HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DDzień Strażaka w naszej parafii

04.05.2021r.


O, Święty Florianie,
wstawiaj się za mną i za ofiarami w chwilach zagrożenia.
Pomnóż moją wiarę w sens pomagania i ryzykowania życia.


     4 maja w Kościele obchodzone jest wspomnienie św. Floriana męczennika. Patronuje osobom, których praca zawodowa bądź posługa związana jest z ogniem, a więc m.in. hutnikom, kowalom, kominiarzom, strażakom.
     Jest już tradycją w naszej parafii, że w tym dniu sprawowana jest Msza święta w intencji strażaków i ich rodzin. Zanim jednak druhowie strażacy wraz ze swoim sztandarem przekroczyli próg fary udali się na groby druhów strażaków, którzy współtworzyli karty historii OSP, a poprzedzili ich w drodze do domu Ojca. Zapalone znicze były symbolem ich pamięci.
     Przed godz. 18:00 druhny i druhowie OSP Mikstat zgromadzili się w strażnicy skąd wraz z pocztem sztandarowym przeszli do kościoła. Przybyli tu także strażacy z Kaliszkowic Kaliskich. Druhowie strażacy uczestniczyli w nabożeństwie majowym, któremu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Zachęcał on zebranych, by w sposób szczególny polecać w tym dniu obchodzących swoje święto strażaków.
     O godz. 18:30 rozpoczęła się Eucharystia. Przy ołtarzu stanęło czterech kapłanów. Przewodniczący koncelebrze ks. kan. Krzysztof Ordziniak modlił się w intencji strażaków z Mikstatu i Komorowa oraz ich rodzin, zaś współcelebransi ks. kan. Andrzej Grabański, ks. kan. Grzegorz Ignor i ks. kan. Grzegorz Klapa prosili o radość wieczną dla druhów, których Pan w ostatnim czasie powołał do siebie.
     Słowa rozważania skierował do zebranych w mikstackiej farze ks. kan. Andrzej Grabański. Rozpoczynając rozważanie kaznodzieja wskazał, że chce się w nim odnieść do słów umieszczonych na sztandarach strażaków: „ Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Podzielił homilię na dwie części.W pierwszej odnosząc się do hasła „Bogu na chwałę” nawiązał do słów św. Pawła pytał, czy pomyśleliśmy o tym, że jesteśmy dziećmi Boga. Ks. kanonik zaakcentował, że jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, to powinniśmy być przy Bogu, powinniśmy być podobni do Boga. Podkreślił, że jeżeli jesteśmy dziećmi Boga to powinniśmy z Nim przebywać, jemu służyć i być posłuszni. Jak zaakcentował ks. kan. Andrzej gdy będziemy wypełniali to czego Bóg od nas oczekuje będziemy żołnierzami Boga, będziemy wzorem. Kontynuując kaznodzieja przywołał słowa z Ewangelii „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” i zaznaczył, że zawarta jest w nich wskazanie jakie dobro mamy wybrać. Jako dzieci Boga mamy wybierać to co jest dobre w oczach Boga. W dalszej części homilii ks. kan. Andrzej rozważał słowa „ Ludziom na pożytek”. Podkreślił, że to Bóg wybrał strażaków do tej służby ludziom i usposobił ich do niej. Dalej pytał druhny i druhów, czy gdy biegną lub jadą samochodem na akcję, czy myślą o Panu Bogu. Kaznodzieja skierował do nich słowa podziękowania za nieustanną gotowość do tego, by służyć innym. Kontynuując refleksję ks. kan. Andrzej zastanawiał się nad przyszłością straży. Zwrócił uwagę na potrzebę otoczenia młodych, którzy wstępują w szeregi strażaków opieką. Podkreślił potrzebę dzielenia się z nimi swoim doświadczeniem. Życzył strażakom, by ich powołanie przekładało się na ich życie rodzinne, by to dobro, które niosą innym wyzwalało się i gościło w ich domach,Życzył także, by nie musieli często wyjeżdżać do wypadków i pożarów.
     Myślę, że do słów podziękowań dla druhów strażaków wypowiedzianych przez ks. kan. Andrzeja dołącza się cała społeczność Mikstatu i Komorowa.
     Przed końcowym błogosławieństwem ks. proboszcz poświęcił medaliki ze św. Florianem. Otrzymali je strażacy. Niech ich patron czuwa nad nimi i oręduje we wszystkich ich potrzebach i ich bliskich przed Bożym tronem.
     Tegoroczne Święto Strażaków przeżywane było w cieniu pandemii. Zazwyczaj w tym dniu kościół wypełniony był wiernymi. W tym roku mogło być ich znacznie mniej ze względu na obostrzenia. We Mszy św. w intencji strażaków uczestniczyli przedstawiciele władz: Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Henryk Zieliński, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Dybul.
     Po Mszy Świętej druhowie udali się do strażnicy. Po zawierzeniu swej posługi Bogu przyszedł czas na radosne świętowanie. Czas ten był także czasem czuwania, bo nigdy nie wiadomo, kiedy rozlegnie się głos syreny wzywający do akcji… Na szczęście tego dnia nad miastem nie rozległ się sygnał strażackiej syreny.

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie