HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony

Modlitewne spotkanie
małżeństw obchodzących Jubileusze

12.03.2015r.


     Małe i wielkie jubileusze są okazją do dziękczynienia Bogu i ludziom. Tym razem okazję do dziękczynienia mieli małżonkowie z terenu Miasta i Gminy Mikstat przeżywający srebrne, złote i szmaragdowe gody. Na godzinę 15:00 zostali zaproszeni przez władze miasta na spotkanie do restauracji „ Zielone Wzgórze”. To spotkanie poprzedzone było Msza Świętą sprawowaną w Ich intencji przez Ks. Kan. Krzysztofa Ordziniaka i Ks. Kan. Grzegorza Klapę. Pary, które obchodziły 50- lecie zawarcia związku małżeńskiego zajęły miejsce w stallach w prezbiterium.
     Koncelebrze przewodniczył Ks. Kan. Krzysztof, który rozpoczynając Mszę Świętą podkreślił, że „ Już na kartach Pisma Świętego znajdujemy zachętę do obchodzenia rocznic i jubileuszy jako okazji do wyrażenia wdzięczności Bogu za otrzymane dary i łaski, do darowania krzywd, do wzajemnego przebaczania i pojednania”.
     W czasie Mszy Świętej Ks. Kan. Krzysztof wygłosił homilię, w której podziękował Jubilatom za świadectwo wspólnego życia. Przytaczając słowa Platona: „ Ten tylko Cię kocha, kto kocha Twoja duszę” podkreślił, że tak zapewne było w ich życiu, jeśli przeżyli wspólnie tyle lat. Kontynuując kaznodzieja podkreślił, że to wspólne trwanie jest możliwe, dlatego, że budowali swe życia na skale, którą jest Jezus. Zaakcentował, że zapewne w ich życiu małżeńskim nie brakowało trudnych chwil, ale wytrwali w nim, bo darzyli się zaufaniem i potrafili sobie wzajemnie wybaczać. Kończąc homilię Ks. Kan. Przytoczył słowa : K. Wojtyła z dramatu "Przed sklepem jubilera":
     „Ciężar tych złotych obrączek to nie ciężar metalu, ale ciężar właściwy człowieka, każdego z was osobno i razem obojga..."
     Po końcowym błogosławieństwie każda z par małżeńskich na pamiątkę tego modlitewnego spotkania otrzymała drobny upominek- wypaloną na sklejce postać św. Rocha.
     Następnie Jubilaci i przedstawiciele władz Miasta i Gminy Mikstat udali się do restauracji „ Zielone Wzgórze”.
     W czasie tego spotkania małżonkom obchodzącym 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego zostały wręczone medale. Był oczywiście czas na życzenia, wspomnienia i wspólne spotkanie.
     Jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa, zdrowie i wielu kolejnych rocznic.Zdjęcia

Copyright (c) 2012 - 2015 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie