HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDziękczynienie za zbiory i za
odpustowy czas …

20.08.2023r.


„Ziemia plony już wydała,
Bóg nam dał błogosławieństwo.
Niech rozbrzmiewa Jego chwała
w każdym czasie, w każdym miejscu”( z pieśni)


     Kiedyż się rolnik ma cieszyć, Bogu i ludziom dziękować... Oczywiście wtedy, gdy po raz kolejny, doświadcza cudu rozmnożenia ziarna oraz opieki i miłości Bożej, dzięki której może zebrać to co ziemia z Bożej łaski urodziła. Z jednego niewielkiego ziarna wyrasta piękny kłos, pełen kolejnych ziaren. Czyż nie trzeba Bogu za ten dar dziękować?
     Stało się już tradycją w naszej parafii, że w niedzielę po uroczystościach odpustowych przeżywamy Dzień Dziękczynienia. W tym roku przypadł on 20 sierpnia. O godz. 10:30 sprawowana była w farze msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory oraz w intencji rolników, ogrodników, sadowników. Przewodniczył jej ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Wraz z nim przy ołtarzu stanął ks. kan. Andrzej Grabański. Tradycyjnie już te same rejony i grupy, które przygotowywały ołtarze na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zadbały o to, by złożyć przed ołtarzem wieńce żniwne, kosz owoców i warzyw, kwiaty.
     Ks. Proboszcz przywitał delegacje z plonami ziemi przy grocie lourdzkiej. Tu przyniesione wieńce, owoce i warzywa, kwiaty zostały pobłogosławione i procesjonalnie wprowadzone przed ołtarz i złożone na przygotowanym dla nich miejscu.
     Wieńce żniwne symbolizują zebrany plon i koronują całoroczną pracę w polu. Jeden wieniec został wykonany w kształcie monstrancji, drugim znalazło się miejsce dla chleba.
     W słowie skierowanym do zebranych w naszym parafialnym wieczerniku ks. Proboszcz wskazał, że dozynki są doskonałą okazją do tego, by podziękować Panu Bogu za biogactwo darów, którymi nas obdarzył. Zaznaczył, że uroczystośc dożynkowa ma swoje korzenie w pobożności ludowej mieszkańców wsi, którzy po zakończeniu żniw składali Bogu ofiarę dziękczynną za zebrane plony. Zwyczaj ten pokazuje nam także, że wszystko zawdzięczmy Bogu. Pokazuje, że wszystko od zależy i do Boga należy, a my jesteśmy jedynie zarządcami. Kaznodzieja wskazał,że w związku z tym powinniśmy dbać o ziemię, by zapewniła ona pożywienie także przyszłym pokoleniom. Ksiądz Proboszcz zwrócił uwgę na właściwy podział zebranych plonów.
     W dalszaej części homilii celebrans zwrócił uwagę, że uroczystość dożynkowa powinna skłonić nas do refleksji nad naszymi zdolnościami i talentami. Pytał, czy chcemy i potrafimy dzielię sienimi z innymi? Kontynuując powiedział:: "Pamiętajmy, że nie tylko ziemia i plony są darem od Boga, ale także nasze zdolności, nasze talenty, nasz czas i nasze zasoby. Bóg chce, anyśmy się dzielili tymi darami z innymi, abyśmy stawali się Jego narzędziami w misji szerzenia Jego królestwa na ziemi". Zaznaczył,że w czasach, gdy tak wiele osób cierpi głód, jest dotknietych ubóstwem jako chrześcijanie mamy obowiązek pomagać innym i dzielić się z potrzebującymi.
     Ksiądz Proboszcz zwrócił uwagę na potrzebę szacunku dla rolników i ich pracy. Podkreślił,że święto dożynkowe przypomina nam o potrzebie wdzięczności za wszystko co otrzymujemy od Boga i innych ludzi. Kończąc kaznodzieja powiedział: " Niech to święto przypomina nam, że Bóg jest naszym Ojcem, a ziemia i jej plony są Jego darem dla nas.Niech nasza wdzięczność za te dary prowadzi nas do wypełnienia Jego woli i do dzielenia się naszymi talentami z innymi, abyśmy mogli pomagać w budowaniu lepszego i bardziej sprawiedliwego świata".
     Parafialne dożynki stały się doskonałą okazją do tego, by podziękować Bogu i ludziom za zebrany plon. A mieliśmy za co dziękować, mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych Pan pozwolił nam zebrać plon. Ochronił także mieszkańców naszej parafii przed ulewnymi deszczami, trąbami powietrznymi, nawałnicami.
     Wychodzącuych z kościoła przedstawicele delegacji częstowali kawałkami chleba i winogronem. Wystarczyło dla wszystkich ...
     Podczas Mszy św. sprawowanej w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha dziękowaliśmy Panu Bogu za piękny duchowo odpustowy czas, za wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie uroczystości ku czci naszego niebieskiego Patrona.

„Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować , jeżeli nie wtedy , gdy pod dach swój zgromadzi owoc pracy mozolnej i zabiegów całorocznych” (Zygmunt Gloger)

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie