HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DKoncert „Góralskiej Hory”
w naszym kościele

05.07.2020r.


„Polskim Wierchom zawdzięczam wiele
dobrych chwil w moim życiu,
w kształtowaniu mojego stosunku do przyrody,
do ludzi, do Boga”( św. Jan Paweł II)


     Rozpoczął się wakacyjny czas, ale nie ma przecież wakacji od niedzielnej Eucharystii. Dość licznie przybyli na tę, sprawowaną 5.lipca o godz. 10:30 w naszym wieczerniku wierni. W tym dniu swój „ Biały Tydzień” kończyły dzieci, które niedawno po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swego serca. Ponadto już kilka tygodni wcześniej ksiądz proboszcz Krzysztof Ordziniak zaprosił parafian na koncert Folk Kapeli „ Góralska Hora” poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Powszechnie wiadomo, że święty Jan Paweł II kochał góry, kochał górali, kochał muzykę góralską i chętnie jej słuchał. Górale zaś kochali i kochają Boga i św. Jana Pawła II. Jednym z przejawów tej miłości górali do Ojca Świętego są przygotowywane koncerty pieśni, które lubił, ale także tych Jemu poświęconych.
     W niedzielne przedpołudnie mieliśmy okazję uczestniczyć w jednym z nich zatytułowanym „ Nuty góralskie o św. Janie Pawle II”. Poprzedziła go Eucharystia, którą w sposób aktywny włączyli się członkowie Kapeli „Góralska Hora”. Mieliśmy okazję wysłuchać czytań, które tym razem wybrzmiały w naszym kościele w gwarze góralskiej. Odśpiewany psalm, był próbką uczty duchowej, która czekała nas po Eucharystii. Także podczas Przeistoczenia, tym razem, nie rozległ się głos dzwonków, ale rogu pasterskiego.
     Gdy ks. proboszcz Krzysztof udzielał wiernym Komunię św. w świątyni rozbrzmiewały pieśni w wykonaniu Folk Kapeli. Była wśród nich i ta z życzeniami Bożego błogosławieństwa.
     Po Mszy świętej odbył się koncert Zebrani w kościele usłyszeli wyjaśnienie znaczenia nazwy Kapeli. Było kilka słów o miłości św. Jana Pawła do gór. Potem dźwięki góralskiej muzyki wypełniły naszą świątynię. W doświadczeniu klimatów górskich i miejsc, które szczególnie ukochał Papież – Polak pomocna była prezentacja multimedialna.
     Koncertowa część rozpoczęła się od pieśni „Bystra woda”. Była i znana zapewne wielu pieśń, która wybrzmiała W Zakopanem podczas pobytu Jana Pawła II na Podhalu w 1997 roku. Usłyszeliśmy także dźwięki, które towarzyszą góralom udającym się do sanktuarium maryjnego. Prowadzący konferansjerkę członek Kapeli przypomniał zebranym w mikstackim kościele, że Jan Paweł II ukochał wolność. Wyjaśnił, że po góralsku wolność to Śleboda, a nawiązując do jednego ze szczytów Krywania podkreślił, że kojarzy się on właśnie góralom z wolnością. Kolejny utwór zaprezentowany przez Kapelę nawiązywał właśnie do tej góry. Nie mogło oczywiście zabraknąć ulubionej przez Jana Pawła II „Barki”. Tu w śpiew włączyli się zgromadzeni w kościele, podobnie jak wtedy gdy popłynęły dźwięki pieśni „Góralu czy ci nie żal”. Wysłuchaliśmy jeszcze kilku innych utworów, które nierozłącznie kojarzone są z Janem Pawłem II bądź przez niego szczególnie lubiane.
     Zachwycił koncert zebranych wiernych, a dowodem tego były gromkie brawa, które rozlegały się w kościele po poszczególnych utworach, jak i na zakończenie koncertu. Słowa podziękowania dla Kapeli „Góralska Hora” za piękny koncert skierował ks. proboszcz i obdarował jego członków pamiątkami związanymi ze świętym Rochem. Przy tej okazji poinformował również parafian o wielkim i radosnym wydarzeniu czekającym naszą wspólnotę 15. sierpnia. W tym dniu, mają być przekazane przez Ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolitę Lwowskiego dla naszej wspólnoty relikwie św. Jana Pawła II. Koncert był więc też formą przygotowania do tego wielkiego wydarzenia.
     Obecny rok poświęcony jest św. Janowi Pawłowi II. W maju przeżywaliśmy 100. rocznicę Jego urodzin. Koncert, który dane nam było przeżyć wpisuje się pięknie w te obchody.

Link do fragmentu koncertu:
https://youtu.be/cMuHGZjTsl4


ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2019 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Trójcy w Mikstacie