HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3D











Światowy Dzień Chorego w naszej parafii

11.02.2023r.


„Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. Może jednak stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie”
( Papież Franciszek)


     11. lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodziliśmy już po raz XXXI Światowy Dzień Chorego. Został on ustanowiony z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II. Tegoroczny upływał pod hasłem: „Miej o nim staranie” . W tym dniu w kościołach na całym świecie odprawiane są Msze Święte w intencji chorych i starszych. W naszej wspólnocie parafialnej Msza św. połączona ze specjalnym nabożeństwem dla chorych i starszych była sprawowana w kościele pw. Trójcy Świętej o godz.10:00. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz, wspólcelebransami byli ks. kan. Andrzej Grabański i ks. kan. Grzegorz Ignor. Słowa rozważania skierował do zebranych w mikstackim wieczerniku ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Kaznodzieja rozpoczął homilię fragmentem wiersza Leopolda Staffa „Chorzy w poczekalni”. Oto jego fragment:

„Podobnie jak uliczni przechodnie banalni,
„Jednacy w modzie, stroju, pozie i zwyczaju,
Niby pasażerowie codzienni tramwaju,
Siedzą chorzy w lekarza niemej poczekalni.
Na wrogo-nieznajome ścian patrząc obrazy,
Obojętni z pozoru, a trwożnie niepewni,
Obcy dla siebie zawsze, dzisiaj bliscy krewni,
Opanowują z trudem swych twarzy wyrazy.
Tajemnych, groźnych chorób przerozliczne szczeble,
Jedni z twarzą jak z wosku, drudzy jak z papieru,
Wdychają chloroformu zapach i eteru,
Zazdroszcząc, że nie cierpią tutaj tylko meble”.
     Ksiądz kanonik podkreślił, że dla chorych i starszych mikstacka świątynia nie jest poczekalnią, kiedy przychodzą tu jeśli siły im na to pozwalają na Eucharystię. Ksiądz proboszcz zaakcentował, że odwiedzając chorych po domach myśli o tych, z którymi nie jest dane mu się jest spotkać, gdyż nie zapraszają Jezusa do siebie, bo nie czują potrzeby spotkania się z Mistrzem. Dalej kaznodzieja pytał, czy tak ma wyglądać nasza przyjaźń z Jezusem. Ksiądz proboszcz przyznał, że myślą swoją obejmuje także tych, których przez 18 lat posługi w parafii wraz z księżmi wikariuszami odprowadził na cmentarz. Zaznaczył, że było to 580 osób. Celebrans podkreślił, że wśród tych osób szczególnie myśli o tych, którzy nie zdążyli się pojednać z Bogiem i nie przyjęli sakramentów. Jak podkreślił, mimo wieku i choroby nie dojrzeli do pojednania się z Bogiem. W dalszej części rozważania ks. proboszcz przywołał słowa Jana Pawła II skierowane do chorych, których wkrótce po wyborze na Stolicę Piotrową „Jesteście – po ludzku mówiąc – słabi, chorzy, ale w rzeczywistości jesteście bardzo mocni i potężni, jak potężny jest Jezus Chrystus Ukrzyżowany”. Kaznodzieja podkreślił, że słowa te zostały wypowiedziane przez Tego, który odchodził na oczach całego świata i nie wypowiadając ani jednego słowa wygłosił najpiękniejszą rekolekcje. Zaznaczył, że Jan Paweł II pokazał nam czym jest moc wiary. Kontynuując celebrans zachęcał do przyjęcia sakramentu chorych jako daru od Boga przekazywanego przez ręce kapłana.
     Kończąc ks. kanonik życzył zebranym, by Bóg obdarzył ich radości, którą zaniosą wśród ludzi, ale także doświadczania zachwytu codziennością mimo cierpienia i starości.
     Po homilii kapłani udzielali sakramentu chorych. Wielu obecnych w kościele skorzystało z okazji i przyjęło go. W czasie tego modlitewnego spotkania chorych i starszych był czas na adorację Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Ksiądz kanonik Krzysztof udzielił zebranym błogosławieństwa lourdzkiego. W tym czasie ksiądz kan. Andrzej Grabański poprowadził modlitwę wezwaniami z litanii do Imienia Jezus. Na stoliku tuż przy chrzcielnicy zostały przygotowane małe naczyńka z wodą z Lourdes oraz pamiątkowe obrazki.
     Na zakończenie ksiądz kanonik Krzysztof przypomniał, że w drugi poniedziałek miesiąca w naszym Diecezjalnym Sanktuarium św. Rocha sprawowana jest Msza św. w intencji chorych. W naszej parafii będziemy jeszcze raz przeżywali Dzień Chorych i Starszych. Tym razem w sanktuarium w niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha.


Zdjęcia



Copyright (c) 2012 - 2023 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie