HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DXXVII Światowy Dzień Chorych
w naszej parafii

11.02.2019r.


„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” Mt 10,8
     11. lutego obchodzimy w Kościele liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu, już po raz XXVII obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Tegoroczny Światowy Dzień Chorego odbywał się pod hasłem: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Został on ustanowiony z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II. W tym dniu w kościołach na całym świecie sprawowane są Msze Święte w intencji osób chorych, starszych, ale także tych którzy się nimi opiekują. W naszym parafialnym wieczerniku o godz. 10:00 sprawowana była msza święta połączona ze specjalnym nabożeństwem dla chorych, starszych, ale także ich opiekunów. Przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak, a wspólcelebransem był ks. kan. Grzegorz Klapa, który wygłosił do zebranych wiernych homilię. W słowie wprowadzającym do Eucharystii ks. kan. Krzysztof podkreślił znaczenie osób chorych i starszych we wspólnocie wierzących. Wyjaśnił także znaczenie Sakramentu Namaszczenia Chorych.
     Z kolei ks. kan. Grzegorz Klapa w początkowej części homilii wprowadził wiernych w atmosferę dnia objawienia się Matki Bożej w Lourdes. Podkreślił, że poszukując drewna Bernadetta doszła do groty, gdzie spotkała „ Piękną Panią”. Kolejne spotkania Bernadetty z Matką Bożą wywoływały niedowierzania. Piękna Pani podała swoje imię. Uwierzono w jej objawienia, a Lourdes zostało wybrane na największy szpital świata- zaakcentował kaznodzieja. Nawiązując do słów Ewangelii mówiących o uzdrowieniu wielu kapłan zaznaczył, że również do Lourdes zwożeni są chorzy, którzy oczekują na kąpiel w uzdrawiającej wodzie, płynącej z cudownego źródła. Przybywają tu także ludzie, aby uczestniczyć w procesji eucharystycznej i prosić o Boże błogosławieństwo, siły do znoszenia cierpienia, ale i łaskę uzdrowienia z kalectwa. Kontynuując ks. kan. Grzegorz powiedział: „ I chociaż nieliczni zostają całkowicie uzdrowieni, to zapewne każdy, kto przyjeżdża do tego miejsca odjeżdża odmieniony. Jego spojrzenie na cierpienie i ból zmienia się. Człowiek zaczyna dostrzegać, jak wiele dostał od Boga”. W dalszej części homilii kaznodzieja nawiązując do hasła tegorocznego Światowego Dnia Chorych podkreślił, że darowanie zawiera dar z siebie, kryje się w nim odbicie Bożej miłości. Kaznodzieja sam doświadcza krzyża choroby. Dzieląc się nim z wiernymi zwrócił uwagę, że jego stosunek do cierpienia na przestrzeni lat zmieniał się. Obecnie postrzegane jest przez niego jako szczególna łaska.
     Przywołując postać św. Matki Teresy, która w tym roku w sposób szczególny patronuje centralnym obchodom Światowego Dnia Chorych obchodzonego w Kalkucie zaznaczył, że przykład Jej życia pomaga nam otwierać się na potrzeby tych, którzy potrzebują zrozumienia, czułości, na ludzi doświadczających cierpienia. Kończąc ks. kan. Grzegorz zwrócił się do zebranych słowami: „Prośmy dziś Matkę Bożą o wstawiennictwo dla nas, abyśmy zostali prawdziwie uzdrowieni na duszy i ciele”.
     Po homilii została odmówiona specjalna modlitwa, a następnie kapłani udzielali Sakramentu Namaszczenie Chorych. Wielu parafian obecnych w kościele skorzystało z tej okazji i przyjęło go. Liczba osób, które z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego przyjęły ten sakrament świadczy o tym, że zmieniło się nastawienie wiernych do niego, że właściwie rozumieją jego sens i znaczenie.
     Po mszy świętej zostało odprawione specjalne nabożeństwo, podczas którego, był czas na spotkanie z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Ks. kan. Krzysztof udzielił zebranym w tym dniu w naszym parafialnym wieczerniku błogosławieństwa lourdzkiego. Podczas udzielania błogosławieństwa ku niebu popłynęły słowa Litanii do Imienia Jezusa.
     Na niewielkim stoliku zostały przygotowane opłatki i miseczka z wodą przywiezioną z Lourdes. Po Mszy św. wielu wiernych moczyło opłatek w tej wodzie i z wiarą spożywało.
     Na pamiątkę modlitewnego spotkania wierni otrzymali obrazek przedstawiający Najświętsze Serce Jezusa. Na jego odwrocie znajduje się modlitwa chorego. Została ona odczytana wspólnie przez zgromadzonych w mikstackiej świątyni przed końcowym błogosławieństwem.
     Wiele osób chorych i starszych uczestniczyło w tym modlitewnym spotkaniu w XXVII Światowym Dniu Chorego. Przed nami jeszcze jedno spotkanie chorych i starszych, tym razem, w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha, w niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. W scenariusz tych uroczystości wpisuje się także spotkanie chorych, wszak im także patronuje św. Roch… Już dziś na nie zapraszamy. W tym roku odbędzie się ono 11 sierpnia. .
ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie