HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DPosługa ks. bpa Łukasza Buzuna
w naszej parafii – sakrament bierzmowania

18.06.2022r.


„Duchu Ogniu, Duchu Żarze
Duchu Światło, Duchu Blasku
Duchu wichrze i Pożarze,
Ześlij płomień Twojej łaski”( z pieśni)


     W sobotę, 18 czerwca przybył do naszej parafii z posługą Ks. bp Łukasz Buzun, który o godz. 18:00 sprawował mszę św. podczas której udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. W sakramencie tym młodzi otrzymali Dary Ducha Świętego, które mają pomagać im w mężnym wyznawaniu wiary, w dawaniu świadectwa o Chrystusie w codziennym życiu.
     Prośbę o udzielenie sakramentu bierzmowania i sprawowanie mszy św. skierowali do Ks. Biskupa przedstawiciele rodziców.
     W czasie Eucharystii zostaliśmy ubogaceni słowem, które skierował do nas Ks. Biskup. Na początku kaznodzieja przywołał słowa z Ewangelii „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” (Łk9,62) i zaznaczył, że jesteśmy w niej świadkami kilku dialogów Jezusa z osobami, które chcą pójść za nim, ale jeszcze nie teraz. Jednocześnie przypomniał, że kiedy w jednej z miejscowości nie przyjęto Jezusa Apostołowie chcieli, by zesłał ogień z nieba. Ks. Biskup zaznaczył, że odpowiada to odbywającemu się spotkaniu eucharystycznemu i bierzmowaniu. Celebrans zaakcentował, że są w tej świątyni osoby młode, a te często cechuje niecierpliwość, przejawiająca się w tym, że chcą dużo mieć, korzystać z wolności, która im jeszcze nie przysługuje. Hierarcha zauważył, że młodość ma swoje plusy i minusy. Nawiązując do przytoczonych na początku słów Ewangelii Ks. Biskup zaznaczył, że odnoszą się do każdego etapu życia, gdyż wskazują one na to, że mamy ciągle dojrzewać do tego, by najwięcej spraw w naszym życiu należało do Boga. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że nasze „tak” wobec Boga powinno przenikać wszystkie sfery naszego życia. Powinniśmy natomiast mówić „nie” wobec grzechu. Kontynuując Ks. Bp zaakcentował, że człowiek powinien wyzwalać się z tego co go zniewala, by pójść za Jezusem. Nawiązując do okresu młodości podkreślił, że jest to czas piękny w życiu człowieka, bo otwiera przed nim różne możliwości. Zaznaczył jednocześnie, że życie jest tajemnicą i nie wiemy co nas w nim spotka. Mamy wobec niego pewne plany, chociaż nie zawsze ich realizacja jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że ważną sprawą jest otwarcie się na Ducha Świętego, po to by dać się poprowadzić drogami, które przygotował dla człowieka Bóg. W dalszej części homilii Ks. Bp zwrócił uwagę na znaczenie uczenia się otwartości i zaufania Bogu, podkreślając znaczenie rodziny w kształtowaniu takiej postawy. Ważną sprawą, na którą zwrócił uwagę była kwestia umiejętności dokonywania wyboru tego na co chcemy się otwierać. Kaznodzieja powiedział: „ powinniśmy otwierać się na to co jest dobre, na dobre treści, na dobre sytuacje. Szczególnie ważna jest ta otwartość w sakramencie pokuty”. Kontynuując celebrans podkreślił znaczenie sakramentu pokuty w życiu człowieka, zwłaszcza młodego. „ W tym sakramencie znajdziemy punkt odniesienia jak się pogubimy. Tym punktem odniesienia jest Chrystus przychodzący w sakramencie. To jest miejsce, gdzie człowiek otwiera się na dobro, otwarte serce, otwarty umysł”- dodał. Jednocześnie zaznaczył, że są sytuacje, gdzie powinniśmy się dystansować, umieć powiedzieć nie. Ks. Bp Łukasz zaznaczył, że nasze życie jest nieustannym dokonywaniem wyboru między „tak” powiedzianemu Bogu, a „nie” grzechowi. Tego tak wobec Boga możemy się uczyć od Maryi wskazał, gdyż Ona i całe jej życie było otwarte na Boga, na światło Ducha Świętego. Podkreślił, że po to otrzymujemy dary Ducha Świętego podczas chrztu i utwierdzamy je w sakramencie bierzmowania, by mieć bogactwo życia wewnętrznego, by mądrze postępować w życiu. W dalszej części homilii Ks. bp wyjaśniając znaczenie daru mądrości zaakcentował, że wiąże się on z rozeznaniem co jest dobre, a co złe. Zaznaczył, że w świecie współczesnym zaciera się często granica między dobrem a złem. Następnie kaznodzieja przywołał słowa św. Pawła „ młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani” i zwrócił uwagę, by młodzi nie ulegali kultowi młodości, ale słuchali rad starszych, bo mają bogactwo doświadczeń, gdyż doznali w życiu zarówno sukcesów jak i porażek, doznali radości i rozczarowań. Ich doświadczenie może pomóc młodym uniknąć błędów. Dalej celebrans przywołał przykład młodzieńca przychodzącego do Jezusa, który deklaruje chęć pójścia za Nim. Młodzieniec kierował się w życiu przykazaniami, ale gdy Jezus powiedział, że ma zostawić wszystko i pójść za Nim, odchodzi. Ksiądz Biskup podkreślił, trudno nam zostawić w życiu pewne przyzwyczajenia, rzeczy do których jesteśmy przywiązani. Wskazując na znaczenie radości w naszym życiu powiedział: „Jezus zaprasza nas zawsze do radości, może to nie jest radość łatwa. Wiemy, że Chrystus stawia wymagania, (…)ale zawsze Chrystus daje naszemu życiu radość”. Hierarcha zwrócił uwagę, że młody człowiek nie powinien się wstydzić tego, że jest dobry, że uczęszcza do kościoła, przystępuje do spowiedzi, modli się, dale świadectwo o Jezusie. Następnie Ks. Bp zwrócił uwagę na dar pobożności, którego istotą jest zasmakowaniem w sprawach Bożych. Człowiek pobożny modli się, chodzi do kościoła, poświęca czas na sprawy Boże. Wchodząc w codzienność czuje światło. Kontynuując celebrans zwrócił uwagę na znaczenie wspólnej modlitwy w rodzinie.
     Kaznodzieja życzył wszystkim rozwoju darów Ducha Świętego, świadomego ich przeżywania i współpracy z nimi. Kończąc Ks. Biskup powiedział: „Prośmy Matkę Bożą żebyśmy na drodze swojego życia coraz głębiej mieli wpisane to tak wobec Boga i coraz bardziej wybrzmiewało to nie wobec grzechu”.
     Dziękujemy Księdzu Biskupowi za skierowane słowa, za cenne wskazówki, które zapewne staną się pomocne w pracy nad sobą, ale także otwieraniu się na działanie darów Ducha Świętego w naszym życiu.
     Po homilii miało miejsce wyznanie wiary. Młodzi odpowiadali na pytania Ks. Bpa o wiarę. Były to te same pytania na które przed laty odpowiedzieli za nich rodzice.
     Następnie Ks. Bp wraz z kapłanami w geście wyciągniętych rąk modlił się o dary Ducha Świętego dla przyjmujących Sakrament Bierzmowania. Po zakończonej modlitwie miało miejsce namaszczenie czoła olejem Krzyżma Świętego, któremu towarzyszyły słowa formuły sakramentalnej: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.
     W procesji z darami młodzież przyniosła kwiaty, owoce, chleb wodę i wino oraz hostie.
     Podczas tej Mszy Świętej nie mogło zabraknąć podziękowań młodzieży dla Księdza Biskupa za udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Młodzi podziękowali Ks. proboszczowi za trud przygotowania ich do przyjęcia tak ważnego dla każdego chrześcijanina sakramentu. Słowa podziękowania skierowali do Księdza Biskupa także przedstawiciele rodziców młodzieży, która otrzymała sakrament bierzmowania.
     Po zakończeniu Mszy Świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona Litania do Trójcy Przenajświętszej, a następnie wyruszyliśmy z procesją wokoło kościoła. Zakończyło ją błogosławieństwo.
     Dziękujemy ks. biskupowi Łukaszowi Buzunowi za posługę w naszej parafii, za udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Potrzebujemy, zwłaszcza we współczesnych czasach, wskazówek jak żyć, jak otwierać się na łaskę Bożą, jak z nią współpracować, jak doświadczając Bożej Miłości, dzielić się nią z bliźnimi.

Link do homilii ks. Bpa Łukasza Buzuna
https://drive.google.com/file/d/13G_SW0nj9EXRjhsknQq4wTXuwEZinY_q/view?usp=sharingZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie