HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DNasza mikstacka droga do Emaus

21.04.2019r.


„Tego samego dnia dwaj z nich byli
w drodze do wsi, zwanej Emaus,
oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem”
Łk 24,13


     Wiele osób słyszało o odpuście Emaus, odbywającym się co roku w Krakowie. Jednak zapewne niewiele osób wie, że w naszej parafii odbywa się procesja do Emaus. Nawiązuje ona w swoim wymiarze duchowym do drogi, w którą wybrali się uczniowie Jezusa. Uczniowie Jezusa mieli do pokonania 12 kilometrów, więc sporo czasu na rozmyślanie, refleksję i na spotkanie, niezwykłe ze zmartwychwstałym Mistrzem. Nie rozpoznali Go początkowo, trzeba było by połamał dla nich chleb. Poznali Go przy łamaniu chleba. Mikstacka droga do Emaus jest znacznie krótsza, ale i ona stanowi okazję do modlitwy, refleksji, ale i publicznego wyznania wiary w zmartwychwstanie. Wyruszają na nią mikstaccy parafianie już od pokoleń, zawsze w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 15:00. Od kilku lat zanim wyruszymy, by ogłosić światu radosną nowinę o tym, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał spotykamy się w kościele farnym pw. Świętej Trójcy na nowennie do Bożego Miłosierdzia. Rozpoczęliśmy ją w Wielki Piątek, więc to już trzeci dzień, w którym Jezus polecił, św. Faustynie „sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza. (Dz. 1214)”. Prowadzący nowennę ks. kan. Krzysztof Ordziniak prosił o włączenie w modlitwę tych, którzy zginęli w zamachach w Sri Lance oraz za wspólnotę chrześcijan żyjących w Jemenie, która Wielki Post przeżywała bez obecności kapłanów. W tym kraju nie ma ani jednego kapłana. Po modlitwie nowennowej wyruszyliśmy w naszą mikstacką drogę do Emaus. Prowadzi ona z kościoła farnego do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha.
     Z krzyżem, paschałem, figurą Chrystusa zmartwychwstałego, feretronami i sztandarami, wyszliśmy na ulice naszego miasteczka, by głosić światu radosną wieść. W naszej drodze do Emaus uczestniczyło trzech kapłanów: ks. kan. Krzysztof Ordziniak, ks. wikariusz Marcin Walczak i pochodzący z naszej parafii ks. Mateusz Puchała.
     Podczas tegorocznej procesji do Emaus, podobnie jak w ubiegłym roku mieliśmy okazję przeżyć 14 spotkań ze Zmartwychwstałym Panem. Rozważania poszczególnych spotkań odczytywali kapłani i przedstawiciele Domowego Kościoła. Podczas rozważania kolejnych spotkań ze zmartwychwstałym Panem zapalane były kolejne lampki. Czternasta została zapalona przy sanktuarium.
     Nabożeństwo Droga Światła to stosunkowo nowy element w tradycyjnej procesji do Emaus. Z pewnością pomogło nam ono wniknąć w istotę spotkań Jezusa po zmartwychwstania z różnymi osobami, w różnych sytuacjach. Zapewne skłoniło wielu do refleksji, w którym z tych spotkań odnaleźć możemy siebie i swoją aktualną sytuację życiową.
     O godz. 16:00 rozpoczęła się Msza Święta. Była więc okazją do tego, by spotkać i dostrzec Jezusa przy łamaniu chleba, bo Pan przygotował dla nas ucztę. Wielu skorzystało z tego zaproszenia.
     Za rok, znów w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego mikstaccy parafianie wyrusza w procesji do Emaus. Bez niej trudno chyba wyobrazić sobie ten świąteczny czas.
     Piękny duchowo był ten czas…


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie