HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
w Roku Życia Konsekrowanego

02.02.2015r.


     2 lutego w Święto Ofiarowania Pańskiego będziemy obchodzili Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku będzie on przeżywany w czasie szczególnym, w Roku Życia Konsekrowanego. Rozpoczął się w I niedzielę Adwentu, 30 listopada 2014 roku i potrwa do 2 lutego 2016 roku. Jest to szczególny czas, w którym mamy skierować nasze myśli, naszą uwagę na posługę osób konsekrowanych.
     Jest to także szczególny czas łaski dla samych osób konsekrowanych. List, który papież Franciszek przygotował z okazji Roku Życia Konsekrowanego podzielony został na trzy części. W pierwszej Papież Franciszek wskazał na cele ogłoszenia Roku Życia Konsekrowanego. W drugiej wskazuje na związane z tym Rokiem oczekiwania, w trzeciej na perspektywy Roku Życia Konsekrowanego.
     We wspomnianym Liście papież wskazuje na trzy zasadnicze cele Roku Życia Konsekrowanego. Możemy tam m. in. przeczytać: „Pierwszym celem jest spojrzenie w przeszłość z wdzięcznością.(...) Niezbędne jest opowiedzenie swojej historii, aby zachować żywą tożsamość, jak również umocnić jedność rodziny zakonnej i poczucie przynależności jej członków”. Drugim celem jest wezwanie do przeżywania teraźniejszości z pasja. Trzecim, zachęta do przyjęcia przyszłości z nadzieją.
     W drugiej części Listu papież zawarł oczekiwania związane z Rokiem Życia Konsekrowanego. Sformułował w niej pytanie: „ Czego szczególnie oczekuję od tego roku łaski życia konsekrowanego?”Odpowiadając na nie napisał m.in.: „Aby zawsze było prawdziwe, to co powiedziałem kiedyś: „Tam gdzie są zakonnicy, tam też jest radość”. Jesteśmy wezwani, by doświadczyć i ukazywać, że Bóg może napełnić nasze serca i uczynić nas szczęśliwymi, bez potrzeby poszukiwania gdzie indziej naszego szczęścia; że autentyczne braterstwo przeżywane w naszych wspólnotach karmi naszą radość; że nasze całkowite oddanie w służbie Kościoła, rodzin, młodzieży, osób starszych, ubogich realizuje nas jako osoby i nadaje pełnię naszemu życiu”.
     Ponadto zwracając się do osób konsekrowanych papież Franciszek napisał: „ Oczekuję, że „ przebudzicie świat”. Podkreślił, że osoby konsekrowane są „ mistrzami komunii”. Papież zwrócił uwagę na potrzebę dokonania analizy relacji międzyludzkich we wspólnotach, ale także relacji między osobami różnych kultur .Ponadto papież zwrócił w Liście uwagę na potrzebę wyjścia do osób, które straciły nadzieję, do chorych, opuszczonych, starszych, do porzuconych dzieci.
     Papież kieruje do osób konsekrowanych i członków wspólnot niezwykle ważne słowa: „Nie zamykajcie się w sobie, nie dajcie się zatruć małymi kłótniami domowymi, nie bądźcie więźniami swoich problemów. Rozwiążą się one, jeśli wyjdziecie na zewnątrz i pomożecie innym w rozwiązywaniu ich problemów i głoszeniu dobrej nowiny. Znajdziecie życie – dając życie, nadzieję – dając nadzieję, a miłość – miłując”.
     Papież Franciszek zachęca wszystkich, by postawili sobie pytanie o oczekiwania Boga względem nich, ale także o wyzwania przed jakimi stawia ich współczesny świat.
     Ojciec Święty podkreśla, że List ten nie jest adresowany wyłącznie do osób konsekrowanych, ale także do świeckich. Zachęca nas byśmy Rok Życia Konsekrowanego przeżywali jako czas łaski, wdzięczności za dar obecności osób konsekrowanych w naszych wspólnotach parafialnych.
     2 lutego już po raz XIX będziemy obchodzili Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Został ustanowiony z inicjatywy Św. Jana Pawła II w 1997 roku. Jest to dzień, w którym w sposób szczególny modlimy się za osoby, które oddały swoje życia w służbie Bogu, Kościołowi i ludziom w zakonach, zgromadzeniach, Instytutach Świeckich. Jest to także dzień modlitw o nowe powołania do służby Bogu i człowiekowi.
     Niech ten kolejny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego przeżywany w Roku Życia Konsekrowanego będzie dla nas okazją do dziękczynienia Bogu za posługę osób konsekrowanych: w naszych kościołach, szpitalach, szkołach, Domach Pomocy Społecznej, w parafialnych kancelariach, hospicjach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, świetlicach, jadłodajniach i w wielu innych miejscach. Szczególne słowa podziękowania skierujmy do osób żyjących w klasztorach klauzurowych, które poprzez pracę, modlitwę otaczają liczne dzieła podejmowane przez Kościół swoją nieustanną modlitwą
     Papież Franciszek zachęca byśmy przeżywali Rok Życia Konsekrowanego w duchu wdzięczności za osoby konsekrowane posługujące w naszych wspólnotach parafialnych. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego kieruje naszą uwagę na Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, które od ponad dziewięćdziesięciu lat posługują w mikstackiej parafii. Przyzwyczailiśmy się do obecności duchowych córek św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, które zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia angażują się w liczne dzieła. Czy znane nam są inicjatywy podejmowane przez Siostry posługujące w naszej parafii? Część pewnie tak, ale są zapewne i takie, o których wie tylko Bóg.
     Niech ten wyjątkowy czas stanowi dla nas zachętę do zapoznania się z charyzmatem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, do częstszego udziału w nabożeństwie ku czci ich Założyciela. Niech będzie także okazją do podziękowań.
     Dziękujemy Siostrom za obecność w naszej parafii, za wspólnotę modlitwy, za lekcje katechezy, przygotowanie dzieci do pierwszego pełnego udziału we Mszy Świętej, za troskę o porządek i wystrój naszych świątyni, za opieką nad dziećmi w świetlicy. Dziękujemy za to, że dzięki organizowanym przez Siostry wyjazdom w różne zakątki naszego kraju dzieci mogą poznawać piękno świata stworzonego przez Boga. Za lekcje gry na instrumentach i prowadzenie scholi.
     Dziękujemy za pogłębianie więzi dzieci z Bogiem poprzez opiekę nad ERM. Dziękujemy za ich uśmiech i wszelkie dobro, które dla nas czynią, a o którym tylko wie sam Bóg. Niech ten Dzień będzie okazją, by powiedzieć Siostrom z serc płynące: BÓG ZAPŁAĆ!
     Niech nam w tym dziękczynieniu pomoże modlitwa za osoby konsekrowane:

MODLITWA ZA OSOBY KONSEKROWANE

Boże, Ty dajesz natchnienie do dobrego i pomagasz je urzeczywistniać, prowadź droga wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie. Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.Zapraszamy do galerii, w której tym razem zdjęcia pokazujące różne formy posługi Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi


Z tekstem Papieskiego Listu na Rok Życia Konsekrowanego można się zapoznać na:

http://papiez.wiara.pl/doc/2262849.Papieski-list-z-okazji-Roku-Zycia-Konsekrowanego

Copyright (c) 2012 - 2014 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie