HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DZ rewizytą u Jasnogórskiej Pani

27.06.2017r.


„Madonno, Czarna Madonno,
(…) Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię” ( z pieśni)


     27 czerwca, godz.12:00, gdy z wieży mikstackiej fary rozległo się bicie dzwonów wzywających do modlitwy „ Anioł Pański” 50- osobowa grupa pod duchową opieką Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniaka wyruszyła z pielgrzymką dziękczynno- błagalną do Częstochowy na Jasną Górę. Dlaczego właśnie teraz?
     Powoli utrwala się w naszej wspólnocie tradycja pielgrzymowania do tronu Jasnogórskiej Pani właśnie w czerwcu, gdyż w dniach 29-30 czerwca 2011 roku przeżywaliśmy piękny czas spotkania z Matką Bożą w znaku Obrazu Nawiedzenia. Pielgrzymujemy więc, by złożyć Matce Bożej rewizytę, podziękować za te niezwykłe odwiedziny w naszej parafii, ale także prosić Ją o opiekę i orędownictwo za nami u Syna.
     Droga do Częstochowy upłynęła nam na śpiewie Godzinek, modlitwie różańcowej, którą poprowadził ks. kan. Krzysztof. Rozważania tajemnic różańcowych stanowiły zachętę do rachunku sumienia z realizacji postanowień, które podjęliśmy podczas nawiedzenia Matki Bożej w znaku Obrazu Nawiedzenia w 2011 roku.
      O godz. 15.30 uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu, którą ks. proboszcz sprawował w naszych intencjach. Każdy z nas wyruszając zapewne na te pielgrzymkę miał ich wiele. Po Mszy Świętej włączyliśmy się w modlitwę różańcową.
      Potem był czas na indywidualną modlitwę i spotkanie z Matką i Jej Synem, czas by spojrzeć w Jej zatroskane oczy i powierzyć te najgłębiej skrywane w sercu myśli, pragnienia, troski, niepokoje, podzielić się z Matką, która wszystko rozumie także naszymi radościami.
     Na wałach odprawiliśmy drogę krzyżową. Rozważania poszczególnych stacji koncentrowały się wokół problemu naszych relacji z Jezusem i bliźnimi i były kolejną okazją do zadumy, ale także swoistego rachunku sumienia. Między poszczególnymi stacjami odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
     Potem był jeszcze czas na indywidualną modlitwę i spotkanie z Matką. Tuż przed godziną 21:00 Kaplica Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Pani wypełniła się wiernymi. Wśród nich, liczną grupę stanowili Węgrzy, którzy w tym dniu przybyli w narodowej pielgrzymce.
     O godz. 21:00 uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim.
     Czym był dla nas ten czas? Na pewno czasem modlitwy, refleksji, zadumy. Byliśmy tak blisko naszej Matki i z naszych serc popłynęły słowa: Jestem, pamiętam, czuwam, ale jesteśmy, pamiętamy, czuwamy każdego dnia. O tej naszej powinności obecności, czuwania i pamięci przypominają nam rozbrzmiewające z wieży naszej świątyni codziennie o godz. 21:00 dzwony.
     Tuż po północy wróciliśmy do Mikstatu. Dobrze było ten dzień przeżyć z Maryją i Jej Synem, dobrze było spojrzeć w oczy Matki, skryć się w Jej matczynych ramionach, dobrze było odpocząć od codziennych nieraz trudnych spraw.

Pliki dźwiękowe:

https://soundcloud.com/user-839605259/czarna-madonnawav
https://soundcloud.com/user-839605259/droga-krzyzowa-na-walach1wav

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie