HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDzień Chorych w sanktuarium

09.08.2020r.


„Święty Roch patronie chorych,
Módl się za nami!”


     Sierpniowe dni to dla naszej parafii czas szczególny, czas przygotowań do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha. W tym roku odbywają się one w cieniu pandemii. Nasza parafia znalazła się w tzw. czerwonej strefie, w której obowiązują wiele obostrzeń. Czy to oznacza, że nie ma przygotowań do odpustu? Są, oczywiście stosujemy się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i trwamy na modlitwie nowennowej, spotkania Szkoły Świętego Rocha, które zawsze odbywały się w sanktuarium zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej, a w niedzielę poprzedzającą odpust odbyło się spotkanie osób chorych, starszych, niepełnosprawnych.
     To właśnie w ich intencji 9 sierpnia w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha ks. Krzysztof Lipiński sprawował Eucharystię. Jest już tradycją, że Mszę św. w intencji tych osób sprawuje zawsze kapelan posługujący w szpitalu. Ks. Lipiński posługuje w szpitalach w Ostrowie Wlkp. , a przez dwa lata był wikariuszem w naszej parafii.
     Ksiądz Krzysztof skierował także do zebranych słowa rozważania. Nawiązując do obecnej sytuacji epidemii zwrócił uwagę, że na początku epidemii wiele osób stwierdzało, że Pan Bóg zesłał na nas karę.. Obecnie rzadziej takie opinie się pojawiają. Kontynuując zachęcał, by na doświadczenie cierpienia, choroby, niepełnosprawności, trudności życiowych spojrzeć oczami wiary. Odwołując się do czytania zwrócił uwagę, że aby Eliasz mógł spotkać Boga musiał przeżyć burzę, trzęsienie ziemi, pożar, ale w nich nie ma Boga. Bóg przyszedł w szmerze łagodnego powiewu. Jak podkreślił kaznodzieja burzą, wichurą, pożarem, trzęsieniem ziemi może być choroba, niepełnosprawność, czy epidemia koronawirusa. Zaakcentował, że w tych trudnych doświadczeniach nie ma Pana Boga, bo Bóg nie zsyła na człowieka trudnych rzeczy. Zwrócił uwagę, że Pan Bóg jest zawsze w naszym życiu, gdy jest dobrze, jest i w trudnych chwilach, ale nie potrafimy usłyszeć łagodnego powiewu wiatru będącego znakiem obecności Boga. Kontynuując ks. Krzysztof zachęcał byśmy spróbowali odpowiedzieć jak my patrzymy na to co słyszę, co się dzieje w naszym życiu, czy to nasze jest zgodne ze słowem Bożym. Nawiązując do słów Ewangelii zaakcentował, że jego myślą przewodnią są słowa nie bój się, nie lękaj się. Zwrócił naszą uwagę na to, że w Biblii słowa nie bój się, nie lękaj się padają 365 raz, czyli na każdy dzień naszego życia. Kaznodzieja zaznaczył, że Pan Bóg przychodzi do naszego życia z łaską pokoju, przychodzi by uciszać nasze życiowe burze. Zaakcentował, że jeśli jesteśmy wpatrzenie w Jezusa, jesteśmy zasłuchani w Jego słowa to przetrwamy wszelkie burze. Kontynuując, ks. Krzysztof zauważył, że w chwilach trudnych doświadczeń łatwo o zwątpienie, rezygnację, ale jeśli przypomnimy sobie wtedy o tym co nam obiecywał Pan Bóg, co zawarte jest w słowie Bożym, przetrwamy. Zaznaczył, że jeśli przeżywamy jakieś trudności to powinniśmy mieć świadomość, że Pan Bóg jest blisko nas. W dalszej części rozważania ks. Krzysztof zwrócił uwagę na potrzebę obecności przy osobach doświadczających cierpienia podzielił się świadectwem posługi wolontariuszy. Kończąc kaznodzieja powiedział: „Słowo Boże przypomina nam o tym, że Bóg przynosi pokój do naszego życia. Czy ja w to wierzę, czy ja wierzę Panu Bogu, że to nie Ona zsyła te trudne sytuacje naszego życia, ale że jest w nich z nami, aby nam pomóc. Amen”.
     Wiele ważnych słów skierował do zebranych ks. Krzysztof. Zapewne sposób przeżywania przez nas trudnych życiowych sytuacji wymaga pogłębionej refleksji, ale przede wszystkim otwarcia się na Boga.
     Po wyznaniu wiary, celebrans przypomniał znaczenie sakramentu namaszczenia chorych. Zaakcentował, że nie jest to ostatnie namaszczenie, ale ma on umocnić ciała i duszę człowieka. Następnie odmówiona została specjalna modlitwa odmawiana przy udzieleniu sakramentu chorych. Ze względu na sytuację epidemiczną nie było fizycznego namaszczenie.
     Po Mszy św. został wystawiony Najświętszy Sakrament, a ks. Krzysztof udzielał zebranym w sanktuarium i wokół niego błogosławieństwa lourdzkiego. W tym czasie odczytywałem wezwania z Litanii do Imienia Jezusa. Obchodzony 9. sierpnia Dzień Chorych właściwie rozpoczyna uroczystości odpustowe. Dla wielu osób, które dziś przybyły do sanktuarium to jedyne w roku spotkanie z niebieskim Patronem. Przybycie na to Mikstackie Wzgórze wiązało się z wielki wysiłkiem, cierpieniem, ale przezwyciężali często siebie, by tu się w tym wyjątkowym dla nich dniu znaleźć. Ich obecność była dla nas pięknym świadectwem i wiary i zaufania Bogu.

Ks. Krzysztof Ordziniak


Link do homilii wygłoszonej przez ks. Krzysztofa Lipińskiego
https://drive.google.com/file/d/1fhnSqGoj2eetbB1oULqhRCMaWDIrc28g/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie