HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DXXV ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH
W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ

11.02.2017r.


     11. lutego w dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes w Kościele obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W tym dniu w kościołach na całym świecie odprawiane są Msze Święte w intencji, tych którzy doświadczają krzyża cierpienia- chorych, ale także tych, którzy z miłością i oddaniem im posługują - ich opiekunów. Światowy Dzień Chorego obchodzony jest z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II od 1993 roku. Jest to szczególny dzień w roku. Kierujemy w nim nasze uwagę na potrzeby ludzi cierpiących, starszych oraz ich opiekunów. Stanowi zachętę do głębszej refleksji nad naszym stosunkiem do cierpienia przeżywanego przez nas osobiście, ale także przez osoby nam bliskie, czy te które spotykamy na drogach ziemskiego pielgrzymowania. Jest okazją do rachunku sumienia z naszej wrażliwości na ludzkie cierpienie.
     W naszym parafialnym wieczerniku Msza Święta w intencji osób chorych, starszych oraz ich opiekunów sprawowana była o godz. 10:00. Przybyło na nią wiele osób, których udziałem jest choroba, cierpienie, czy niepełnosprawność związana z wiekiem. Przybyli, chociaż dla wielu z nich związane to było z wysiłkiem, bólem. Było to dla nas wielkie świadectwo wiary. Wielu tym osobom choroba, cierpienie, dolegliwości związane z wiekiem uniemożliwiają udział w niedzielnej Mszy Świętej. W tym szczególnym dniu podjęli trud przyjścia do kościoła, by za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes modlić się o łaskę uzdrowienia, o siły potrzebne do niesienia krzyża cierpienia każdego dnia. W intencji osób chorych i ich opiekunów sprawował Mszę św. ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przy ołtarzu stanęli także ks. kan. Grzegorz Klapa, ks. Krzysztof Lipiński.
     Podczas Eucharystii ks. kan. Krzysztof odczytał Orędzie, które tradycyjnie już przygotowywane jest przez Papieża na ten szczególny dzień. Tematem Orędzia przygotowanego przez Papieża Franciszka na jubileuszowy, XXV Światowy Dzień Chorych są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Łukasza: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg: «wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”. W Orędziu Papież wyraża słowa uznania dla wszystkich, którzy z zaangażowaniem i miłością, w różnych miejscach posługują chorym. Przywołując scenę spotkania św. Bernadetty z Maryją Ojciec Święty napisał: „Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiadała, że Dziewica, którą nazwała „Piękną Panią”, spojrzała na nią, tak jak się patrzy na osobę. Te proste słowa opisują pełnię relacji. Bernadeta uboga, niepiśmienna i chora czuje, że Maryja spogląda na nią jako na osobę. Piękna Pani mówi do niej z wielkim szacunkiem, bez politowania. Przypomina to nam, że każdy chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi być traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podobnie jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie, posiadają swoją niezbywalną godność i swoją misję w życiu i nigdy nie mogą stawać się jedynie przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą się wydawać jedynie biernymi, choć w rzeczywistości nigdy tak nie jest”. To niezwykle ważne słowa, zwłaszcza w kontekście marginalizacji osób chorych, niepełnosprawnych. Papież przypomina nam, co z wielką mocą podkreślał św. Jan Paweł II, że osoby chore, cierpiące, starsze ubogacają świat ludzkich przeżyć, stwarzają nam okazje do podejmowania uczynków miłosierdzia.
     Podczas Eucharystii został udzielony Sakrament Chorych. Wielu parafian skorzystało z tej okazji.
     W czasie tego modlitewnego spotkania chorych był czas na adorację Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, na to by wypowiedzieć przed nim swoje lęki, niepokoje. Dobrze było trwać w bliskości Jezusa, bo przecież tylko On potrafi uleczyć ludzkie słabości, cierpienia, zranienia. Ks. Kan. Krzysztof udzielił zebranym w mikstackim parafialnym wieczerniku błogosławieństwa lourdzkiego. W tym czasie ks. kan. Grzegorz prowadził modlitwę. Warto tu dodać, że od kilku lat udziałem ks. kan. Grzegorz jest doświadczenie cierpienia, mimo którego na miarę swoich sił stara się służyć Bogu i ludziom.
     Na niewielkim stoliku został przygotowany chleb i miseczki z wodą przywiezioną z Lourdes. Po Mszy św. wielu wiernych moczyło chleb w tej wodzie i z wiarą spożywało.
     W mikstackiej wspólnocie parafialnej jeszcze raz w tym roku będziemy przeżywać Dzień Chorych. Tym razem będzie to nasz Parafialny Dzień Chorych, związany integralnie z naszymi uroczystościami odpustowymi ku czci Świętego Rocha. Tradycyjnie już w niedzielę poprzedzającą dzień 16 sierpnia. W tym roku 13 sierpnia, bo św. Roch, którego czcimy w Diecezjalnym Sanktuarium w Mikstacie patronuje także chorym.
     Wielu chorych przybyło do mikstackiego kościoła. Część chociaż bardzo pragnęła, ze względu na stan zdrowia, nie mogła tego uczynić. Im po zakończeniu Eucharystii Pana Jezusa zanieśli do domów nasi kapłani ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak i ks. wikariusz Krzysztof Lipiński.

Tegoroczne Orędzie na Światowy Dzień Chorego kończy modlitwa:

„Maryjo, nasza Matko,
która w Chrystusie przygarniasz każdego z nas jako dziecko,
podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą w naszych chorobach i cierpieniach,
Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna a naszego Brata,
i pomóż nam powierzyć się Ojcu, który dokonuje wielkich rzeczy”.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie