HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDni Krzyżowe w naszej parafii

10_13.05.2021r.


     Tradycyjnie już w pierwsze trzy dni po VI Niedzieli Wielkanocnej przeżywaliśmy dni modlitw o urodzaje i o błogosławieństwo dla ludzi pracujących na roli nazywane także „dniami krzyżowymi”. Mają one ponad 1500-letnią tradycję. W tych właśnie dniach procesje ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych kierowały się ku stojącym w polach przydrożnym krzyżom. Mają one charakter błagalny. Codziennie w modlitwie Ojcze nasz… kierujemy do Boga prośbę „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…”. Prosiliśmy dobrego Ojca, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.
     Jest już tradycją w naszej parafii, że w poniedziałki gromadzimy się na Eucharystii w Diecezjalny Sanktuarium Świętego Rocha. Od kilku lat poniedziałkowe nabożeństwo dni krzyżowych odprawiane jest przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha, wtorkowe i środowe przy kościele farnym.
     Poniedziałkowemu nabożeństwu błagalnemu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Rozpoczynając je zaznaczył, że udział w nim jest świadectwem naszej wiary i zaufania Panu Bogu. W czasie nabożeństwa zostały wyznaczone trzy stacje. Przy pierwszej modlono się o pokój, przy drugiej o właściwe warunki pogodowe i dobre urodzaje, przy trzeciej polecano wszystkich pracujących. Po powrocie procesji do sanktuarium odprawione zostało nabożeństwo majowe, a po nim, jak w każdy poniedziałek, nowenna do św. Rocha.
     Poprzedziła ona Eucharystię. Przy ołtarzu stanęło dwóch kapłanów. Ksiądz proboszcz, który przez wstawiennictwo św. Rocha i św. Izydora Oracza prosił Pana Boga o urodzaje i właściwe warunki pogodowe. Ksiądz kan. Grzegorz Ignor polecał chorych, gdyż akurat przypadł II poniedziałek miesiąca, dzień, w którym od kilku już lat modlimy się właśnie za te osoby. Dodajmy, że w naszym sanktuarium znajduje się obraz św. Izydora Oracza, patrona rolników.
     Słowa rozważania skierował do zebranych ks. kan. Grzegorz Ignor, który rozpoczynając podkreślił, że kończy się czas, kiedy Jezus po zmartwychwstaniu spotyka się z ludźmi, ale i z apostołami ucząc ich o Bogu. Zaakcentował, że nie wszystko czego nauczał Jezus było dla apostołów zrozumiałe, gdyż mieli oni swoje wyobrażenie o Bogu. Zaznaczył, że także dziś wiele osób powątpiewa w sens prawdy, dobra, życia dla Boga. Wskazał, że liturgia dnia każe zatrzymać się człowiekowi nad tajemnicą wniebowstąpienia. Jezus idzie do domu Ojca. Boża łaska sprawia, że otwierają się serca apostołów i głoszą usłyszaną prawdy prawdę. Nawiązując do słów czytania kaznodzieja zwrócił uwagę, że wśród słuchających apostołów była Lidia, bogata kobieta, „bojąca się Boga”. Ks. kan. Grzegorz wskazał, że Bóg otworzył jej serce i przyjęła wraz z domownikami chrzest. Kontynuując podkreślił, że nasze codzienne życie bywa trudne, złożone, niesprawiedliwe. Ta sytuacja jest następstwem zła istniejącego w świecie, które chce zapanować nad dobrem, prawdą. W dalszej części przywołał słowa poety Szymona Kurka, który powiedział: „ Co widziałem nie pamiętam, co pamiętam nie widziałem”. Podkreślił, że był on człowiekiem idącym na układy, a wypowiedziane przez niego zdanie jest pouczające. Ks. kan. Grzegorz zaakcentował, że wielu ludzi obecnie dla korzyści godzi się na relatywizowanie wartości. Zachęcał byśmy przyjęli prawdę, że Bóg nas kocha, chce naszego szczęścia. Zaznaczył, że może właśnie dlatego w dniach poprzedzających wniebowstąpienie obchodzimy dni krzyżowe. Kontynuując przywołał słowa św. Jana Pawła II o krzyżach na ziemiach polskich i jego znaczeniu. Zwrócił uwagę, że krzyże naszych rodzin, czy naszych wspólnot powinny nas doprowadzić do zbawienia. Zaznaczył jednak, że są ludzie, którym krzyż przeszkadza i zachęcał do modlitwy o to, by takich ludzi było jak najmniej.
     Modlimy się codzienny „ Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy…”. Potrzebujemy Bożego miłosierdzia, potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, mamy o co Boga prosić, mamy za co dziękować, bo to nie przypadek, że omijają naszą parafię kataklizmy, gradobicia, nawałnice.

Modlitwa gospodarza

Dziękuję Ci Ojcze nasz, że mogę być użyteczny bliźnim moim, i rodzinie. Spraw Boże łaskawy, za przyczyną świętego Izydora, aby praca moja obfite wydała plony, abym umiał szanować ten kawałek pięknej ziemi Twojej, którą mi w opiekę oddałeś, abym ją uprawiał zawsze gorliwie, z myślą o Twojej dobroci i miłości, abym za dary Twoje, jakimi mnie obdarzyłeś: zdrowie, siły, chęć do pracy, całe mienie moje, kochaną żonę, miłe dziatki, dziękował Ci zawsze z sercem wdzięcznym, kochającym. Błogosław mojej pracy. Boże dobroci, zsyłaj łaskawie na naszą rolę deszcz, rosę, ciepło i słońce w miarę potrzeby. Oddalaj od naszej ziemi burze, gromy, wszelkie klęski. Daj zdrowie i siły. Niechaj w domach rolników, Panie, jak w domu św. Izydora, panuje zgoda, uczciwość, skromność, pobożność, praca, a serca nasze niech uświęci miłość święta względem Ciebie Panie, rodziny i bliźniego. Obyśmy przykładem byli dla dziatek o co Cię prosimy Boże! w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez przyczynę Twego wiernego sługi świętego Izydora. Amen.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie