HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyZakończenie Oktawy Bożego
Ciała w Sanktuarium

02.06.2016r.


„Nie dosyć było to dla człowieka, Że na ołtarzu co dzień go czeka:
Sam ludu swego odwiedza ściany, Bo pragnie bawić między Ziemiany”( pieśń)


     Dnia 2. czerwca przeżywaliśmy w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha zakończenie tzw. oktawy Bożego Ciała. Jest już tradycją w naszej wspólnocie parafialnej, że w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wyruszamy w procesji do czterech ołtarzy ulicami miasta. Uroczystość ta jest przedłużeniem Wielkiego Czwartku. Jest czasem dziękczynienia za wielki dar, jaki Chrystus pozostawił ludziom- Eucharystię, a także za Jego nieustanną obecność wśród nas. Przez kolejne osiem dni, do czwartku rana włącznie, uczestniczyliśmy w procesjach wokoło kościoła. Należymy już, niestety, do nielicznych parafii w Polsce, gdzie procesje odbywają się zarówno rano, jak i wieczorem (godz. 6:30 i 18:30). To piękne świadectwo naszej wiary, czci i trwanie przy Chrystusie w Hostii utajonym, a także wierności tradycjom przodków, którzy przekazali nam dar wiary.
     Natomiast Msza Święta kończąca oktawę Bożego Ciała od pokoleń sprawowana jest przed Sanktuarium. Jak podkreślił główny celebrans, Ks. Paweł, mimo że jesteśmy przy samym Sanktuarium to jest ona sprawowana na zewnątrz, gdyż jest to dla nas znak, że Jezus przychodzi do wszystkich. Mszę Świętą, która rozpoczęła się o godz.18:30 wraz z Ks. Pawłem koncelebrował Ks. Proboszcz Krzysztof, który wygłosił kazanie. Nawiązał w nim do przeżywanego Jubileuszu Roku Miłosierdzia. Przytoczył w nim także świadectwo ostatnich dni życia Chopina.
     W czasie tej Mszy Świętej Pan przygotował dla nas Ucztę. Wielu skorzystało z zaproszenia na nią karmiąc się Ciałem Pańskim.
     Po Mszy Świętej procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszyła do czterech ołtarzy, które zostały ustawione w cmentarnych alejkach. Ostatni ołtarz znajdował się przy Sanktuarium. Tu zostało udzielone błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.
     Po odśpiewaniu pieśni „ Boże coś Polskę…” ks. Paweł odmówiłam modlitwę i pobłogosławił przyniesione przez wiernych wianki. To wyraz naszego zaufania Panu.
     Uroczystość uświetnił chór i orkiestra parafialna.
     Mimo niesprzyjającej pogody, padającego deszczu w Mszy Świętej i procesji kończącej oktawę Bożego Ciała uczestniczyło wielu parafian. To wyraz naszej wiary i czci dla Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie