HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Plenerowe Drogi Krzyżowe
w Mikstacie Pustkowiu i Komorowie

28.02_13.03.2016r.


     „Stanę pod Krzyżem, bo Krzyż moja Wiara,
Moja Nadzieja, Miłości ofiara.
Stanę pod Krzyżem; bo Krzyż moje męstwo,
Krzyż moja siła, Krzyż moje zwycięstwo” ( z pieśni)


     W okres Wielkiego Postu wpisane są nabożeństwa pasyjne. Od początku XVIII wieku w kościołach odprawiane są w niedzielne popołudnia Gorzkie Żale, głoszone są kazania pasyjne, które mają nam pomóc w owocnym przeżyciu tego świętego czasu. W piątki odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, w czasie których, podążając od stacji do stacji za krzyżem rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa. Wielu wiernych uczestniczy w tych nabożeństwach odprawianych w naszym parafialnym kościele. Jednak oprócz Drogi Krzyżowej odprawianej w naszym parafialnym wieczerniku, stało się już tradycją, że w okresie Wielkiego Postu wyruszmy za krzyżem Chrystusa ulicami naszego miasta i wiosek. Chyba w sposób szczególny czekamy właśnie na te Plenerowe Drogi Krzyżowe. W tym roku, w czasie szczególnym, bo w Nadzwyczajnym Roku Jubileuszu Miłosierdzia, w plenerze są one odprawiane po raz ósmy.
     Jak pierwsi Plenerową Drogę Krzyżową przeżywali mieszkańcu Mikstatu Pustkowie. Została ona odprawiona 28. lutego. Poszczególne stacje zostały usytuowane pomiędzy kapliczkami.
     13. marca, w dniu rozpoczęcie rekolekcji parafialnych, za krzyżem Chrystusa rozważając Jego mękę i śmierć podążali wśród domostw od kapliczki przy szosie do kapliczki w Starej Wsi mieszkańcy Komorowa.
     Między stacjami krzyż na swoje ramiona brali między innymi przedstawiciele dzieci, młodzieży, matek, ojców, poszczególnych regionów. Prowadzone przez Ks. Proboszcza Krzysztofa i Ks. Wikariusza Pawła rozważania stacji Drogi Krzyżowej nawiązywały do uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy. We wprowadzeniu można było usłyszeć słowa: „ Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Nie możemy być prawdziwymi uczniami Jezusa nie będąc miłosiernymi względem naszych braci i sióstr. Uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy rozpatrywane w kontekście męki naszego Pana Jezusa Chrystusa niech pomogą nam stawać się bardziej miłosiernymi wobec naszych bliźnich”.
     Rozważane przy poszczególnych stacjach uczynki miłosierdzia uświadamiały nam potrzebę takiej postawy wobec naszych bliźnich. Sami niejednokrotnie doświadczamy miłosierdzia od Boga i bliźnich, więc …Może owocem udziału w tych Plenerowych Drogach Krzyżowych będzie wyciągnięta do zgody ręka, odwiedziny u chorego, skierowane z miłością upomnienie, słowo otuchy skierowane do kogoś przeżywającego smutek, dobra rada udzielona osobie wątpiącej.
     Za nami Plenerowe Drogi Krzyżowe w Mikstacie Pustkowiu i w Komorowie, przed nami 18. marca Misterium Meki Pańskiej w Mikstacie. Udział w tych nabożeństwach to wyznanie i świadectwo naszej wiary, ale także okazja do rachunku sumienia z naszej miłości Boga i bliźniego.
     Święty Jan Paweł II napisał:. „Wiecie, że przylgnięcie do Chrystusa jest wymagającym wyborem. Jednak to nie sami niesiemy krzyż. Przed nami idzie On...”.
     Dokonaliśmy wyboru, przylgnęliśmy do Chrystusa i zapewne niejednokrotnie doświadczyliśmy, że z Nim znacznie łatwiej jest dźwigać krzyż codziennych trudnych spraw.Galeria 1. Zdjęcia z Plenerowej Drogi Krzyżowej w Mikstacie Pustkowiu

Galeria 2..Zdjęcia z Drogi Krzyżowej w Komorowie

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie