HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DXXIX Światowy Dzień Chorego
w naszej parafii

11.02.2021r.


„Bliskość jest tak naprawdę cennym balsamem,
który daje wsparcie i pocieszenie tym,
którzy cierpią w chorobie”
(papież Franciszek)


     11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Został ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II. W tym roku obchodzony był dwudziesty dziewiąty raz.
     Jest tradycją w naszej wspólnocie, że z tej okazji sprawowana jest specjalna Msza Święta z udziałem osób chorych i starszych podczas której, udzielany jest sakrament namaszczenia chorych. Mszy świętej przewodniczył ks. proboszcz. Wraz z nim przy ołtarzu stanęli ks. kan. Andrzej Grabański i ks. kan. Grzegorz Klapa.
     Słowa rozważania skierował do zebranych ksiądz proboszcz. Rozpoczynając zaznaczył, że choroby stanowią część naszej ludzkiej natury i nie ma człowieka, który by był całkowicie zdrowy, gdyż każdy z nas nosi w sobie zalążek śmierci. Choroba jest nieodłącznym elementem naszego istnienia. Kaznodzieja zaakcentował, że mamy obowiązek troszczyć się o nasze zdrowie. Dodał jednocześnie „ nie jest jednak ono najwyższym dobrem. Ono ma służyć temu dobru, a tym dobrem absolutnym jest zbawienie wieczne. Dla jego osiągnięcia trzeba niekiedy złożyć w ofierze nawet zdrowie”. Kontynuując ks. kan. Krzysztof podkreślił, że Chrystus oddał za nas życie, ale i my powinniśmy ofiarowywać nasze życie za bliźnich. Zaznaczył, że Chrystus nadał sens ludzkiemu cierpieniu. Mimo wszystko ludzie stawiają pytanie, dlaczego nie usunął cierpienia. Zwrócił uwagę, że wierzymy, iż przez cierpienie dokonało się nasze zbawienie. Podkreślił, że cierpienie jest tajemnicą, którą głębiej potrafili zrozumieć niektórzy święci. Cierpienie nie jest dane człowiekowi po to, by go upokarzać, ale dzięki doświadczaniu cierpienia i niemocy możemy się zwracać do Boga z ufnością. Kończąc ks. kan. Krzysztof powiedział: „ Przeżywając to ( cierpienie) uczmy się czym naprawdę jest zaufanie i pójście za Jezusem. Przekonanie, że ten krzyż jest na coś potrzebny. Amen”.
     Po słowach rozważania nastąpiło wyznanie wiary, a następnie kapłani udzielali Sakramentu Namaszczenia Chorych. Wiele osób skorzystało z okazji i przyjęło ten sakrament, bo jak wskazał ks. proboszcz, jest to sakrament uzdrawiając, umacniający w chorobie i słabości. Po Eucharystii został wystawiony Najświętszy Sakrament, którym celebrans udzielił zebranym w świątyni wiernym na sposób lourdzki. W tym czasie ks. kan. Grzegorz odczytywał wezwania z Litanii za Chorych. Kończąc spotkanie modlitewne ks. kan. Krzysztof zachęcał do uczynków miłosierdzia. Jeden z nich to nawiedzanie chorych, dodał jednak o ile jest to możliwe w obecnym czasie. Zawsze jednak możemy się za osoby doświadczające choroby, cierpienia się pomodlić. Do tej modlitwy zachęcał.
     Na obchodzony po raz dwudziesty dziewiąty Światowy Dzień Chorego Papież Franciszek przygotował specjalne orędzie. Zatytułowane ono zostało: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8). Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi”. Papież zwraca w nim uwagę m.in. na fakt, iż choroba, cierpienie sprawiają, że człowiek staje się bezradny i potrzebuje pomocy, ale i obecności drugiego człowieka. Zaznacza, że człowiek pyta o sens cierpienia. Na pytanie to nie zawsze potrafią udzielić mu odpowiedzi bliscy, stąd kierowane jest ono do Boga. Papież przywołuje orędziu postać Hioba, który w obliczu cierpienia i trudnych doświadczeń zwraca się właśnie ku Bogu. Ponadto Papież zwraca uwagę na potrzebę solidarności braterskiej i zapewnienie właściwej opieki i dostępu do leczenia dla osób starszych, bezbronnych. Staje się to wyzwaniem zwłaszcza w czasie pandemii. Zwracając uwagę na znaczenie relacyjności w procesie terapii.
     Ani mroźna aura, ani pandemia nie przeszkodziły w zorganizowaniu modlitewnego spotkania osób chorych i starszych. W naszej wspólnocie jeszcze raz będziemy przeżywali Dzień Chorych, tym razem w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha, w niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha. Będziemy więc mieli kolejną okazję do pochylenia się nad tajemnicą cierpienia.


Zachęcamy do zapoznania się z treścią orędzia na XXIX Światowy Dzień Chorego
http://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html

Link do homilii ks. kan. Krzysztofa Ordziniaka:
https://drive.google.com/file/d/1S8m8v1dJ6RPck9q2d7gPpcfVgBmrX3lG/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie