HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDelegacja z województwa
warmińsko-mazurskiego
w naszym sanktuarium

01.10.2021r.


     Z wizytą studyjna w Wielkopolsce przebywa delegacja województwa warmińsko- mazurskiego. W skład delegacji wchodzą Pani Sylwia Jaskulska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wójtowie i burmistrzowie warmińsko-mazurskich gmin, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Warmii i Mazur oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odwiedzają różne miejsce w Wielkopolsce. 1 października zawitali do Mikstatu.
     Pierwsze kroki w Mikstacie skierowali do siedziby Klubu Seniora. Tu spotkali się z przedstawicielami władz miasta, którzy zaprezentowali gościom najciekawsze miejsca na terenie naszej gminy.
     Na spotkanie został zaproszony ks. kan. Krzysztof Ordziniak, kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha. Ksiądz kustosz opowiedział gościom o Szkole Świętego Rocha działającej od dziesięciu lat w sanktuarium. Pokazał także prezentację multimedialną przedstawiającą wybrane zajęcia i tematy realizowane podczas spotkań w Rochowej Szkole. Nie zabrakło w niej zdjęć pokazujących obrzęd błogosławieństwa zwierząt odbywający się podczas uroczystości odpustowych. Ksiądz kustosz podkreślił znaczenie Szkoły Świętego Rocha dla kształtowania tożsamości lokalnej. Goście zwrócili uwagę, że na Warmii i Mazurach czci się również św. Rocha. Nie odbywa się tam jednak obrzędu błogosławieństwa zwierząt. Ksiądz kan. Krzysztof zachęcał gości, by zainteresowali się dziedzictwem kulturowym w swoich miasteczkach i wioskach. Wręczył im pamiątki związane z sanktuarium.
     Goście nawiedzili także nasze diecezjalne sanktuarium. Zanim jednak weszki do jego wnętrza zatrzymali się przy grobie śp. ks. kan. Bernarda Langkaua, który urodził się w miejscowości Gady koło Olsztyna. Goście z Warmii zapalili na grobie Warmiaka znicz. Przypomnijmy, że ks. kan. Langkau przez wiele lat był proboszczem w naszej parafii, Zapewne w pamięci wielu starszych parafian zachowały się wspomnienia ks. kan. Bernarda o latach przeżytych na Warmii i Mazurach.
     Potem goście przekroczyli próg naszego sanktuarium. Tu ks. kan. Krzysztof opowiedział historię sanktuarium i legendę związaną z jego pobudowaniem właśnie w tym miejscu. Przybliżył gościom postać św. Rocha. Przed gośćmi były kolejne punkty programu dnia. Z Mikstatu udali się do Antonina. Spodobało im się to nasze sanktuarium, bo kiedy je opuszczali słychać było głosy, że taki niewielki ten kościół, ale piękny. To sanktuarium to nasze dziedzictwo kulturowe. Chociaż jest niewielkich rozmiarów, to jest wielkie duchem i przesłaniem, które z niego płynie w świat.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie