HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyUroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej
w naszej wspólnocie parafialnej

26.05.2016r.


„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleb.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się dzieciom Jego powodzi” (pieśń)


     Słowa tej starej, ale jakże pięknej i mającej głęboką wymowę pieśni wybrzmiały w naszym parafialnym wieczerniku na początku uroczystej sumy sprawowanej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, nazywanej przed Soborem Watykańskim II Bożym Ciałem. Słowa pieśni mówią o wielkiej miłości Boga do człowieka, o Jego trosce o nas. Jest ona tak wielka, że w tym szczególnym dniu Jezus wyrusza na ulice naszych miast i wiosek, by jak śpiewamy zobaczyć „ jak się Jego dzieciom powodzi”. Jezus ukryty pod postacią Chleba idzie do każdego człowieka, także tego, a może przede wszystkim tego, który z różnych powodów nie chce, nie może, bądź po prostu nie ma odwagi, siły, by przyjść do Niego.
     W naszej wspólnocie parafialnej procesja do czterech ołtarzy ulicami miasta została poprzedzona uroczystą sumą sprawowaną o godz. 9:00. Przewodniczył jej, pochodzący z naszej wspólnoty, posługujący od prawie trzydziestu lat w Niemczech Ks. Kan. Zbigniew Mielcarek, który modlił się za obchodzących w ostatnich dniach rocznice świeceń kapłanów. Wspólcelebransami byli Ks. Proboszcz Krzysztof i Ks. Paweł, którzy polecali Panu parafian oraz wszystkich przygotowujących ołtarze w 2016 roku.
     Słowa rozważania skierował do licznie zebranych wiernych Ks. Kan. Krzysztof. Na początku homilii przywołał historię dziecka, które przeżyło katastrofę, ponieważ gdy zostało wraz z matką wyrzucone na brzeg, ta karmiła go swoja krwią. Nawiązując do tej historii powiedział: „ Chrystus nie tylko przelał za nas krew na krzyżu, ale oddał nam ludziom, wszystko co miał: swoje Ciało i Krew, swoje Serce i Duszę, bowiem tak bardzo nas umiłował”. Kontynuując kaznodzieja podkreślił, że to miłość do człowieka sprawiła, że żył na tym świecie, radował się i smucił, doświadczał naszych ludzkich trosk. Wszystko to uczynił z wielkiej miłości do człowieka. Nawiązując do słów Ewangelii zaakcentował, że kto kocha, pragnie dobra i szczęścia osoby kochanej. Bóg nas kocha więc zaspokaja nasz głód duchowy. W dalszej części homilii Ks. Proboszcz powiedział: „ Kto kocha – chce być jak najbliżej osoby kochanej. Chrystus nas kocha, dlatego pozostał z nami tu na ziemi w Eucharystii na dobre i na złe. Pozostał, aby z nami nieustannie być i nam błogosławić”.
     Podkreślił, że także procesje z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie ukazują nam wielka miłość do nas. Jezus wychodzi do nas, by nam pozostawić wielki dar, swoje błogosławieństwo. Kaznodzieja zachęcił zebranych do częstego przyjmowania w Komunii Świętej i do udziału w procesjach w okresie tzw. oktawy Bożego Ciała. W końcowej części homilii Ks. Kanonik wyjaśnił symbolikę łodzi, która pojawiła się na pierwszym ołtarzu, a także hasła, które zostały umieszczone na kolejnych ołtarzach. W tym roku brzmiały one następująco: „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy”, „Zatopieni w Bożym miłosierdziu 966-2016”, „Dzielmy się wiarą jak chlebem”.
     Nawiązując do 80. rocznicy poświecenia figury Najświętszego Serca Pana Jezusa Ks. Proboszcz zachęcał nas, byśmy licznie zgromadzili się na nabożeństwie ku czci Serca Jezusowego na naszym mikstackim Rynku w piątek 3. czerwca.
     Po Mszy Świętej została odmówiona litania, a następnie wyruszyliśmy w procesji z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie do czterech ołtarzy. Ostatni ołtarz został usytuowany w ważnym dla naszej wspólnoty miejscu, na Rynku przy figurze Najświętszego Serca Jezusowego. Tu odśpiewaliśmy „Te Deum” i Ksiądz Proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramenty na cztery strony świata.
     Tradycyjnie już w procesji uczestniczyła liczna rzesza wiernych. Pięknie przygotowane ołtarze, śpiew chóru i nasza parafialna orkiestra zapewne pomogły nam w głębokim przeżyciu spotkaniu z Jezusem.
     Po południu o godz. 16:00 w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha zostało odprawiane nabożeństwo majowe, a następnie odbyła się Procesja Eucharystyczna.
     Przed nami piękne dni tzw. oktawa Bożego Ciała. Przez kolejne osiem dni, do czwartku włącznie, odbywać się będą procesje wokoło kościoła. Należymy już, niestety, do nielicznych parafii w Polsce, gdzie procesje odbywają się zarówno rano, jak i wieczorem (godz. 6:30 i 18:30). To piękne świadectwo naszej wiary, czci i trwanie przy Chrystusie w hostii utajonym, a także wierności tradycjom przodków, którzy przekazali nam dar wiary. Zadziwiająca jest siła wiary i tradycji w naszej wspólnocie… Troszczmy się, by przekazać ją kolejnym pokleniom.Zdjęcia w galeriiCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie