HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDziękczynienie za posługę S. Sylwii i S. Małgorzaty

12.07.2020r.


     Każda Eucharystia jest dziękczynieniem. Ta, na której zgromadziliśmy się w naszym kościele 12. lipca była szczególnym dziękczynieniem za posługę i obecność wśród nas s. Sylwii Kanak i s. Małgorzaty Michałowskiej.
     Siostra Sylwia posługiwała w naszej parafii przez cztery lata, była przełożoną Domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, była zakrystianką, troszczyła się o piękno i wystrój naszych świątyń. Siostra Małgorzata była z nami zaledwie rok, była katechetką i w tak trudnym czasie epidemii przygotowała dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Niebawem Siostry rozpoczną posługę w nowych placówkach w Toruniu i Lubieniu Kujawskim. Jakże więc nie dziękować Panu Bogu i Siostrom za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem dzięki obecności Sióstr wśród nas.
     Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak, współcelebransem był ks. kan. Grzegorz Klapa.
     Piękne Słowo przygotował dla nas Kościół na ten dzień – przypowieść o siewcy (Mt13,1-23) . To „ziarno” sieją przecież i Siostry w sercach ludzkich, przykładem swego życia, przez cichą, pokorną posługę, modlitwę.
     Pochylając się w rozważaniu nad słowami przypowieści celebrans na początku przywołał przykład aktora, który miał uczestniczyć w bluźnierczym spektaklu „ Chrystus we fraku”. Miał w niej odczytać fragment Kazania na Górze i w pewnym momencie miał rzucić księgę Biblii w kąt i przeklinać. Słowa, które czytał tak przemieniły jego życie, że nie uczynił tego, co więc doprowadziły go one do stwierdzenia: Boże, bądź mi łaskawy. Kontynuując ks. proboszcz pytał, dlaczego zatem słowo Boże, które zostaje zasiane w ludzkich sercach wydaje tak różny plon? Wyróżnił cztery rodzaje „gleby” na którą pada ziarno Słowa Bożego. Siewcą jest Jezus, ziarnem Słowo Boże, glebą ludzkie serca. Pierwszą „glebę” stanowa ci, którzy słuchają Słowa Bożego, przyjmują je, zanim jednak ziarno zostanie rozważone zostaje zdeptane przez szatana i sprawy tego świata. Drugim rodzajem gleby są ci, którzy z radością przyjmują Słowo Boże, ale gdy pojawiają się trudności, cierpienia poddają się rezygnacji. Kolejną glebą dla Słowa Bożego ci ludzkie, których serca są podzielone, którzy by chcieli pójść za Jezusem, ale ułuda, dążenie do sławy zagłuszają w nich Słowo Boże i nie pozwalają za nim podążać. Ostatnią kategorie stanowią ci ludzie, którzy przyjmują ziarno Słowa Bożego do swego serca, żyją nim i wydają plon obfity. Kaznodzieja podkreślił, że wysłuchana Ewangelia zachęca nas do postawienia sobie pytania jaką glebą jest moje serce, jaki wydaję plon. Kończąc ks. proboszcz pytał: Czy usłyszane przez nas Słowo przybliżyło nas do Chrystusa, czy może powinniśmy tak jak aktor przytoczonej na początku opowieści wołać Panie bądź nam łaskawy.
     Podczas tej Eucharystii nie mogło oczywiście zabraknąć słów podziękowań, a padło ich w to niedzielne przedpołudnie w naszym kościele bardzo wiele. Były kwiaty i drobne upominki, które zapewne będą Siostrom przypominały czas spędzony wśród nas. Słowa podziękowania dla Sióstr jako pierwsi skierowali przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza, następnie dzieci uczęszczające do świetlicy prowadzonej przez Siostry. Już na początku mały Kamil powiedział do Sióstr: „ Jest nam niezmiernie przykro, że odchodzicie z naszej parafii. Zrobilibyśmy dla Was wszystko, ale nikt z nas tego zmienić nie potrafi”. Był tu zapewne wyrazicielem nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Potem były podziękowania za modlitwę, za towarzyszenie w radościach i troskach, za przykład wiary i służby bliźnim. Nie zabrakło prośby do Pana Boga, by opiekował się Siostrami. „ Odchodzicie z naszego Mikstatu, od ludzi, którzy Was pokochali, lecz wiara nasza nie ma granic i zawsze będziemy Was mile wspominali” - dodał przedstawiciel najmłodszych, a zapewne podpisuje się pod tymi słowami cała mikstacka wspólnota parafialna. Młodzi Mikstaczanie zakończyli swoje podziękowania piosenką „Idę…”. Z podziękowaniami do Sióstr pospieszyła także schola, Eucharystyczny Ruch Młodych, członkowie Zespołu Charytatywnego i kilka innych grup. Słowa podziękowania skierował do Sióstr ks. proboszcz. Na początku nawiązał do czekająceej nas w przyszłym roku uroczystości stulecia przybycia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do Mikstatu. Podkreślił, że podjęte już zostały pewne ustalenia, jednak plany Boże okazały się inne. Ks. proboszcz podziękował Siostrze Sylwii, w sposób szczególny za posługę w sanktuarium św. Rocha. Zaznaczył, że zapewne był to czas przygotowania do dalszej, czekającej Siostrę posługi w sanktuarium św. Jana Pawła II w Toruniu. Zwracając się do Siostry Małgorzaty ks. proboszcz podziękował za jej zagazowanie w ubiegłoroczną Szkołę Świętego Rocha. Kończąc podziękował Siostrom za posługę, życzył dalszego entuzjazmu i błogosławieństwa Bożego.
     Następnie do zebranych w naszym kościele zwróciła się Siostra Sylwia. Przypomniała, że siostry składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ten moment, jak podkreśliła jest takim testem ślubu posłuszeństwa i gotowości przyjmowania woli Bożej. Zaakcentowała, że siostry nie mają swojego miejsca na ziemi, gdyż zmieniają miejsca swej posługi. Siostra Sylwia podziękowała w imieniu swoim i Siostry Małgorzaty za ten czas posługi w Mikstacie, za wszystkie doświadczenia. Słowa podziękowania popłynęły do kapłanów za codzienną współpracę i życzliwość dla zgromadzenia. Kolejne słowa skierowane były do wszystkich parafian. Były to słowa podziękowania za dobroć, otwartość i miłość do Sióstr. Kończąc Siostra Sylwia powiedziała: „Za wszystko dziękujemy. Niech Pan Bóg sam Wam błogosławi, a za całą dobroć wynagrodzi, a Matka Boże schroni pod swoim płaszczem i mówimy wszystkim do zobaczenia, bo nieznane są nasze drogi. Szczęść Boże!"
     Jeszcze raz z serca dziękujemy Siostrze Sylwii i Siostrze Małgorzacie za modlitwy w naszych intencjach,za Ich świadectwo wiary, za każdy uśmiech, dobre słowo i życzliwy gest. Niech Pan pozwoli się cieszyć plonem ziarna zasianego w naszej mikstackiej wspólnocie, niech błogosławi i strzeże, niech stawia na drogach Sióstr wielu dobrych i życzliwych ludzi.

https://drive.google.com/file/d/1FDqxHN5rkkYtubYQTGs_QAqlzJY34ZDw/view?usp=sharing

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2020 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie