HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Plenerowe Drogi Krzyżowe w naszej parafii

15_22_27.03.2015r.


     Chrystus cierpiał za nas i wzór nam zostawił, byśmy poszli za Nim, Jego śladami” (z pieśni)

     Już po raz siódmy, w czasie tegorocznego Wielkiego Postu wyruszyliśmy na Plenerowe Drogi Krzyżowe w naszej parafii. Wpisały się one już na stałe do kalendarza nabożeństw odprawianych w naszej wspólnocie. I chyba trudno bez nich wyobrazić nam sobie Wielki Post. To dla nas czas refleksji, modlitewnej zadumy, modlitwy. Przeżywamy oczywiście nabożeństwa wielkopostne w kościele. Jednak na te wiodące wśród domostw, łąk i pól oczekujemy w sposób szczególny. To tak jakby Chrystus szedł ulicami naszych wiosek i miasteczka i zapraszał nas, byśmy poszli za Jego krzyżem, ale także podjęli krzyże naszych codziennych czasami trudnych do przyjęcia i zrozumienia spraw.
     W tym roku jako pierwsi, 15 marca, przeżywali swoją Plenerową Drogę Krzyżową mieszkańcy Komorowa. Poszczególne stacje zostały usytuowane między kapliczkami w Starej Wsi, a ta znajdującą się pod lasem. Wielu mieszkańców uczestniczyło w tej drodze krzyżowej. W jej głębokim przeżywaniu pomogły nam rozważania Anny Kamieńskiej.
     22 marca na Plenerową Drogę Krzyżową wyruszyli mieszkańcy mikstackiego Pustkowia. I znów poszczególne jej stacje zostały usytuowane między kapliczkami. Sporo tych kapliczek w naszej parafii. Te kapliczki to niemi świadkowie wiary naszych przodków, ale także naszej. Bo przecież gdyby nie wiara, to nie byłyby one tak zadbane, a my mając tak wiele różnych możliwości spędzania czasu nie podążalibyśmy za krzyżem Jezusa. Oświetlona zniczami droga wprowadzała jej uczestników w niezwykłą atmosferę ciszy, która sprzyjała rozważaniu poszczególnych stacji drogi krzyżowej. Tradycyjnie już krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami brali na swoje ramiona przedstawiciele ojców, matek, dzieci, młodzieży. Ponieważ 22 marca rozpoczynały się rekolekcje w naszej wspólnocie w tej drodze krzyżowej oprócz Ks. Kan. Krzysztofa i Ks. Pawła uczestniczył także Ks. Marcin Kierzek.
     Jako ostatni przeżywali swoją Plenerową Drogę Krzyżową mieszkańcy Mikstatu. W tym roku odbył a się ona 27 marca. Droga Krzyżowa w Komorowie i Mikstacie- Pustkowiu, odprawiana jest zawsze w niedzielę, mikstacka w piątek i poprzedza ważny dla naszej wspólnoty dzień, dzień Sakramentu Pokuty i Pojednania. Tradycyjnie rozpoczęła się o godz. 19:00 przy kapliczce Świętego Antoniego. Tu została usytuowana pierwsza stacja, stąd na swoich ramionach nieśli krzyż harcerze, którzy całą drogę otaczali go z niesionymi w rękach pochodniami. Pomiędzy poszczególnymi stacjami odmawialiśmy tajemnica bolesną różańca, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, śpiewaliśmy pieśni wielkopostne.
     Poszczególne stacje drogi krzyżowej zostały rozmieszczone w różnych punktach miasta, zaś ostania w tak ważnym dla naszej wspólnoty miejscu, przy Sanktuarium Świętego Rocha. Na Wzgórze Cmentarne zanieśli krzyż ci, którzy jak co roku zabezpieczali trasę drogi krzyżowej, strażacy. W czasie tegorocznej Plenerowej Drogi Krzyżowej zostały wykorzystane rozważania Ks. Piotra Pawlukiewicza. Pomagały nam one w szukaniu odpowiedzi na pytania: po co krzyż w naszym życiu? Po co cierpienie? Były także rachunkiem sumienia nad miejscem krzyża w naszym życiu.
     Święty Jan Paweł II napisał: „Nieść Krzyż za Jezusem oznacza być gotowym do wszelkiej ofiary z miłości do Niego oraz nie stawiać nikogo i niczego przed Niego, nawet najdroższych osób, nawet własnego życia. Wiecie, że przylgnięcie do Chrystusa jest wymagającym wyborem. Jednak to nie sami niesiemy krzyż. Przed nami idzie On...”.
     „Przylgnięcie do Chrystusa jest wymagający wyborem” , doświadczyliśmy pewnie tego niejednokrotnie w swoim życiu, ale jak mogliśmy się przekonać wyruszając na Plenerowe Drogi Krzyżowe, przed nami szedł On...
     Tak liczny udział w plenerowych nabożeństwach, pięknie oświetlone zniczami trasy drogi krzyżowej to świadectwo naszej wiary. Świadectwo tak bardzo potrzebne współczesnemu człowiekowi. Może w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Może to właśnie nasz udział w tegorocznej drodze krzyżowej sprawi, że ktoś kto nie miał odwagi wyruszyć na nią 15-go, 22-go czy 27 marca będzie z nami za rok, by krocząc za krzyżem rozważać Mekę i Śmierć naszego Pana...Zdjęcia w GaleriiCopyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie