HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNabożeństwo Drogi Światła
w naszym sanktuarium

28.05.2017 r.


     W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie po nabożeństwie majowym i Mszy Świętej zostało odprawione nabożeństwo Drogi Światła. Warto dodać, że w sanktuarium w ołtarzu bocznym znajduje się obraz przedstawiający Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Nabożeństwo poprowadził w sanktuarium ks. kan. Krzysztof Ordziniak, który przewodniczył modlitwie oraz odczytywał poszczególne rozważania spotkań. Podczas nabożeństwa zapalony był paschał, od którego przy rozważaniu kolejnego spotkania odpalana była świeczka.
     Nabożeństwo Drogi Światła wzorowane jest na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Podczas Drogi Krzyżowej rozważamy 14 stacji męki i śmierci Chrystusa. Droga Światła to czternaście spotkań ze zmartwychwstałym Panem. Podczas tego nabożeństwa przeżywamy zmartwychwstanie Jezusa, spotkanie z uczniami przy pustym grobie, objawienie się Jezusa Marii Magdalenie, spotkanie Jezusa z uczniami zmierzającymi do Emaus. Mikstackie sanktuarium to także takie wyjątkowe Emaus. W Niedzielę Zmartwychwstania od pokoleń mieszkańcy Mikstatu z paschałem i figurą zmartwychwstałego udają się w procesji z kościoła farnego na Cmentarne Wzgórz głosząc: Alleluja! Jezus żyje! Dziś podczas nabożeństwa Drogi Światła rozważaliśmy wiarę uczniów, którzy na swej drodze nie poznali swego Mistrza. Nabożeństwo stało się okazją do spotkania z uczniami, którzy dopiero przy łamaniu chleba poznali swego Nauczyciela. Jedno ze spotkań zmartwychwstałego Pana z uczniami przybliżyło nam scenę przekazania uczniom władzy odpuszczania grzechów. Było także okazja do tego, byśmy jak św. Tomasz umocnili swoją wiarę. Spotkaliśmy się podczas rozważań także z Piotrem, któremu Jezus przekazuje prymat. Pan podczas spotkań po zmartwychwstaniu posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego. Posłał go nie tylko uczniom, ale także każdemu z nas, by nas umacniał, pomagał w mężnym wyznawaniu wiary.
     Gdy na specjalnie przygotowanym stojaku zapłonęła 14 świeca był to znak zbliżającego się końca nabożeństwa Drogi Światła. Nabożeństwo Drogi Światła sprawowane było w tym roku w mikstackim sanktuarium po raz drugi. Pierwsze przeżywaliśmy w Święto Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie ks. kan. Krzysztof Ordziniak udzielił uczestnikom nabożeństwa Drogi Światła błogosławieństwa.
     Które ze spotkań ze zmartwychwstałym Panem jest najbliższe mnie osobiście, które odzwierciedla najlepiej moją sytuację życiowa to pytania, na które mogliśmy sobie odpowiedzieć uczestnicząc w nabożeństwa Drogi Światła w mikstackim sanktuarium.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie