HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DLipcowe spotkanie z Panią Fatimską

13.07.2022r.


„Fatimska Pani, najlepsza Matko,
pod Twą obronę grono Twych dziatków,
los swój zawierza w świątyni tej,
a Ty w opiece swojej nas miej”( z pieśni)

     Za nami lipcowe spotkanie z Panią Fatimską. Zapewne dla tych, którzy w środowy wieczór 13 lipca przybyli do naszego parafialnego kościoła był to piękny duchowo czas. Jak zawsze w nawie głównej stała przyozdobiona kwiatami figura Matki Bożej Fatimskiej. Jak pamiętamy Maryja w Fatimie objawiła się dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Staje się tradycją, że podczas nabożeństw fatimskich w rolę pastuszków wcielają się dzieci z naszej parafii. Tym razem byli to uczestnicy spotkań w Szkole Świętego Rocha - Nadia. Zosia i Kamil. W klimat wydarzę sprzed stu pięciu lat wprowadził nas ks. kan. Krzysztof Ordziniak, który przypomniał zebranym, że czas objawień przypada na okres trwania I wojny światowej. Podkreślił, że Matka Boża prosiła dzieci, by nadal codziennie odmawiały różaniec dla uproszenia pokoju na świecie i zakończenia wojny. Drugim ważnym przesłaniem, które wybrzmiało podczas lipcowego objawienia była modlitwa za grzeszników. Jak przypomniał nam ks. kanonik Maryja powiedziała do dzieci: „ Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: o Jezu czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełniane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”. Ksiądz Krzysztof zaakcentował, aktualność przesłania fatimskiego odnoszącego się do wezwania do modlitwy o pokój. Podkreślił potrzebę stawania po stronie tych, którzy są krzywdzeni oraz wyrażania sprzeciwu przeciw wszelkiej agresji. Zwrócił uwagę, że pokój jest tam gdzie jest nawrócenie. Skierował do zgromadzonych słowa zachęty, by podejmowali trud nawracania się każdego dnia, ale by nie zapominali o modlitwie o nawrócenie grzeszników.
     Rozważaliśmy tajemnice chwalebne różańca. Kontemplacja każdej tajemnicy zakończone było postanowieniem. W pierwszej tajemnicy rozważaliśmy Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Postanowienie, które wybrzmiało po rozważeniu tej tajemnicy zachęcało nas do ożywienia w sobie życia nadprzyrodzonego poprzez częste korzystanie z sakramentów świętych. Tę dziesiątkę różańca poprowadzili pastuszkowie. W drugiej tajemnicy rozważaliśmy Wniebowstąpienie Jezusa. Ważne dla naszego duchowego rozwoju postanowienie wybrzmiało po rozważaniu drugiej tajemnicy chwalebnej. Zachęcało ono do unikania najmniejszego grzechu i zgadzania się zawsze z wolą Bożą. W kolejnej tajemnicy rozważaliśmy Zesłanie Ducha Świętego. Po tej tajemnicy popłynęły do zebranych słowa zachęty do codziennej modlitwy do Ducha Świętego, a modlitwie przewodniczyli nasi pastuszkowie, którzy po jej zakończeniu roznieśli światło odpalone od świecy stojącej przy figurze Fatimskiej Pani zebranym w kościele. Po rozważaniu czwartej tajemnicy wybrzmiały następujące słowa postanowienia: „Dozwól Panno Święta, bym Cię godnie chwalił. Udziel mi mocy przeciw Twoim wrogom". Rozważając piątą tajemnicę uczestniczący w nabożeństwie usłyszeli słowa zachęty do tego, by uczynili Maryję Królową swoich serc. Następnie odmówiliśmy modlitwę Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej, by po jej zakończeniu za krzyżem i figurą Matki Bożej ze śpiewem „ Z dalekiej Fatimy…”, z płonącymi lampionami wyruszyć w procesji wokół kościoła. Z wieży rozległo się bicie dzwonów. Był to znak, że właśnie wybiła godzina 21:00 i czas na Apel Jasnogórski, który zaśpiewaliśmy w łączności z Jasną Górą- duchową stolicą Polski. Ksiądz kanonik udzielił wszystkim błogosławieństwa. Lipcowe nabożeństwo fatimskie zostało wzbogacone nowymi pieśniami. Kolejne spotkanie z Panią Fatimską w sierpniu, miesiącu szczególnym dla naszej wspólnoty. Wpisywać się ono będzie w czas naszego przygotowania do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie