wiele pokrytych było konkretną wygraną.
     Zabawa zakończyła tuż przed godziną 5 rano. Bawiliśmy się świetnie! I należy tu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia Balu Charytatywnego. Przede wszystkim przybyłym gościom, bez nastroju których taka porcja radości, jaką otrzymaliśmy, nie byłaby możliwa. Serdeczne podziękowanie kierujemy również pod adresem wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie Balu, osobom przygotowującym salę, licznym sponsorom, firmom, instytucjom i osobom indywidualnym. Niemal każdy fant, jaki można było wygrać na loterii, to dar od dobrych ludzi, którzy poczuli jedność z potrzebującymi naszej pomocy, a których Bal wesprze. Dziękujemy za wszelkie wsparcie materialne a także finansowe.Zdjęcia w GaleriiCopyright (c) 2012 - 2014 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie