HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DRocznice małżeńskie w Święto
Świętej Rodziny w naszej parafii

31.12.2017r.


     „Rodzino z Nazaretu, broń naszych rodzin broń, Jezusie, Maryjo, Święty Józefie broń”

     Stało się już tradycją w naszej wspólnocie parafialnej, że w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa sprawowana jest Msza Święta w intencji obchodzących w mijając roku 5, 10, 15…55 rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.
     Już w listopadzie ks. kan. Krzysztof Ordziniak skierował do małżonków obchodzących w roku 2017 mniejsze i większe rocznice zaproszenie na Eucharystię w Święto Świętej Rodziny. Wiele małżeństw odpowiedziało na zaproszenie Ks. Proboszcza, który 31 grudnia o godz. 11:00 sprawował w Ich intencji Mszę Świętą. Jubileusze stanowią okazję do tego, by podziękować Bogu za wspólnie przeżyte lata i prosić o dalsze błogosławieństwo. Podczas tej Mszy Świętej miejsca w pierwszych ławkach zostały zarezerwowane dla małżonków obchodzących 55, 50, 45 rocznice zawarcia małżeństwa. Na początku Mszy Świętej ks. kan. Krzysztof w sposób szczególny przywitał przybyłych Jubilatów i podziękował im za ich świadectwo wiary oraz za wierność złożonej przed laty przysiędze małżeńskiej.
     To modlitewne spotkanie pokoleń to cenna inicjatywa Pasterza parafii. Na wspólnej Eucharystii spotkali się bowiem ci, którzy stosunkowo niedawno zawarli związek małżeński, z tymi, którzy chwile radości i trosk dzielą ze sobą ponad pół wieku. Pozostają wierni złożonej przed laty małżeńskiej przysiędze w zdrowiu i chorobie i stanowią dla młodych przykład, że także we współczesnych czasach możliwe jest jej wypełnienie. Ważny i wart zaakcentowania jest także dzień modlitwy w intencji Jubilatów- Święto Świętej Rodziny. Często słyszymy, że współczesne rodziny borykają się z wieloma problemami, ale przecież życie Świętej Rodziny nie było wolne od trosk, kłopotów.
     Podczas Mszy Świętej odczytane zostało Słowo Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny zatytułowane „Kochać, nie zabijać!”. Następnie wybrzmiały dźwięki „ Hymnu do Ducha Świętego”. Małżonkowie stanęli na czerwonym dywanie rozłożonym w nawie głównej i wobec kapłana i zgromadzonych w parafialnym wieczerniku wiernych odnowili słowa przysięgi małżeńskiej. Tak jak przed laty wypowiedzieli słowa: Ślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską… Po końcowym błogosławieństwie każda para obchodząca Jubileusz otrzymała album „ Wszystko o Eucharystii. Biblia. Tradycja. Praktyka” oraz obrazek Świętego Józefa Kaliskiego, na odwrocie którego, znajduje się modlitwa za rodziny. Będzie on przypominał im o kiedyś złożonych, a w Niedzielę Świętej Rodziny A. D. 2017 odnowionych przyrzeczeniach małżeńskich. O tym, że „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie pamięta złego (...) Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje”(1 Kor 13,4,7-8). I powinno się w niej trwać w chwilach radości i trosk, w zdrowiu i w chorobie… Podczas Eucharystii wybrzmiały słowa pieśni „ Rodzino z Nazaretu, broń naszych rodzin broń” i chciałoby się dodać i bądź dla nich wzorem. Z Bożym błogosławieństwem Jubilaci rozpoczęli kolejne lata wspólnego pielgrzymowania przez życie.


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2017 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie