HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Dzień Chorych i Starszych
w naszym Sanktuarium

09.08.2015r.


„Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)


     11. lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodziliśmy już po raz XXIV Światowy Dzień Chorego. Został on ustanowiony z woli i inicjatywy św. Jana Pawła II. W tym dniu w kościołach na całym świecie sprawowane są Msze Święte w intencji osób chorych, starszych, ale także tych którzy się nimi opiekują. W naszej wspólnocie parafialnej Msza Święta połączona ze specjalnym nabożeństwem dla chorych, starszych, ale także ich opiekunów była sprawowana przez Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniaka i Ks. Kan. Grzegorza Klapę o godz. 10:00. W czasie tego modlitewnego spotkania został udzielony Sakrament Chorych. W czasie tego modlitewnego spotkania chorych był także czas na adorację Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Ks. Kan. Krzysztof udzielił zebranym w tym dniu w naszym parafialnym wieczerniku błogosławieństwa lourdzkiego.
     Stało się już tradycją, że na ten dzień Papież przygotowuje specjalne Orędzie, które ma swoją myśl przewodnią, która zawarta jest w słowach: „ Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) .Treść Orędzia Ojca Świętego Franciszka przygotowane na XXIV Światowy Dzień Chorego wpisuje się w przeżywany Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Możemy w nim przeczytać m.in. „Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania. W pierwszej chwili może niekiedy wywołać bunt: dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy, do przekonania, że wszystko stracone, że nic już nie ma sensu…” *
     Papież wskazuje w nim, że choroba, cierpienie jest trudnym doświadczeniem. Może prowadzić do utraty sensu życia. W tej trudnej dla człowieka sytuacji, jak wskazuje w Orędziu papież Franciszek „możemy prosić Jezusa miłosiernego, przez wstawiennictwo Maryi, Jego i naszej Matki, aby obdarzył nas wszystkich gotowością służby potrzebującym, a konkretnie naszym braciom i siostrom chorym. Niekiedy posługa ta może być męcząca, ciężka, ale jesteśmy pewni, że Chrystus Pan nie omieszka przeobrazić naszego ludzkiego wysiłku w coś boskiego.(…) My również możemy być rękami, ramionami, sercami, które pomagają Bogu w dokonywaniu cudów, często ukrytych. My również, zdrowi lub chorzy, możemy ofiarować nasze trudy i cierpienia, jak tę zwykłą wodę, która wypełniła stągwie na weselu w Kanie Galilejskiej i została przemieniona w najlepsze wino”. Zatem każdy z nas powołany jest do posługi chorym, opieki nad nimi, do towarzyszenia ludziom w ich cierpieniu. Jednocześnie Ojciec Święty wskazuje, że posługa ta wymaga od nas często trudu. Zachęca nas, by ofiarować ten trud i cierpienia Bogu.
     W końcowym fragmencie Orędzia czytamy: „Wszystkim, którzy służą chorym i cierpiącym, życzę, by ożywiał ich duch Maryi, Matki Miłosierdzia. (…) Powierzajmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny lęki i utrapienia razem z radościami i pociechą. Do Niej zwracajmy się w modlitwie, aby kierowała na nas swoje miłosierne oczy, zwłaszcza w chwilach bólu i byśmy za Jej sprawą byli godni kontemplować dziś i na wieki Oblicze miłosierdzia, jej Syna Jezusa”.
     Mamy w naszej wspólnocie wiele osób cierpiących, których życie jest dla nas świadectwem wiary, zaufania Bogu które pokazują nam, że także w cierpieniu można i należy trwać przy Chrystusie.
     Wiele osób chorych i starszych uczestniczyło w tym modlitewnym spotkaniu w XXIV Światowym Dniu Chorego. Przed nami jeszcze jedno spotkanie chorych i starszych, tym razem w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha, w niedzielę poprzedzającą uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt, które niedawno zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W scenariusz tych uroczystości wpisuje się także spotkanie chorych, wszak im także patronuje św. Roch….
___________________________________
* Cytaty z Orędzia podano za: https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/sick/
documents/papa-francesco_20150915_giornata-malato.htmlZdjęcia w galeriiCopyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie