HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre StronyDzień chorych i starszych

14.08.2016r.


     14 sierpnia, w niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe przeżywaliśmy w naszym Sanktuarium Dzień Chorych i Starszych. Od kilku lat w scenariusz uroczystości odpustowych ku czci Świętego Rocha wpisuje się to piękne spotkanie tych, którzy cierpią i ich opiekunów z ich patronem Świętym Rochem, który był tym , który opiekował się chorymi, ale także sam doświadczał cierpienia. O godz. 15:00 w intencji chorych i starszych sprawował Mszę Świętą Ks. Piotr Juszczak, kapelan szpitali w Ostrowie Wielkopolskim. To modlitewne spotkanie rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie rozpoczęła się Eucharystia. Tradycyjnie już, słowa rozważania skierował Ks. Piotr.
     Rozpoczynając homilie Ks. Piotr podkreślił, że przeżywamy ten Dzień Chorych w szczególnym czasie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, zakończonych niedawno Światowych Dni Młodzieży Krakowie i związaną z nimi pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka w naszym kraju. Podkreślił, że przybywamy do Sanktuarium nie tylko po to, by wzywać wstawiennictwa Świętego Rocha, ale „ wpatrywać się Jego życie, jako wzór i przykład, który i my mamy naśladować”. Nawiązując do listu do Hebrajczyków podkreślił, że jednym ze świadków jest Święty Roch, który daje nam przykład jak mamy postępować, by biec w wyznaczonym kierunku, by gdy dobiegniemy do mety otrzymać wieniec chwały.
     W dalszej części homilii Ks. Piotr podkreślił, że życie naszego Patrona naznaczone było chorobą i cierpieniem, które najpierw przejawiało się w posłudze zarażonym, a następnie doświadczeniem przez niego cierpienia, choroby. Ksiądz Piotr podkreślił, że Święty Roch uczy nas miłosierdzia wobec bliźnich potrzebujących pomocy. Kaznodzieja przypomniał nam ,że w czasie swej wizyty w Polsce papież dwukrotnie nawiedzał szpital. Pierwszy raz, gdy odwiedził chorego Kard. Macharskiego, a następnie dzieci szpitalu w Prokocimiu. Zaakcentował ,że Papież w czasie tej wizyty pragnienie, „ byśmy jako chrześcijanie potrafili stawać u boku chorych, tak jak Jezus z milczeniem, przytuleniem, modlitwą”. Kontynuując Ks. Piotr podkreślił, że nasze czasy są przeniknięte kultura odrzucenia, zamiast gościnności, a ofiarami tego odrzucenia są często osoby chore, cierpiące. Kontynuując kaznodzieja wskazał że Papież zachęca nas do pomnażania dzieł kultury gościnności. Ks. Piotr przywołał słowa Papieża: „Kto czyni uczynki miłosierdzia ten nie boi się śmierci”. Ks. Piotr podkreślił, że Święty Roch jest przykładem tego jak poświecić czas bliźnim , jak pochylać się nad chorymi. Podkreślił, że czas poświęcony chorym jest czasem prowadzącym człowieka do świętości. Nawiązując do wypowiedzi Papież Franciszka Ks. Piotr podkreślił, że życie człowieka cierpiącego mam sens, jest życiem, które jest wartościowe, „zwłaszcza wtedy jeśli je przyjmujemy i ofiarujemy w konkretnych intencjach”. Kontynuując rozważanie kaznodzieja podkreślił, że w obliczu cierpienia wiara człowieka jest wystawiona na próbę, jednocześnie pozwala odkryć sens cierpienia. Powiedział: „Święty Roch poprzez postawę przyjmowania woli Bożej nawet wtedy, gdy po ludzku chcielibyśmy się jej sprzeciwić pokazuje nam, że można w naszym życiu zaakceptować wole Boga, nawet wtedy, gdy jest ona bardzo trudna i wymagająca”.
     Kończąc homilię Ks. Piotr powiedział: „ Jezus był zawsze blisko człowieka chorego, dlatego zostawia nam także w Kościele Sakrament Chorych. To poprzez Sakrament Chorych sam Jezus pochyla się nad człowiekiem m cierpiącym, po to , aby się z nim zjednoczyć. Po to, aby umocnić go swoją łaską.
     W czasie Eucharystii Ks. Piotr, Ks. Proboszcz Krzysztof i Ks. Wikariusz Krzysztof udzielali Sakramentu Chorych. Wiele osób skorzystało z tej okazji i go przyjęło. Podczas tego modlitewnego spotkania był czas na Adorację Najświętszego Sakramentu oraz udzielone zostało błogosławieństwo lourdzkie. Nie mogło zabraknąć modlitwy do Świętego Rocha. Była także okazja do oddania czci relikwiom naszego niebieskiego Patrona. A potem był czas na wspólne spotkanie przy kawie…
     Dziękujemy Ks. Piotrowi za to, że po raz kolejny ubogacił nas swoim słowem, do którego z pewnością będziemy powracać, zwłaszcza w trudnych chwilach. Dziękujemy osobom chorym i starszym z naszej wspólnoty za świadectwo wiary, za cierpienia i modlitwy ofiarowane w intencji dzieł podejmowanych w naszej parafialnej wspólnocie.Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie