HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMikstaczanie podążali
ulicami miasta za krzyżem….

07.04.2017r.


     7. kwietnia, po raz dziewiąty odbyła się w naszej wspólnocie Droga Krzyżowa ulicami miasta. Tradycyjnie rozpoczęła się o godz. 19:00 przy kapliczce Świętego Antoniego przy ulicy Kaliskiej. To miejsce ważne dla mikstackiej wspólnoty, gdyż upamiętnia miejsce pochówku ofiar epidemii cholery. Ostatnia stacja Drogi Krzyżowej została usytuowana przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha wokół, którego znajduje się cmentarz, na którym wielu uczestników tego pasyjnego nabożeństwa ma groby swoich bliskich. Kolejne stacje Drogi Krzyżowej wyznaczone zostały w różnych punktach miasta. W owocnym przeżyciu Drogi Krzyżowej pomogły nam rozważania, które w tym roku przygotował ks. Wikariusz Krzysztof Lipiński. Hasło przewodnie rozważań zawrzeć można w słowach „Stacje Drogi Krzyżowej w życiu Świętych”. I tak przy poszczególnych stacjach przywoływane były postacie Świętych żyjących w różnych czasach. Łączyła ich wielka miłość do Chrystusa, wypełnianie Jego woli w życiu, miłość do bliźnich, a także doświadczenie cierpienia. Rozważanie odczytane przy pierwszej stacji przypomniało nam postać św. Jana Chrzciciela i stało się wołaniem o nawrócenie, prostowanie dróg naszego życia. Do refleksji nad tym co powinniśmy zmienić w naszym życiu zachęcały nas kolejne rozważania stacji Drogi Krzyżowej i przywoływane postaci Świętych, a wśród nich św. Jan Maria Vianney, Matka Teresa z Kalkuty, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Gemma Galgani, św. Ignacy Loyola, św. Karol de Foucaud, św. Maria Goretti, św. Szczepan, św. Ojciec Pio, św. Jan, św. Paweł. Rozważania stanowiły zachętę do wiernego trwania i kroczenia za Chrystusem i z Chrystusem mimo trudnych doświadczeń, do realizacji przykazań w życiu. Czas pomiędzy poszczególnymi stacjami wypełniony był śpiewem pieśni wielkopostnych oraz modlitwą, której przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przy pierwszej stacji krzyż na swe ramiona wzięli harcerze, którzy pięknie się prezentowali w swoich mundurach. Niesione przez nich zapalone pochodnie rozświetlały trasę Drogi Krzyżowej. Ustawione wzdłuż niej znicze i niesione przez uczestników tego plenerowego nabożeństwa pasyjnego stwarzały niesamowitą atmosferę i klimat do refleksji i zadumy. Między stacjami krzyż niesiony był przez przedstawicieli: dzieci, gimnazjalistów, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, matki, ojców, mieszkańców rejonów, przez które przebiegała trasa Drogi Krzyżowej, a także przez strażaków, którzy tradycyjnie już podjęli krzyż przy stacji XIII. Ostatnia stacja Drogi Krzyżowej znajdowała się przy Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha. Święty Roch był miłośnikiem krzyża, patronuje drewnianemu kościołowi na Wzgórzu, a od 2007 roku także miastu. Po ostatnim rozważaniu kapłani udzielili uczestnikom Drogi Krzyżowej, a potem w ciszy i zadumie wielu udało się na groby swoich bliskich, by położyć tam zapalone znicze, symbol pamięci, ale i wdzięczności za przekazaną wiarę, miłość do krzyża.
     Co warto podkreślić, Droga Krzyżowa ulicami miasta poprzedzała dzień wielkopostnego sakramentu pokuty i pojednania w naszej wspólnocie parafialnej. Udział w Drodze Krzyżowej był więc okazją do rachunku sumienia, w czym pomocne były rozważania poszczególnych stacjach oraz do modlitwy o dobre przeżycie tego sakramentu, zwłaszcza dla tych, którzy od dawna do z niego nie korzystali.
     W Drodze Krzyżowej ulicami miasta uczestniczyło wielu parafian. „ Idźcie i głoście”- brzmi hasło tegorocznego roku duszpasterskiego. Więc szli i głosili, że zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, tajemnica bezgranicznej Miłości Boga do człowieka… Szli i dali świadectwo swej wiary, tym, którym być może zabrakło odwagi, by wyruszyć za krzyżem. Bardzo potrzebuje tego świadectwa współczesny człowiek…ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie