HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DEuropejskie Dni Dziedzictwa
u Świętego Rocha

16.09.2023r.


     16 wrześnie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się spotkanie u św. Rocha na Cmentarnym Wzgórzu. Spotkanie wpisało się w obchodzone po raz 31 Europejskie Dni Dziedzictwa. W tym roku obchodzone były one pod hasłem: Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń. Nawiązywało ono do jubileuszu 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Na tej liście od 2015 roku znajdują się uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha w Mikstacie połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Ponadto samo sanktuarium jest doskonałym przykładem wzajemnego przenikania się dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Odbywające się tu od ponad trzystu lat uroczystości odpustowe są doskonałym przykładem żywej tradycji kultywowanej przez pokolenia.
     Spotkanie było okazją do zapoznania się z historią kościoła na Cmentarnym Wzgórzu. Opowiedział o niej kustosz miejsca ks. kan. Krzysztof Ordziniak, który także krótko przybliżył postać patrona sanktuarium .
     W sanktuarium znajdują się obrazy świętych. Ich sylwetki przybliżyli w sposób niezwykle piękny i interesujący uczestnikom spotkania rodzice i dzieci ze Szkoły św. Rocha. Przywołajmy osoby, które przybliżyła nam postacie świętych z naszego sanktuarium: św. Rozalia - Pani Danuta Kawałek z Frankiem, św. Izydora Oracza Pani Małgorzata Golicka z Hanią, św. Antoniego - Pani Marzena Szron z Igorem, św. Jana Pawła II – Marysia Pyta, św. Marię Magdalenę - Ania Semberecka i Zuzia Możdżanowska, św. Agatę - Pani Marta Działak z Zuzią, św. Wojciecha - Pani Weronika Stryjonek, św. Stanisław - Pan Adam Pyta ze Stasiem, św. Łazarz, św. Martę i św. Marię - Pani Magda Mazurkiewicz z Ewą, św. Mikołaja - Pani Mirosława Wróbel z Zosią,św. Jadwigę - Pani Katarzyna Kulak z Karolinką. W sanktuarium można było zobaczyć m.in. św. Stanisława, św. Jadwigę, św. Agatę, św. Jana Pawła II. Był także św. Mikołaj, który rozdawał cukierki. Zobaczyć można było atrybuty świętych z mikstackiego sanktuarium, a wszystko to dzięki strojom i rekwizytom przygotowanym przez rodziców i dzieci. Były ciekawostki z życia świętych z mikstackiego sanktuarium i wiele przysłów. Dowiedzieliśmy się sporo na temat patronatów poszczególnych świętych i ich atrybutów.
     Odbyła się także prezentacja filmu "Ku Wzgórzu" z 1993 roku. Można było zobaczyć, jak zmieniły się uroczystości odpustowe przez te trzydzieści lat. Bo, zmieniły wszak mamy tu do czynienia z żywą tradycją. Można było obejrzeć wystawę prac uczestników spotkań w Szkole Świętego Rocha. Następnie została pokazana prezentacja na którą złożyły się zdjęcia z błogosławieństwa zwierząt w 2020 roku. Mikstat był wtedy w tzw. czerwonej strefie i w zasadzie obrzęd nie powinien się odbyć. Jednak ludzie przyprowadzili zwierzęta. Obrzęd chociaż w ograniczonym zakresie jednak odbył się. Pokazało to, jak ważny jest dla społeczności. W Europejskich Dniach Dziedzictwa chodzi o to, by pokazać co cennego jest w regionie. Nasze niewielkie rozmiarami, ale wielkie duchem i przesłaniem Diecezjalne Sanktuarium św. Rocha i wszystko co się z nim wiąże jest naprawdę cennym skarbem pozostawionym nam przez naszych przodków. Spotkanie pokazało, że rośnie nam młode pokolenie dziedziców, depozytariuszy dziedzictwo, którzy zapewne zechcą przyjąć nasze piękne tradycje odpustowe i przekaże je kolejnym pokoleniom, ale także zatroszczą się o niewielkie, ale mające niepowtarzalny klimat Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha i jego wyposażenie. Po prezentacjach był czas na spotkanie przy kawie i pysznym cieście przygotowanym przez rodziców. To był naprawdę piękny czas …Znane polskie przysłowie mówi: Cudze chwalicie, swego nie znacie… To spotkanie było okazją do bliższego poznanie, właśnie tego swojego.

ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie