HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDzieci rozpoczęły Nowy Rok
z Bożym błogosławieństwem

01.01.2017r.


     „Nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże” - nie tylko nie zabraniali, ale licznie przybyli ze swymi dziećmi do kościoła parafialnego mikstaccy rodzice.
     O godz. 0:15 1 stycznia 2017 roku licznie przybyli dorośli mikstaccy parafianie, by u progu Nowego Roku prosić o Boże błogosławieństwo i umiejętność przyjęcia i realizacji woli Bożej w ofiarowanym nam przez Boga czasie.
     Jest już tradycją w naszej wspólnocie parafialnej, że u progu Nowego Roku sprawowana jest Msza Święta w intencji dzieci z naszej parafii połączone z indywidualnym błogosławieństwem dla nich. Radością duszpasterza parafii byli licznie zgromadzeni na Mszy św. o godz. 16:00 rodzice wraz ze swoimi dziećmi. "Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże” (Mk 10, 14-15) powiedział Jezus do uczniów, którzy chcieli, by odpoczął nieco i starali się nie dopuszczać do niego dzieci. Mszę Świętą o błogosławieństwo Boże dla dzieci sprawował ks. wikariusz Krzysztof Lipiński.
     Homilię w czasie tej Mszy Świętej wygłosił ks. proboszcz Krzysztof Ordziniak. Zwrócił w niej uwagę na problem pokoju w różnych wymiarach. Podkreślił, że u progu Nowego Roku nie wiemy co nam przyniesie, to wie tylko Bóg, który jest dawcą pokoju. Pokój jest największym pragnienie każdego człowiek. W homilii ks. kan. Krzysztof powiedział: „ Jeżeli będziemy się starali, aby w naszych sercach był Bóg, wtedy będziemy ludźmi prawdziwego , gdy zaś w naszych sercach będzie zło, to będziemy ludźmi wojny i niepokoju. Z serca ludzkiego bowiem pokój promieniuje i rozszerza się na dom, rodzinę, szkołę, zakład pracy, wieś, miasto i cały naród”. Tego pokoju w rodzinach, w ludzkich sercach potrzebują do wzrastania w łasce u Boga i ludzi dzieci, które zostały przyprowadzone, przyniesione przez swoich rodziców.
     Ponadto kaznodzieja przywołał cztery rady Tomasza a Kempis zawarte w książce „ O naśladowaniu Chrystusa” które mają pomóc człowiekowi w osiągnięciu prawdziwego pokoju: Staraj się raczej spełniać czyjąś wolę niż własną; Chciej zawsze raczej mniej niż więcej; Szukaj zawsze miejsca ostatniego i ustępuj wszystkim; Chciej zawsze i módl się o to , aby całkowicie wypełniała się w Tobie wola Boża”. Kończąc homilie ks. kan. życzył wszystko w 2017 rok pokoju, który wypływa z czystego sumienia i współpracy z łaską Bożą.
     Po Mszy Świętej przewodniczący Eucharystii ks. wikariusz Krzysztof odmówił modlitwę błogosławieństwa dzieci. Dzieci wraz z rodzicami stały w tym czasie w szpalerze. Następnie ks. proboszcz i ks. wikariusz udzielali dzieciom indywidualnego błogosławieństwa. Każde dziecko otrzymało naklejkę przedstawiającą Świętą Rodzinę z Nazaretu.
     Cieszył oczy ciągnący się od balasek aż po chór szpaler rodziców ze swoimi dziećmi. Zaprosili Świętą Rodzinę, by otoczyła opieką ich rodziny, a dzieci z Bożym błogosławieństwem rozpoczęły 2017 rok. Pod taką opieką z pewnością będą wzrastały w łasce u Boga i ludzi, stając się radością dla swoich rodzin, ale także wspólnoty parafialnej.
     Wiele rodzin po zakończeniu błogosławieństwa zatrzymała się przy mikstackim Betlejem.
     Rodzicom dziękujemy z piękne świadectwo wiary i zaufania Bogu.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie