HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DXXVIII Światowy Dzień Chorych
w naszej parafii

11.02.2020r.


"Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię"(Mt11,28)


     Już po raz dwudziesty ósmy -11 lutego- w dniu, w którym Kościół wspomina Matkę Bożą z Lourdes obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Po raz pierwszy dzień ten obchodzony był w 1993 roku. Został ustanowiony z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II. Tegoroczny przebiegał pod hasłem: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
     W tym dniu w kościołach na całym świecie odprawiane są Msze Święte w intencji chorych, starszych i ich opiekunów. Modlitwa obejmowani są także lekarze, pielęgniarki, wszyscy, którzy z troską pochylają się nad osobami cierpiącymi. W naszej wspólnocie parafialnej Msza Święta połączona ze specjalnym nabożeństwem dla chorych była sprawowana w kościele pw. Trójcy Świętej o godz.10:00. Przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransami byli ks. kan. Grzegorz Klapa i ks. kan. Zbigniew Klapa.
     We wprowadzeniu do Eucharystii celebrans przypomniał okoliczności objawień w Lourdes i ustanowienia Światowego Dnia Chorych.
     W słowach rozważania skierowanych do zgromadzonych w naszym kościele ks. kan. Krzysztof na początku nawiązał do słów modlitwy Salomona w czasie poświęcenia świątyni. Podkreślił, że my przebywamy w świątyni, która jest miejscem naszego spotkania z Bogiem, który przychodzi, by nas umocnić w naszej życiowej drodze. Kontynuując kaznodzieja zachęcał, by pochylić się w domach nad słowami orędzia, które papież Franciszek przygotował na XXVIII Światowy Dzień Chorych. Ks. kan. Krzysztof zwrócił uwagę na hasło tegorocznego dnia: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Następnie przytoczył fragmenty z orędzia papież. „W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus kieruje zaproszenie do chorych, uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą całkowicie od Boga i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują uzdrowienia. Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą moc. Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego człowieka, każdego z jego stanem zdrowia, nie odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności”. Ponadto kaznodzieja przypomniał, że bieżący rok przynosi nam beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego. Powiedział, że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie Prymas Wyszyński. Przypomniał sytuację jaka miała miejsce tuż przed jego święceniami, kiedy to zakrystian powiedział: „z takim zdrowiem to na cmentarz, a nie do święceń”. Celebrans zwrócił uwagę na najważniejsze wydarzenia z życia Prymasa Tysiąclecia podkreślając, że „ każdy z nas ma swoje miejsce, ma swoje znaczenie (…), każdy z nas ma swoje zadanie do wypełnienia, ten plan, który ma Pan Bóg wobec nas”. Ks. kan. zakończył rozważanie myślą Prymasa Wyszyńskiego: „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno”.
     Podczas tej Eucharystii była okazja do przyjęcia Sakramentu Chorych, wielu z niej skorzystało.
     W czasie tego modlitewnego spotkania chorych był także czas na adorację Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Ks. kan. Krzysztof udzielał zebranym w tym dniu w naszym parafialnym wieczerniku błogosławieństwa lourdzkiego, W tym czasie ks. kan. Grzegorz prowadził modlitwę.
     W naszej wspólnocie jest wiele osób chorych, cierpiących, których życie jest dla nas świadectwem wiary, zaufania Bogu które pokazują nam, że także w cierpieniu można i należy trwać przy Chrystusie.
     Na pamiątkę tego modlitewnego spotkania wszyscy otrzymali wydrukowany tekst Orędzia na XXVIII Światowy Dzień Chorych oraz obrazek ze sł. Bożym Stefanem Wyszyńskim na odwrocie którego znajduje się Jego Dekalog.
     Na stoliku przy ołtarzu św. Agaty było ustawione naczynie z wodą cudownego źródełka z Lourdes.
     Przed nami, w tym roku, jeszcze jedno spotkanie chorych i starszych, tym razem w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha, w niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha. Im także patronuje św. Roch. W tym roku odbędzie się ono 9. sierpnia.Link do Orędzia Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorych. Zachęcamy do zapoznania się z nim:

https://episkopat.pl/oredzie-papieza-franciszka-na-xxviii-swiatowy-dzien-chorego-11-lutego-2020/

Link do Litanii za chorych: https://www.youtube.com/watch?v=mYeqY4AkvuI


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie