HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Nasza droga do Emaus

05.04.2015r.


     „Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem sześćdziesiąt stadiów” Łk 24,13

     Nasza mikstacka droga do Emaus... trudno nam sobie bez niej wyobrazić Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Wyruszali na nią nasi przodkowie, wyruszyliśmy i my. Jest znacznie krótsza niż ta, którą mieli do przebycia uczniowie Jezusa. Oni mieli do pokonania około 11 kilometrów, my niecały kilometr. Ale dla nas ta droga jest niezwykle ważna. Wyruszając w nią głosimy światu radosną nowinę Pan prawdziwie zmartwychwstał. Podczas Wigilii Paschalnej usłyszeliśmy tę radosną, napełniającą nasze serca nadzieją wieść i chcieliśmy się nią podzielić z innymi. Jak zwykle o godz. 15:00 spotkaliśmy się w kościele farnym, gdzie przed wyruszeniem na Cmentarne Wzgórze odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
     W tym roku, w drodze do Emaus oprócz duszpasterzy posługujących w naszej wspólnocie Ks. kan. Krzysztofa, Ks. Pawła, uczestniczyli także kapłani- synowie naszej ziemi Ks. kan. Michał, Ks. Ryszard i Ks. Mateusz.
     Nasza droga do Emaus wiedzie ulicami miasta z fary do sanktuarium. W czasie tej drogi spotykamy ludzi, którzy być może jeszcze nie usłyszeli, nie przyjęli radosnego Orędzia Wielkanocnego. Jest więc ona dla nas okazją do dania świadectwa o swej wierze, świadectwa tak potrzebnego współczesnemu człowiekowi.
     W czasie tej drogi podążaliśmy za krzyżem, ale w procesji niesiony był także paschał i figura Zmartwychwstałego Chrystusa, symbol zwycięstwa Życia nad śmiercią. To dla nas ważne przesłanie. Nasza mikstacka droga do Emaus kończy się na cmentarzu. Tu wielu z nas ma groby swoich bliskich. Jeśli w te drogę wyruszyliśmy to chyba wierzymy, że Chrystus pokonał śmierć, byśmy my i nasi bliscy mogli się kiedyś cieszyć życiem wiecznym.
     W sanktuarium zostały odprawione uroczyste nieszpory, w czasie których usłyszeliśmy Ewangelię według Świętego Łukasza mówiącą o uczniach zmierzających do Emaus.
     Stało się już tradycją, że w zrozumieniu sensu tej drogi pomaga nam swoim rozważaniem Ks. Kan. Michał Pacyna. W tegorocznym zwrócił naszą uwagę na potrzebę dostrzegania Boga w otaczającym nas świecie. Podkreślił, że nasze oczy podobnie, jak oczy uczniów, mogą być na uwięzi, co może utrudniać nam poznanie nie tylko Boga, ale także drugiego człowieka. Kontynuując rozważanie kaznodzieja zaakcentował, że w Ewangelii chodzi o coś więcej niż tylko o zewnętrzne, fizyczne patrzenie, chodzi o „wzrok wiary”. Jak podkreślił Ks. kan. „ Może być tak jak w tej Ewangelii, ze widzimy, patrzymy na wiele znaków, symboli, ale nie możemy Boga rozpoznać, bo oczy nasze są niejako na uwięzi”. W dalszej części rozważania Ks. Michał podkreślił, że wszystko co nas otacza może i powinno prowadzić nas do Boga. Jednocześnie zwrócił uwagę, że świat mediów, obrazy które do nas za ich pośrednictwem docierają mogą nam utrudniać dostrzeżenie Boga, otwarcie się na Niego. Kończąc homilie Ks. kan. Michał powiedział:„ Prośmy o taką łaskę, o taką wiarę, o takie oglądanie, aby nasze oczy każdego dnia coraz bardziej otwierały się na Boga, pomagały nam coraz bardziej wierzyć, ufać i kroczyć ze zmartwychwstałym Panem”.
     Czy dostrzegliśmy już Boga, czy nasze serca otwarte są na Jego łaskę? Na te pytania musimy odpowiedzieć sobie sami? Jeśli tak, to dzielmy się wiarą z innymi, jeśli nie, szukajmy, bo różnymi drogami prowadzi nas do siebie Bóg.
     W naszej drodze do Emaus towarzyszyła nam Orkiestra Parafialna, która w tym dniu obchodziła 45 rocznicę swego powstania. Uczestnicy uroczystości zatrzymali się przy grobach kapłanów Ks. Kan. Bernarda Langkaua- założyciela orkiestry i Ks. Kan. Kazimierza Mądrego jego następcy. Delegacja Orkiestry Parafialnej zapaliła znicze na grobach kapłanów, a Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak poprowadził modlitwę.
     O godz. 16:00 w sanktuarium była sprawowana Msza Święta. Była ona okazją do tego, by spotkać i rozpoznać Jezusa przy łamaniu Chleba. Tak jak uczniowie z Ewangelii, którzy wybrali się w drogę do Emaus i na niej spotkali Jezusa.Zdjęcia w GaleriiCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie