HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DCzerwcowe nabożeństwo fatimskie
w naszej parafii

13.06.2020r.


„Przychodzisz do nas, Maryjo,
z Twoim fatimskim wezwaniem:
Nawróćcie się, pokutujcie
i odmawiajcie różaniec”( z pieśni)


     13 czerwca, w 103 rocznicę drugiego objawienia Matki Bożej w Fatimie spotkaliśmy się w naszym kościele na wspólnej modlitwie. Przybywających tradycyjnie na godz. 20:00 parafian witała pięknie przyozdobiona w kwiaty, ustawiona w nawie głównej Pani Fatimska.
     Modlitwie przewodniczył ks. proboszcz. W słowie wprowadzającym przed modlitwą różańcową przybliżył zebranym treść drugiego objawienia. Ksiądz Krzysztof podkreślił, to wtedy s. Łucji została wybrana przez Jezusa jako narzędzie, dzięki któremu ,ludzie bardziej mają poznać i pokochać Maryję. Kontynuując kapłan podkreślił, znaczenie działań podejmowanych przez Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Podkreślił, że był on pasterzem, który kochał w sposób szczególny Maryję i Ojczyznę. Zaakcentował szczególne znaczenie Jasnej Góry w życiu Prymasa Polski. Tu odprawił swoja pierwszą mszę św., przyjął sakrę biskupią, tu podejmował wraz z Episkopatem Polski najważniejsze decyzje dla Kościoła. Ks. proboszcz przypomniał, że to właśnie kard. Stefan Wyszyński napisał tekst Ślubów Jasnogórskich oraz propagował nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Zachęcał, byśmy podczas nabożeństwa fatimskiego podziękowali za życie i wszystkie dzieła podejmowane przez Prymasa Tysiąclecia. Przypomniał, że to właśnie Jemu zawdzięczamy nawiedzenie parafii przez Maryję w kopii cudownego Obrazu. Zachęcał, byśmy prosili o to, by mogła jak najszybciej odbyć się odbyć Jego beatyfikacja. Był także czas na to, by przedstawić swoje osobiste intencje Matce Bożej, ale także do postawienia sobie pytania co zmieniło się w naszym życiu od czasu Jej nawiedzenia w naszej parafii.
     Podczas czerwcowego nabożeństwa fatimskiego rozważaliśmy tajemnice radosne różańca. Towarzyszyła nam w nich s. Łucja z Fatimy. Rozważając tajemnice zwiastowania Maryi Pannie, ks. kanonik zaakcentował, że w Maryi fiat ma swój początek dzieło naszego odkupienia. Przywołał słowa z objawienia: „Moje Niepokalane Serce będzie Twoja ucieczką i drogą do Boga”. Podkreślił, że nowe pokolenie, które się z Niej narodzi zatriumfuje w walce z pokoleniem szatańskim. Podczas rozważania drugiej tajemnicy chwalebnej usłyszeliśmy słowa zachęty do udzielania pomocy potrzebującym. Rozważając tajemnicę narodzenia Pana Jezusa ks. kanonik zwrócił uwagę, że serce Maryi stało się pierwszym tabernakulum i zachęcał byśmy często adorowali Pana Jezusa. Przy rozważaniu czwartej tajemnicy radosnej do zebranych w mikstackim wieczerniku wiernych popłynęły słowa: „ Należy wyciszyć w sobie chęć buntu, uspokajać nadszarpnięte nerwy, utrzymać w ryzach popędy swojego temperamentu i charakteru, gasić żar rozognionej na skutek obrazy miłości własnej nawet słusznie rozgoryczonej, chociaż niekoniecznie zawsze wtedy, gdy człowiek czuje się zraniony. Rozważając piąta tajemnicę radosną odnalezienie Pana Jezusa ks. kan. Krzysztof zaakcentował, że uleganie złym skłonnościom sprawia, że zamykamy się na słowa Jezusa. Nie potrafimy Go ani dostrzec ani usłyszeć.
     Gdy kończyliśmy odmawiać piątą dziesiątkę różańca z wieży naszego kościoła rozległo się bicie dzwonów. Od 2011 roku, rozlega się ono codziennie o godzinie 21:00 przypominając o tym, że mamy być, pamiętać i czuwać łączyć się z duchowa stolicą Polski, gdzie króluje Ta, która nieustanie wskazuje nam na swego Syna i zachęca: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego z figurą Pani Fatimskiej wyruszyliśmy w procesji wokoło kościoła.
     Po powrocie do kościoła ks. proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa. Zaśpiewaliśmy „ kołysankę” i powróciliśmy do domów, z sercami przepełnionymi pokojem, nadzieją i może dobrymi postanowieniami…
     Czerwcowe nabożeństwo fatimskie wpisało się w czas tzw. oktawy Bożego Ciała. Ksiądz proboszcz przypomniał nam, że objawienie Maryi w Fatimie zostało poprzedzone objawieniem Anioła Pokoju. Podczas trzeciego objawienia Anioła dzieci ujrzały go trzymającego w lewej ręce kielich, a nad kielichem unosiła się święta Hostia, z której spływały krople krwi do kielicha. Anioł nauczył je pięknej modlitwy. Nie zabrakło jej na naszym modlitewnym spotkaniu.
     Za miesiąc, 13 lipca ponownie spotkamy się na nabożeństwie fatimskim, ale wcześniej udamy się z rewizytą do Czarnej Madonny, do Matki, która może ukoić nasze serca…

Modlitwa Anioła z Fatimy

     O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię. O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.

Link do wprowadzenia księdza proboszcza do czerwcowego nabożeństwa fatimskiego:
https://drive.google.com/file/d/12zTLPFw32Ycy6j5-kFKpfUtAUpnQNHDB/view?usp=sharing


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie