HOME
Kościół Św. Trójcy
Sanktuarium Św. Rocha
Program Ziarno o Św. Rochu
Biuro parafilne
Cmentarz Parafialny
Osoby w Parafii
Liturgia słowa
Komentarze do Ewangelii
Grupy Duszpasterskie
Kapliczki w Mikstacie
Park Parafialny
Dobre Strony
Kamery z Kościoła
Mikstat 3DUROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ
KRÓLOWEJ POLSKI – MODLITWA
ZA OJCZYZNĘ

03.05.2022r.


„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!” (z pieśni)


     Na początku miesiąca poświęconego Maryi, 3 maja obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, a także rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. To dla Polaków wielkie święto zarówno religijna, jak i narodowe.
     Polacy ukochali Maryję, wybrali Ją sobie na Królową i do niej od stuleci zanoszą z dziecięcą ufnością swoje radości i troski. Polacy zawierzyli Maryi swoje życie osobiste i losy kraju. W najtrudniejszych momentach historii naszego kraju doświadczaliśmy i doświadczamy Jej szczególnej opieki. Przed jej tronem na Jasnej Górze klękali nie tylko prości ludzie, ale także królowie, zawierzając Jej los Ojczyzny.
     Jest już tradycją w naszej parafii, że w tym dniu sprawowana jest msza święta w intencji Ojczyzny. W tym roku prosiliśmy dodatkowo o pokój w Ukrainie. Mszę św. w tych intencjach sprawował ks. kan. Krzysztof Ordziniak. Licznie przybyli na nią mieszkańcy miasta, delegacje różnych organizacji, poczty sztandarowe: szkoły, strażaków OSP z terenu gminy i harcerzy. Nie zabrakło przedstawicieli władz miasta i gminy.
     Przed wejściem do kościoła harcerze wręczali uczestnikom uroczystości naklejki z miniatura naszej flagi narodowej.
     Po wprowadzeniu do świątyni pocztów sztandarowych rozpoczęła się Eucharystia, podczas której, słowa rozważania skierował do zebranych ks. proboszcz. Na początku zachęcił uczestników do wsłuchania się w słowa listu carycy Katarzyny II do ministra spraw zagranicznych Nikity Panina. Został on zamieszczony w książce „ Milczące psy” Waldemara Łysika wydanej w 1990 roku . Zaznaczył, że zawarte w nim słowa skłaniają do refleksji nad ich aktualnością w kontekście tego, czego doświadczamy. W dalszej części homilii kaznodzieja nawiązując do słów Ewangelii zaakcentował, że Jezus oddał Polakom swoją ponad tysiąc pięćdziesiąt lat temu, w momencie przyjecie przez nasz naród chrztu. Podkreślił, że od tego momentu Maryja wypełnia testament z krzyż swego Syna opiekując się troszcząc o nasz naród. Ks. kanonik przywołał kilka wydarzeń z naszej historii, kiedy doświadczyliśmy Jej szczególnej opieki. Wśród nich czas potopu szwedzkiego, kiedy król Jan Kazimierz obwołał Maryję nie tylko Matką, ale Królową Polski, rok 1920, kiedy znaleźliśmy się pod dziejowym krzyżem potopu Armii Czerwonej i 1945 rok, kiedy kard. Hlond wraz z milionową rzeszą wiernych wołał: „ Wielka Boga – Człowieka, Matko, Królowo”. To wołanie rozległo się także w 1956 roku podczas obchodów 300- lecia ślubów Jana Kazimierza, kiedy bł. kard. Stefan Wyszyński przebywał w wiezieniu. Słowa te powtarzane są w ważnych narodu chwilach w Częstochowie, ale także w naszych parafiach. Kaznodzieja podkreślił, że Maryja zawsze w trudnych dla naszej historii momentach była dla nas Matką i jednocześnie pytał, czy my jesteśmy Jej synami?
     Zaakcentował, że mamy obowiązek czci, szacunku, miłości i obowiązku obrony Jej przed bluźnierstwami i zniewagami. Kaznodzieja przywołał przykłady znieważania wizerunku Matki Bożej, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Podkreślił, że naszym obowiązkiem jest chronić i bronić naszą Matkę i Królową, stawać w Jej obronie. Pytał, czy mamy odwagę stanąć w Jej obronie? Czy słuchamy Jej rad i wskazówek? Kontynuując homilię ks. proboszcz przywołał postać Józefa Piłsudskiego zaznaczając, że naczelnik państwa polskiego szukał rad u Matki Bożej. Był on wielkim czcicielem Matki Bożej Ostrobramskiej. Jej wizerunek miał zawsze nad swoim łóżkiem. Przypomniał, że minęły 103 lat od momentu, kiedy Piłsudski wyruszył na odsiecz Matce Bożej Ostrobramskiej. Zaznaczył, że świadkiem jego gorliwej modlitwy przed Panią Ostrobramską był przyszły papież Pius XI. Kaznodzieja podkreślił, że miłość Piłsudskiego do Matki Bożej pozwala nam zrozumieć jego zwycięstwo w święto Jej Wniebowzięcia. Kontynuując ks. proboszcz przywołał wizję jaką miała św. Siostra Faustyna w noc po śmierci Piłsudskiego. Wynika z niej, że w godzinie jego śmierci „ miłosierdzie Boże za przyczyną Matki Bożej zwyciężyło. Kaznodzieja zapraszał, by Matka Boże weszła do naszych rodzin, parafii, szkół, by była z nami w każdy czas, ratował nas od zniewoleń i nałogów. A my przyrzekamy, że będziemy się starali być zawsze wiernymi Twoimi synami – powiedział kończąc ks. kanonik.
     Podczas liturgii ponowiony został Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.
     Na zakończenie Mszy św. odśpiewano pieśń „ Boże coś Polskę”. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na Rynek. Tu znajduje się pomnik Najświętszego Serca Jezusowego, miejsce gdzie gromadzimy się podczas ważnych uroczystości religijnych i patriotycznych.
     Po uroczystym wciągnięciu flagi narodowej na maszt przez poczet sztandarowy wystawiony przez harcerzy i odśpiewaniu hymnu okolicznościowe przemówienie wygłosił pan Burmistrz. Skierował w nim słowa podziękowania do wszystkich uczestników uroczystości. Przypomniał postać proboszcza mikstackiego ks. Łukasza Marszałkowskiego. Podkreślił, że był on propagatorem Konstytucji 3 maja, którą ręcznie przepisał. Był fundatorem dzwonów, których dźwięk do dziś rozbrzmiewa z wieży kościoła św. Rocha. Pan Burmistrz przypomniał, że w tym roku mija 200 lat od śmierci ks. Marszałkowskiego.
     W przemówieniu były także słowa skierowane do strażaków. Nie zabrakło w nich podziękowań i życzeń z okazji zbliżającego się wspomnienia św. Floriana, patrona strażaków.
     Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Najświętszego Serca Jezusowego. Uroczystość na Rynku dobiegła końca. Liczny udział w niej mieszkańców jest świadectwem naszej miłości do Ojczyzny.ZdjęciaCopyright (c) 2012 - 2022 Parafia Św. Trójcy - Św. Rocha w Mikstacie