HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej w naszej wspólnocie

04.06.2015r.


„Zróbcie Mu miejsce Pan idzie z nieba…
Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi…”( z pieśni)


     4 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To dzień szczególny w życiu każdej wspólnoty parafialnej, bo Jezus ukryty pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie opuszcza mury kościoła i wychodzi na ulice, miast, miasteczek, wiosek, by jak, śpiewamy w jednej z pieśni, zobaczyć jak się powodzi, żyje Jego dzieciom.
     W tym roku przeżywaliśmy tę uroczystość w czasie szczególnym dla naszej diecezji. To właśnie 4 czerwca Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim odbywały się główne uroczystości kończące Diecezjalny Kongres Eucharystyczny, który odbywał się pod hasłem „ Ja Jestem Chlebem Życia”. Był to wreszcie dzień, w którym wspominaliśmy wizytę, dziś już Świętego Jana Pawła II w 1997 roku w Kaliszu.
     W naszej wspólnocie parafialnej uroczysta suma, po której odbyła się procesja do czterech ołtarzy została odprawiona o godz. 9:00. Przewodniczył jej Ks. Proboszcz Krzysztof, a współcelebransem był Ks. Wikariusz Paweł, który wygłosił homilię.
     Rozpoczynając homilię Ks. Paweł zaakcentował, że Wieczernik miejsce ustanowienia Eucharystii nie należy obecnie do chrześcijan i w tym tak ważnym dla nas miejscu właściwie nie ma możliwości odprawiania Mszy Świętej. Podkreślił jednak, że to co dokonało się w Wieczerniku, dokonuje się obecnie w kościołach rozsianych po całym świecie. W dalszej części homilii Ksiądz Paweł powiedział m.in. „ Bóg nie postanawia niczego bez powodu. Zatem przez to, że stał się dla swoich uczniów Chlebem, także chce coś nam powiedzieć, objawić samego siebie. Spróbujmy dziś w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zapatrzeć się w tę białą Hostię i odczytać zawarte w niej Boże przesłanie”. Kaznodzieja zwrócił uwagę na niezwykłą skromność tego znaku, na uniżenie i pokorę Boga. Podkreślił, że Jezus jest dostępny dla każdego z nas, jeśli tylko mamy czyste sumienie. Powiedział: „ Jeśli masz czyste sumienie i dobrą wolę, możesz wejść do jakiegokolwiek kościoła katolickiego na świecie, przystąpić do ołtarza i spożyć Chleb, który daje życie wieczne. Nie musisz płacić, deklarować, wyjaśniać. Jeśli naprawdę chcesz, to zawsze stać cię na Boga”. W dalszej części rozważania Ks. Paweł zachęcał nas do refleksji nad tym, w jakim stopniu potrafimy bezinteresownie dawać siebie innym, czy jesteśmy dla innych tak dostępni, jak dostępny jest Bóg. Kolejna cechą Boga ukrytego w znaku Chleba, którą zaakcentował Ks. Paweł jest pokora z jaką oddaje się On w Eucharystii w ręce kapłana. W kontekście wystawienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie zwrócił uwagę na znaczenie słowa „ wystawić „ w naszym języku. Powiedział „ Wystawić można Najświętszy Sakrament, ale jak mówimy w języku potocznym, wystawić można kogoś do wiatru- oszukać źle potraktować, postawić w niekorzystnej sytuacji…”. Podkreślił, że nie zawsze potrafimy dostrzec znaczenie Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Kaznodzieja zaakcentował, że pokora Chrystusa ukrytego w znaku Chleba, powinna nas doprowadzić do pytania o naszą pokorę. W dalszej części homilii Ks. Paweł pytał dlaczego mamy spożywać Ciało i Krew Chrystusa. Odpowiadając na to pytanie powiedział m.in. „ Bóg jest białe. I możemy go dotknąć . Pod postacią chleba, pachnie jak zwykły chleb, smakuje jak zwykły opłatek, wygląda jak zwykły opłatek, a to już nie jest chleb, nie jest opłatek. To jest ciało Pana Boga. Dotknąć, Być blisko…”. Kończąc homilię Ks. Paweł przytoczył nam świadectwo człowieka, który w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu „ odkrył” obecność w nim Chrystusa. To doświadczenie odmieniło jego życie.
     Dziękujemy Ks. Pawłowi za podzielenie się z nami głęboką refleksją, która zapewne zachęci nas i pomoże nam w owocnym poszukiwaniu i przeżywaniu spotkania z Bogiem obecnym wśród nas w znaku Chleba.
     Po Mszy Świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówiliśmy Litanię do Serca Jezusowego. Następnie wraz z Jezusem ukrytym pod postacią Chleba wyruszyliśmy w procesji do czterech ołtarzu. Na ulicach naszego miasteczka zrobiliśmy miejsce dla Pana przychodzącego z nieba pod postacią Chleba. Przedstawiciele poszczególnych rejonów przygotowali piękne ołtarze. Ale Jezus znalazł także przygotowane miejsce w naszych sercach. Tak wielu spośród nas przyjęło Go w czasie Mszy Świętej do swoich serc. Trasa tegorocznej procesji wiodła ul. Grabowską , Mickiewicza, Krakowską, Świętego Rocha, kończyła się przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Jak to już staje się tradycją w naszej wspólnocie co roku procesja odbywa się inną trasą, bo jak mogliśmy usłyszeć Jezus przychodzi do wszystkich. Przy poszczególnych ołtarzach wsłuchiwaliśmy się w rozważania, których myślą przewodnią była NIEDZIELA. Rozpatrywana ona była w następujących aspektach: Niedziela dniem Kościoła, Niedziela dniem rodziny, Niedziela dniem wiary, Niedziela dniem człowieka.
     Procesję zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.
     Uroczystość uświetnił chór i orkiestra parafialna.
     Liczny udział parafian w uroczystościach Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa był świadectwem i publicznym wyznaniem wiary, ważnym w kontekście przeżywanego Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. Co on wniesie w naszą codzienność. Czy pomoże nam w głębszym przeżywaniu Eucharystii i wzbudzi w nas głód Chleba Eucharystycznego, pokarmu na życie wieczne?Zdjęcia w galeriiCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie