HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DZ Bożym błogosławieństwem
w Nowy Rok…

01.01.2019r.


„Nowy rok bieży, w jasełkach leży,
A kto, kto?
Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę,
Na ziemi”( z kolędy)


     O nietypowej godzinie, bo o 0.15 sprawowana była Eucharystia w naszym parafialnym wieczerniku 1. stycznia, ale i dzień wyjątkowy- pierwszy dzień Nowego -2019 -Roku. Część parafian postanowiła przywitać go właśnie udziałem we mszy świętej, by z Bożym błogosławieństwem pod opieką Maryi Bożej Rodzicielki rozpocząć kolejny rok. Mszę świętą w intencji parafian sprawował ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Składając życzenia zebranym w kościele przywołał fragment z Księgi liczb: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił”. Potrzebujemy błogosławieństwa i opieki Bożej w każdym dniu rozpoczynającego się Nowego Roku. Potrzebujemy umocnienia, ale i nadziei, by z wiarą przyjąć wszystko co na nadchodzące dni przygotował dla nas Bóg. W tej mszy świętej uczestniczyli przede wszystkim dorośli.
     Stało się już tradycją w naszej wspólnocie, że w pierwszym dniu Nowego Roku sprawowana jest msza święta w intencji dzieci połączona z indywidualnym błogosławieństwem. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych także 1. stycznia A.D. 2019 roku na godzinę 16:00 licznie przybyli do mikstackiej fary rodzice ze swoimi dziećmi. Przynieśli, przyprowadzili, bądź przywieźli swoje dzieci do świątyni, by i one z Bożym błogosławieństwem wkroczyły w Nowy Rok. Mszę świętą sprawował ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Podczas dialogowanej homilii udał się z dziećmi do żłóbka. Motywem przewodnim rozmowy była brama. Najpierw ks. kanonik zwrócił uwagę młodym parafianom, że wchodząc do kościoła przekroczyli bramę nad którą widnieje napis: „ Zaiste dom to Boży i brama niebieska”. Przy żłóbku ks. kan. Krzysztof nawiązał do słów Ewangelii i nadania imienia Jezusowi. Następnie dzieci wraz z kapłanem podeszły do chrzcielnicy. Tu podkreślono, że chrzest jest bramą, dzięki której stajemy się dziećmi Bożymi. Kolejnymi ważnymi bramami, istotnymi w życiu człowieka wierzącego, na które zwrócił uwagę kaznodzieja są: sakrament pokuty, pełne uczestnictwo we mszy świętej, a także sakrament bierzmowania. Kapłan zwrócił uwagę na bramę, którą przekraczamy odprowadzając naszych bliskich zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku. Rozważania dotyczące przekraczania poszczególnych bram stały się okazją do podania danych statystycznych dotyczących życia parafii.
     Tym razem to tu, przy chrzcielnicy zostało złożone wyznanie wiary. Po Mszy Świętej ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak odmówił modlitwę błogosławieństwa dzieci. Następnie ks. proboszcz i ks. wikariusz udzielali dzieciom indywidualnego błogosławieństwa. Dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki z Aniołem Stróżem i słodycze. Wielu rodziców wraz ze swoimi dziećmi zatrzymywało się przy żłóbku na chwilę modlitwy. Zapewne, wiele rodzin zaprosiło do swego życia Jezusa, Maryję i Józefa. Pod taką opieką dzieci będą wzrastały w łasce i mądrości u Boga i ludzi... Będą radością nie tylko dla rodziców, ale i wspólnoty parafialnej. Dodajmy, że wystrój żłóbka nawiązuje do obchodzonego w 2018 roku jubileuszu 100-lecia konsekracji kościoła farnego.
     Z Bożym błogosławieństwem, pod opieką Maryi - Świętej Bożej Rodzicielki- rozpoczęliśmy 2019 rok…ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie