HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyO mikstackim odpuście … tym razem w
Cieszynie Śląskim

24_25.10.2016r.


     Zdążyliśmy się już chyba przyzwyczaić, że głośno jest o naszych mikstackim św. Rochu w sierpniu, kiedy to przeżywamy w Diecezjalnym Sanktuarium uroczystości odpustowe połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. To z pewnością czas promocji kultu św. Rocha, bo przecież modlimy się w nowennie o to, by rozkwitał on na nowo w różnych zakątkach kraju.
     Okazało się jednak, że nie tylko dni odpustowe są dobrym czasem na troskę o rozwój tego kultu nie tylko w parafii, ale czasami bardzo daleko poza nią. Niedawno w Krakowie miałem możliwość uczestniczenia w Gali wręczenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisaniu naszych uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha połączonych z obrzędem błogosławieństwa zwierząt na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Była to wielka okazja do promocji naszych uroczystości odpustowych, a znów pojawiła się kolejna. Tym razem… w Cieszynie Śląskim.
     W dniach od 24 do 25 października odbywała się na Wydziale Etnologii i Edukacji Uniwersytetu Śląskiego konferencja zatytułowana „ Zwierzęta w kulturze i wychowanie”. W problematykę tę doskonale wpisują się nasze uroczystości odpustowe. Postanowiłem więc wykorzystać okazję. Konferencja podzielona została na pięć sesji. W V sesji, zatytułowanej „ Zwierzęta źródłem wartości kulturotwórczych i socjocentrycznych wygłosiłem referat „Przejawy troski o zwierzęta na przykładzie obrzędu błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie”. Podkreśliłem w nim trwałość tradycji odpustowych w naszej wspólnocie. Zwróciłem uwagę, na te elementy przygotowania zwierząt do udziału w obrzędzie błogosławieństwa zwierząt, w których zaobserwować się daje troskę o zdrowie, życie, ale także ich prezencję. W przygotowanej prezentacji multimedialnej pokazałem, jak na przestrzeni dziesięcioleci zmieniały się zwierzęta, przyprowadzane na obrzęd błogosławieństwa. Prezentując zdjęcia z uroczystości odpustowych z 2008 i 2014 roku ( padał wtedy ulewny deszcz) podkreśliłem, że udział w obrzędzie błogosławieństwa jest przede wszystkim wyrazem troski o zwierzęta, wynika z chęci powierzenia ich opiece św. Rocha, chociaż niewątpliwie jest także widowiskiem dostarczającym przeżyć estetycznych. Na konferencji obecni byli przedstawiciele świata nauki z różnych ośrodków akademicki. Usłyszeli, że w Południowej Wielkopolsce jest takie niewielkie miasto, w którym dba się o tradycje i ich przekaz kolejnym pokoleniom, ale także otacza się troską zwierzęta.
     A o czym rozmawiano podczas pozostałych sesji? Pierwsza została zatytułowana: „Postrzeganie zwierząt”, druga „ Kształtowanie postaw wobec zwierząt”. Podczas trzeciej sesji podjęta została problematyka realizacji przez zwierzęta różnych potrzeb człowieka. Ta sesja złożona była z dwóch części. Mówiono w niej sporo na temat dogoterapii i felinoterapii ( wykorzystanie kotów w celach terapeutycznych) . Udział w konferencji był okazją do wysłuchania wielu ciekawych wystąpień.
     Korzystając z okazji nawiedziłem także znajdującą się niedaleko od Cieszyna miejscowość Zamarski, gdzie znajduje się zabytkowy, drewniany kościół pw…. tak, tak Świętego Rocha. Tu miałem okazję rozmowy z Ks. Proboszczem, uczestniczyłem w modlitwie różańcowej i sprawowałem Mszę Świętą. Po Mszy Świętej podzieliłem się z miejscowymi parafianami informacjami o naszym Sanktuarium i uroczystościach odpustowych.W galerii kilka zdjęć z konferencji i kościoła w Zamarski


Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie