HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMajowe spotkanie z Panią Fatimską

13.05.2021r.


Fatimska Pani usłysz nas,
w potrzebach wspieraj
w każdy czas, Twa dobroć daleko słynie,
kto Ciebie kocha nie zginie, Ave Maryja( z pieśni)

     W czwartkowy wieczór 13. maja, zostało odprawione pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. Była to nasza odpowiedź na zachętę do częstej modlitwy różańcowej. Dokładnie w dniu, w którym przed 104. laty Maryja objawiła się pastuszkom w Fatimie przyszliśmy do naszego parafialnego wieczernika, mimo pandemii i związanych z nią obostrzeń sanitarnych, by rozpocząć tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Będziemy się na nich gromadzić 13-go każdego miesiąca aż do października. Majowemu nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przy pięknie ozdobionej kwiatami figurze Matki Bożej Fatimskiej ustawionej w środkowej nawie ołtarza pojawili się trzej pastuszkowie. W postacie te wcieliło się troje dzieci z naszej parafii, które po zakończeniu trzeciej tajemnicy różańca rozniosły zebranym w kościele światło odpalane od świecy stojącej przy Pani Fatimskiej.
     Na początku ks. proboszcz przybliżył nam okoliczności i treść objawienia przekazanego Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Przypomniał, że Matka Boża objawiła się dzieciom sześciokrotnie. Treść objawień znana jest dzięki relacjom siostry Łucji, której Maryja objawiła się jeszcze w 1925 i 1929 roku. Ks. kan. podkreślił, że Bóg wybiera sobie określone osoby, by przez Maryję przekazać ludziom określone tajemnice. W Fatimie tymi wybranymi były dzieci, które nie były skażone grzechem pychy. Ksiądz proboszcz przywołał słowa wypowiedziane przerażonym objawiającą się im Maryją dzieciom: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię”. Podczas tego objawienia Maryja prosiła dzieci, by przychodziły w to samo miejsce, o tej samej porze przez kolejnych sześć miesięcy. Obiecała dzieciom, że powie im kim jest i po co przychodzi. Przewodniczący nabożeństwu podkreślił, że Bóg wybrał dzieci z ich prostotą wiary, by przez pośrednictwo Maryi dotrzeć ze swoim przesłaniem do dorosłych. Kontynuując zaakcentował, że w początkach Kościoła nauczanie było przede wszystkim kierowane było do dorosłych. Podkreślił, że zadaniem dorosłych jest dawanie świadectwa, gdyż nieustannie jesteśmy obserwowani przez dzieci. Świadectwo życia dorosłych ma decydujący wpływ na wiarę młodego pokolenia. Podczas pierwszego objawienia Maryja prosiła dzieci, by codziennie odmawiały różaniec. Kończąc wprowadzenie do modlitwy różańcowej kapłan powiedział: „Dzieciom też trzeba zawierzyć, bo one są także blisko Boga i mają w sobie Jego światło”.
     Zanim rozpoczęliśmy różaniec był czas na przedstawienia w cichości serca naszych intencji, z którymi przyszliśmy na modlitewne spotkanie. W sposób szczególny polecaliśmy dzieci z naszej parafii, które w najbliższą niedzielę (23.05) po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa do swego serca. Modlitwą objęliśmy także dzieci, które są już po Pierwszej Komunii Świętej, ale nie czują potrzeby uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowanie Jezusa do serca. Jednocześnie ks. proboszcz zachęcał do refleksji nad tym, dlaczego tak się dzieje?
     Rozważaliśmy tajemnice światła różańca. Ku niebu popłynęła modlitwa, o którą nieustannie prosiła i prosi Maryja. W kontemplacja każdej tajemnicy pomagały nam słowa s. Łucji przywoływane przez ks. kan. Krzysztofa. Przy rozważaniu pierwszej tajemnicy światła chrzest Jezusa w Jordanie usłyszeliśmy o tym, że Jezus do rozpoczęcie misji publicznej przygotowywał się przez chrzest, modlitwę i pokutę. To zapewne jest wskazanie i dla nas, byśmy podejmując różne dzieła w swoim życiu poprzedzali je modlitwą. Odczytywane przy kolejnych tajemnicach słowa siostry Łucji pomogły zgłębić nam kolejne tajemnice światła.
     Przy rozważaniu czwartej tajemnicy - przemienienie na Górze Tabor - do zebranych w mikstackim wieczerniku wiernych popłynęły słowa: „ Zostaliśmy zatem stworzeni i wybrani przez Boga, abyśmy byli blaskiem Jego wiecznej chwały. Być blaskiem jego chwały to niezwykle wzniosły cel, do którego tylko bóg mógł nas przeznaczyć. Oznacza on zachowywanie w sobie, mocą udziału tej chwały Bożej, którą możemy wielbić Boga; oznacza posiadanie w sobie tej czci Bożej, która możemy wciąż powiększać oznacza przyobleczenie się w godność Chrystusa, którą możemy Boga wielbić”. Rozważając piąta tajemnicę ustanowienie Eucharystii usłyszeliśmy słowa mówiące o znaczeniu Eucharystii dla naszego życia duchowego i o miłości Boga do człowieka.
     Podczas rozważania czwartej tajemnicy światła od świecy stojącej przy figurze odpalone zostały lampiony pastuszków, którzy roznieśli to światło zgromadzonym w świątyni. Ku niebu popłynęła modlitwa Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej. W naszej świątyni, której patronuje Święta Trójca ma ona szczególną wymowę.
     Po zakończeniu modlitwy różańcowej za krzyżem i figurą Matki Bożej ze śpiewem „ Z dalekiej Fatimy…”, z płonącymi lampionami wyruszyliśmy w procesji wokół kościoła. Podczas procesji zabiły dzwony. Od 2011 roku, ich dźwięk codziennie o godzinie 21:00 przypomina o tym, że mamy być, pamiętać i czuwać w łączności z duchowa stolicą Polski, gdzie króluje Ta, która nieustanie wskazuje nam na swego Syna i zachęca: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
     Ksiądz kan. Krzysztof Ordziniak udzielił wszystkim błogosławieństwa. A za miesiąc, 13 czerwca, spotkamy się znowu w mikstackiej świątyni na kolejnym nabożeństwie fatimskim. Piękny duchowo był ten majowy czas.

Modlitwa Anioła z Fatimy

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię. O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.


Wprowadzenie do nabożeństwa fatimskiego- ks. kan. Krzysztof Ordziniak
https://drive.google.com/file/d/13fxdejKq6C8sQJ0ZW3nRjsAsVFIsKX8_/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2021 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie