HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Nasza mikstacka procesja do Emaus

27.03.2016r.


     „Tego samego dnia dwóch z nich szło do wsi zwanej Emaus, odległej od Jeruzalem sześćdziesiąt stadiów” Łk 24,13

     Mikstacka procesja do Emaus, to droga w którą od pokoleń wyruszamy, by tak jak dwaj uczniowie doświadczyć spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem. Procesja – pewna droga do przebycia, to także ofiarowany nam czas na refleksję zadumę, ale także czas dawania świadectwa i ogłaszania światu- radosnej nowiny: Pan zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Przyjęliśmy tę radosną wieść, wierzymy w zmartwychwstanie i nie powinniśmy tej radosnej nowiny zatrzymywać dla siebie. Więc tak jak nasi przodkowie przepełnieni wiarą o godz. 15:00 spotkaliśmy się w kościele farnym. Tu odmówiliśmy Nowennę przygotowującą nas do Święta Miłosierdzia. Potem z krzyżem, paschałem, figurą Chrystusa zmartwychwstałego wyruszyliśmy w drogę do Emaus, która w naszym przypadku prowadzi z kościoła pw. Świętej Trójcy do Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha. W czasie tej drogi spotykamy ludzi, którzy być może jeszcze nie usłyszeli, nie przyjęli radosnego Orędzia Wielkanocnego. Jest więc ona dla nas okazją do dania świadectwa o swej wierze, świadectwa tak potrzebnego współczesnemu człowiekowi.
     W naszej drodze towarzyszyła nam Orkiestra Parafialna, która obchodzi 46- rocznice powstania. Stało się już tradycją, że po przybyciu na nasze Mikstackie Wzgórze członkowie orkiestry zatrzymują się przy grobach kapłanów Ks. Kan. Bernarda Langkaua- założyciela orkiestry i Ks. Kan. Kazimierza Mądrego jego następcy. Tu popłynęły dźwięki pieśni „Alleluja, żyje Pan”, a Ks. Proboszcz Krzysztof poprowadził modlitwę.
     Następnie w Sanktuarium zostały odprawione uroczyste nieszpory podczas, których rozważanie wygłosił Ks. Paweł, który powiedział m.in. „ Emaus jest wszędzie tam, gdzie Chrystus zasiada ze swoimi uczniami przy stole i łamie z nimi chleb. Każdy kościół, każda kaplica, każde miejsce gdzie sprawowana jest Eucharystia to jest Emaus. Wszędzie tam przychodzi Jezus żyjący”.
     O godz. 16: 00 Emaus było w naszym Diecezjalnym Sanktuarium. Tu sprawowana była Eucharystia. Pan przygotował dla nas ucztę i zaprosił nas do stołu. Łamał z nami chleb.
     Tu, na Cmentarne Wzgórze jest nasze parafialne Emaus, to tu odbywają się od ponad trzystu lat uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt, które niedawno zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wielka jest siła wiary i tradycji w naszej małej społeczności parafialnej.


     W tym roku, w drodze do Emaus oprócz duszpasterzy posługujących w naszej wspólnocie Ks. kan. Krzysztofa, Ks. Pawła, uczestniczyli także kapłani pochodzący z Mikstatu Ks. Ryszard Zieliński i Ks. Mateusz Puchała.Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2016 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie