HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DMajowe spotkanie z Panią Fatimską

13.05.2023r.


„Fatimska nasza Pani, potężna Twa przyczyna, Orędowniczko nasza, nadziejo Ty jedyna. Bądź z nami w każdy czas i nie opuszczaj nas” ( z pieśni)

     W sobotni wieczór 13. maja, nasz kościół parafialny wypełnił się o godz. 20:00 wiernymi, którzy przybyli na pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie. W dniu, w którym przed 106. laty Maryja objawiła się pastuszkom w Fatimie przyszliśmy do naszego parafialnego wieczernika, by rozpocząć tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Będziemy się na nich gromadzić każdego 13-go do października. Przychodzących do świątyni witała pięknie przyozdobiona ustawiona w nawie głównej figura Pani Fatimskiej.
     Majowemu nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Przy pięknie ozdobionej kwiatami figurze Matki Bożej Fatimskiej ustawionej w środkowej nawie ołtarza pojawili się pastuszkowie. W postacie te wcieliły się dzieci z naszej parafii, które po zakończeniu trzeciej tajemnicy różańca rozniosły zebranym w kościele światło odpalane od świecy stojącej przy Pani Fatimskiej.
     O świetle i jego roli w czasie objawienia, ale i w naszym życiu mówił we wprowadzeniu do nabożeństwa ks. kan. Krzysztof. Jak zaznaczył, pastuszkowie pasący stado na pastwisku w pewnym momencie ujrzeli błyskawicę i myśleli, że zbliża się burza i trzeba wracać do domu. Błyskawica była Bożym światłem. W świetle ukazała się pastuszkom Matka Boża. Jej ukazanie się nie wywołało w nich poczucia lęku, strachu. Ksiądz proboszcz podkreślił, że objawienie fatimskie kieruje naszą uwagę ku wiecznemu przeznaczeniu. Zaznaczył , że dla jednych będzie on błyskawicą wzbudzającą lęk swą potęgą, a dla innych podobnie jak dla dzieci, będzie to potężne światło Bożej miłości. Wszystko zależy od naszego stosunku do Pana Boga. Kontynuując, ks. kanonik wskazał, że Maryja, która oddała się na służbę Bogu, proponuje Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi „fiat”. Zapytała dzieci: „ Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako prośba o nawrócenie grzeszników”. Na twierdzącą odpowiedź dzieci Matka Boża zapewniła dzieci „ łaska Boża będzie waszą siłą” – kontynuował ks. proboszcz. Następnie zwrócił uwagę, że objawienia fatimskie pokazuje nam, że także w naszym życiu ważny jest prymat miłości Bożej, z której wynika sposób życie, będący odpowiedzią na tą miłość. Zaznaczył, że tylko nadprzyrodzone działanie mogło spowodować radykalna zmianę w życiu pastuszków. Pierwszeństwo należała tu do Boga, a odpowiedź mogła się zrodzić w oparciu o skutki Jego działania przez Maryję. Duszpasterz wskazał, że życie chrześcijańskie jest odpowiedzią na miłość Bożą. Ten kto poznał tę miłość pragnie ofiarować swoje życie Bogu. Wiąże się to zawsze z gotowością do ofiary, bo bez niej nie ma miłości. Podkreślając znaczenie światła ks. proboszcz podkreślił, że życie w świetle jest możliwe tylko dzięki Bogu - świetle. Wtedy możemy przykładem swego życia oświecać życie innych. Do otwarcie serca na doświadczenie Bożej miłości i życia w Bożym świetle zachęcał zebranych w kościele ks. kanonik Krzysztof
     Podczas majowego nabożeństwa fatimskiego rozważaliśmy tajemnice radosne różańca. Towarzyszyła nam w nich s. Łucja z Fatimy. Rozważając tajemnicę zwiastowania Maryi Pannie, ks. kanonik zaakcentował, że w Maryi fiat ma swój początek dzieło naszego odkupienia. Przywołał słowa z objawienia: „Moje Niepokalane Serce będzie Twoja ucieczką i drogą do Boga”. Podkreślił, że nowe pokolenie, które się z Niej narodzi zatriumfuje w walce z pokoleniem szatańskim. Podczas rozważania drugiej tajemnicy radosnej usłyszeliśmy słowa zachęty do udzielania pomocy potrzebującym. Rozważając tajemnicę narodzenia Pana Jezusa ks. kanonik zwrócił uwagę, że serce Maryi stało się pierwszym tabernakulum i zachęcał byśmy często adorowali Pana Jezusa. Przy rozważaniu czwartej tajemnicy radosnej do zebranych w mikstackim wieczerniku wiernych popłynęły słowa: „ Należy wyciszyć w sobie chęć buntu, uspokajać nadszarpnięte nerwy, utrzymać w ryzach popędy swojego temperamentu i charakteru, gasić żar rozognionej na skutek obrazy miłości własnej nawet słusznie rozgoryczonej, chociaż niekoniecznie zawsze wtedy, gdy człowiek czuje się zraniony. Rozważając piątą tajemnicę radosną odnalezienie Pana Jezusa ks. kan. Krzysztof zaakcentował, że uleganie złym skłonnościom sprawia, że zamykamy się na słowa Jezusa. Nie potrafimy Go ani dostrzec ani usłyszeć.
     Po zakończonej modlitwie różańcowej z figurą Pani Fatimskiej trzymając w rękach płonące świece ze śpiewem na ustach wyruszyliśmy w procesję wokół kościoła. Po powrocie do kościoła w duchowej łączności z Jasną Górą wybrzmiały słowa apelu: Jestem, pamiętam, czuwam. Ksiądz proboszcz udzielił zgromadzonym błogosławieństwa. Piękny duchowo był ten sobotni wieczór z tym jakże ważnym rozważaniem o Bożej miłości i stawaniu się światłem dla innych…


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2023 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie